Internetregeling in aantocht

LulaJanones

Verkozen president Luíz Inácio Lula da Silva zal naar verwachting nieuwe regels uitvaardigen voor het gebruik van het internet, nog in de eerste 100 dagen van zijn regering. Voorstellen hieromtrent worden besproken door leden van de overgangsregering, bij de ploeg die verantwoordelijk is in de sector communicatie.

Volgens CNN Brasil kwam er een aanbeveling in die zin van de ministers van het hooggerechtshof STF en van het kieshof TSE, tijdens een recent bezoek van Lula aan die instellingen, na zijn overwinning.

In de context van deze regulering bestaat er eensgezindheid onder de leden van de overgangsploeg over het idee dat er gewerkt moet worden op drie vlakken: het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws – een terugkerend probleem bij de laatste verkiezingen, inspectie en productie van de inhoud.

De groep zal ook voorstellen om een ​​secretariaat voor digitale diensten op te richten binnen de reikwijdte van het ministerie van Communicatie.

De digitale militie van de PT

Ondanks de verschillende uitspraken van Lula met betrekking tot het internetgebruik, en zijn wens om dit te reguleren (censureren?), maakte zijn partij (PT) deze keer uitvoerig gebruik van deze mogelijkheid om de kiezer te beïnvloeden.

Dit was vooral het geval in de laatste week voor de 2de kiesronde toen Bolsonaro plots aan kracht begon te winnen. Lula won uiteindelijk met een verschil van iets meer dan 2 miljoen stemmen, een nipte overwinning die waarschijnlijk te danken is aan de verhoogde inzet op digitaal vlak, gekenmerkt door laag-bij-de-grondse aanvallen en de verspreiding van fake news, iets waar het Lula kamp deze keer wat beter in was.

Een van de meest invloedrijke raadgevers uit het Bolsonaro kamp verklapte aan het weekblad Veja dat drie elementen doorslaggevend waren voor zijn verlies: de uitspraken van Economieminister Paulo Guedes omtrent een mogelijke bevriezing van het minimumloon, de (gewapende) weerstand van ex-volksvertegenwoordiger Roberto Jefferson tegen zijn aanhouding en de manier waarop de bolsonaristische ‘deputada’ Carla Zambelli een politieke tegenstrever achtervolgde door de straten van São Paulo, met een vuurwapen in haar hand. Dit alles volstond al om een behoorlijke slag toe te brengen aan Bolsonaro.

Het werd, uiteraard, allemaal uitvoerig belicht via de sociale media door de tegenpartij, inclusief het linken van Bolsonaro aan dit alles, een taak die uitstekend werd waargenomen door volksvertegenwoordiger André Janones (foto boven, naast Lula), die de digitale militie van de PT coördineerde. Al deze informatie ging ook naar invloedrijke influencers als Felipe Neto e.v.a.

Een berekening wijst uit dat elke nieuwe productie van een onderwerp, meer dan 60 miljoen internetgebruikers bereikte. Omwille van de repercussie zag Bolsonaro zich verplicht om publiekelijk in te gaan tegen het fake news dat hij een pedofiel was, of dat hij al eens mensenvlees zou gegeten hebben in zijn leven. Een ander bericht insinueerde dat hij bindingen had met de vrijmetselaars, nieuws dat insloeg als een bom bij zijn evangelische volgelingen. Dat nieuws verscheen via TikTok, drie weken voor de 2de kiesronde, en kreeg meer dan 350.000 bezichtigingen. De vrouw die het nieuws verspreidde was geen evangelische gelovige (zoals ze zich voordeed), maar wel de streamer Marina Mamede, een van de medewerkers van Janones. Zij creëerde een vals profiel als bolsonarista om hem “nadien af te vallen omdat bleek dat hij een vrijmetselaar was”.

Janones ging nog verder en produceerde het nieuws dat het secretariaat voor Communicatie (van de regering Bolsonaro) R$ 13 miljoen had betaald aan een peilingsinstituut. In werkelijkheid ging het om een contract van R$ 1,6 miljoen, ondertekend na de goedkeuring van een aanbesteding, die volgens Secom, tot op vandaag zelfs nog niet eens betaald werd. Janones beweert dat hij die informatie kreeg van een bron die hij niet kan of mag onthullen.

Het ligt in de verwachtingen dat Janones een belangrijke positie zal krijgen in de regering Lula, in de sector communicatie. Er kan aan getwijfeld worden dat dit een goed begin is.

Bron 1Bron 2

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

Haddad komt (niet) heelhuids uit de test

HaddadFB

De financiële wereld liet gisteren merken dat ze niet gediend zijn met de naam Fernando Haddad als mogelijke minister van Financiën in de nieuwe regering Lula. Deze laatste, recupererend van een ingreep aan zijn strottenhoofd in zijn woning in São Paulo, stuurde zijn pupil bij wijze van proef naar een bijeenkomst van bankiers, eveneens in São Paulo. De dag eindigde met een verlies van 2,55% op de beurs Bovespa, naar 108.976 punten. De dollar wipte omhoog met 1,89% en sloot de dag af aan een waarde van R$ R$ 5,410, de verhoging van het wantrouwen van de financiële markten weergevend.

Op het evenement van de Braziliaanse Federatie van Banken (Febraban), waaraan ook de president van de Centrale Bank, Roberto Campos Neto, deelnam, leidde het feit dat Haddad door de aanwezigen in de watten werd gelegd en met hartelijkheid werd behandeld, ertoe dat de leden van de overgangsregering zeiden dat “hij het goed deed”. De overgangsploeg verwacht nu een snelle bevestiging door Lula, van zijn besluit om Haddad te kiezen voor dat belangrijk ministerie. Van Lula is echter bekend dat hij wel vaker zijn linkse knipperlicht gebruikt om nadien toch rechts af te slaan. Het is nog niet zo ver.

De stafchef van de huidige regering, Ciro Nogueira, zei spottend: “De beurs daalt en de dollar stijgt na de toespraak van Haddad. Wil men een brandstichter benoemen aan het hoofd van de brandweer, of wat is de verwachting?”.

Haddad is een vertrouweling van Lula, en ook het feit dat de verkozen president weigerde om een naam te noemen van zijn toekomstige minister van Financiën tijdens de campagne, werd gezien als zijn manier om de weg vrij te houden voor hem, toen nog kandidaat gouverneur van São Paulo (dat pleit verloor hij van bolsonarist Tarcísio de Freitas). Een van Haddad’s uitspraken die in slechte aarde vielen, was toen hij een hogere belasting verdedigde op het patrimonium.

Investeerders zijn nog meer bezorgd voor de fiscale kwestie, omdat ze weten dat er een enorme financiële krater geslagen wordt in de begroting van 2023, afhankelijk van de uitgaves die het uitgavenplafond overschrijden, zoals gepland door de nieuwe regering.

Ondanks de boekhoudkundige verbetering van de overheidsrekeningen van dit jaar, met een schuld van minder dan 80% van het bruto binnenlands product, grotendeels dankzij de inflatie die bijdroeg tot een hogere belastinginning, en het rondpompen van miljarden reais in precatoria die de huidige overheid onder het tapijt gooide, zouden die extra uitgaves een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken en zijn de vooruitzichten voor 2023 allerminst bemoedigend.

Door zijn deelname aan het evenement met de bankiers, won Haddad in aanzien bij de leden van de overgangsploeg. Maar voor de financiële wereld toonde hij geen bezorgdheid voor de fiscale kwestie en dat verzuurde de sfeer met het gekende gevolg (dalende beurs, stijgende dollar). Een bron uit de overgangsploeg zei: “Haddad zei niets verkeerds en mocht dat ook niet, hij is nog geen minister”.

Volgens financiële analisten en ex-leden van PT-regeringen is Haddad niet zwaarwichtig genoeg om aan het hoofd te staan van deze belangrijke overheidssector, en om geloofwaardigheid over te brengen bij investeerders, in tegenstelling met ex-minister Henrique Meireles, die in staat was om een fiscaal gat van bijna R$ 180 miljard aan te kondigen, waarbij de beurs een dag later toch omhoog ging. Met andere woorden, hij kwam door de test, maar niet heelhuids.

Het ligt nu in de verwachtingen dat Lula pas iemand zal aanduiden nadat hij erin slaagt om een wetswijziging te laten goedkeuren door het parlement voor een extra budget van R$ 136 miljard, boven het uitgavenplafond. Echter, in het parlement bestaan er alternatieve voorstellen, van de senatoren Tasso Jereissati en Alessandro Vieira (beiden lid van de PSDB), respectievelijk van R$ 80 miljard en R$ 70 miljard.

Het is inmiddels wel duidelijk dat Lula voor een zwaardere opgave staat dan in 2002. Ondanks zijn succesvolle ambtstermijnen is het nu ook duidelijk dat hij niet altijd de juiste medewerkers uitkiest. Mocht dat wel zo zijn, dan was er misschien nooit sprake geweest van corruptieschandalen, of het allesbehalve succesvolle economische beleid van zijn opvolgster.

Bron

Foto: Facebook

Excessen verzwakken de democratie

AlexandreDM

De Estadão publiceert vandaag een evenwichtig opiniestuk onder de titel “Excessos que enfraquecem a democracia”, erop neerkomend dat de neiging tot overdrijven overal merkbaar is, hetzij in de boete van R$ 22,9 miljoen wegens het opstarten van een ‘rechtszaak te kwader trouw” door Bolsonaro’s partij, de PL, hetzij in de overdreven voorstellen van de bolsonaristen.

Volgens de Estadão deed het kieshof TSE er goed aan om het verzoek van de PL om het resultaat van ongeveer 60% van de elektronische stembussen in de 2de kiesronde te annuleren, te weigeren. Zonder enig realistisch fundament , was de gerechtelijke actie van de PL een onverantwoord manoeuver om verwarring en instabiliteit te veroorzaken in het land. Minister Alexandre de Moraes handelde bijgevolg correct.

De beslissing was vooral belangrijk omwille van het ongewone scenario, met name de manier waarop een deel van de aanhangers van Bolsonaro reageerde op de uitslag van de verkiezingen. In een democratische regime komt het niet toe aan de verliezers om wegen te blokkeren om te protesteren tegen het resultaat, of om te roepen om een militaire tussenkomst omdat hun kandidaat verloor.

Nochtans en ondanks al deze ongewone omstandigheden, overdreef de voorzitter van het TSE bij het opleggen van de zware boete. Zo werkt het gerecht niet, zo wordt de democratie niet beschermd. Het gaat om een buitensporige interpretatie van het recht dat meer schade veroorzaakt dan de kwestie op zich. Een democratische staat werkt zo niet.

Er is sprake van een grote ironie. Het bolsonarisme proeft nu van zijn eigen venijn dat ze aan anderen willen toedienen. De krant herinnert aan de verschillende pogingen tot invoering van het zogenaamde “excludente de ilicitude” voor de politie, een “licence to kill” als zij achten dat de situatie dat noodzakelijk maakt.

Een ander voorbeeld is het bolsonaristische voorstel om een komaf te maken met de “audiência de custodia”. Internationaal bekend als het “Pact van São José van Costa Rica” gaat het om het recht van gearresteerden om meteen voor een rechter te verschijnen om te oordelen over de wettelijkheid van de aanhouding, en of het gaat over betrapping op heterdaad. Dit recht is bedoeld om illegale aanhoudingen te voorkomen, alsmede na te gaan of er sprake is van mishandeling of marteling.

Sommigen vinden dat de overheid, in bepaalde omstandigheden, wat verder mag gaan dat de wet toelaat, maar hier is veel voorzichtigheid nodig. Een voorbeeldige straf, bij wijze van voorbeeld, mag niet geïnterpreteerd worden als een straf die de limieten overschrijdt, net alsof een bepaalde overtreding een uitzonderlijke straf vereist. In een democratische rechtsstaat bestaat het grote voorbeeld – dat iedereen moet geven, vooral de autoriteiten – erin om de limieten van de wet te respecteren. Uitzonderingen brengen geen vrede, en beschermen ook niet de democratie.

Het bolsonarisme zorgt voor spanning, intens en frequent, in een democratische rechtsstaat. Maar dat verrechtvaardigt geen anti-republicaanse methodes, gebaseerd op persoonlijke en selectieve criteria. De regels worden gevormd door de wet, en niet door degene die over de matrak of de pen beschikt.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Carlos Moura/SCO/STF

Valdemar maakt bezwaar

Valdemar

De liberale partij PL van Valdemar Costa Neto (foto) wil in beroep gaan tegen het besluit van minister Alexandre de Moraes, die weigerde in te gaan op het verzoek van de partij om het resultaat van ongeveer 60% van de elektronische stembussen in de 2de kiesronde te annuleren. In die ronde werd het pleit beslecht tussen Bolsonaro en Lula, met een overwinning voor deze laatste. Moraes legde ook een boete op aan de partij van Jair Bolsonaro, oplopend tot R$ 22,9 miljoen (meer dan € 4 miljoen). Marcelo Bessa, de advocaat van de partij, bestudeert op dit moment de mogelijkheden om in beroep te gaan bij het kiestribunaal TSE.

Volgens sommige partijleden, kwam het antwoord van van Alexandre de Moraes niet onverwacht. Marcelo Bessa had partijvoorzitter Costa Neto zelfs gewaarschuwd dat er een soortgelijk antwoord zou komen van de minister.

Het besluit om het verzoek tot annulatie werd verrechtvaardigd door de partij door de druk van Bolsonaro die zich niet kan neerleggen bij zijn nederlaag, en van de bolsonaristen in het Parlement die sterk in aantal groeiden als resultaat van de 1ste kiesronde.

Er dient op gewezen te worden dat het opleggen van de zware boete door de minister niet alleen pijn doet aan de schatkist van de partij, maar ook aan de leden van geallieerde partijen, de PP en de Republicanos (de partij van vicepresident Hamilton Mourão). De minister beval de onmiddellijke blokkering van de quotas van het partijfonds waar de partijen recht op hebben, tot dat de opgelegde boete volledig betaald is.

Columnist Matheus Leitão (Veja) schrijft dat Alexandre de Moraes een grote dienst bewees aan Brazilië en aan de Brazilianen. Het besluit om het verzoek tot annulering van de 2de stemronde te weigeren, valt samen met een flinke straf aan de partij van Bolsonaro.

Moraes was categoriek in zijn stelling dat er sprake is van “een rechtszaak te kwader trouw” en gaf ook het bevel om een administratief onderzoek op te starten om de verantwoordelijkheid van partijvoorzitter Valdemar Costa Neto te bepalen, alsmede die van Carlos Rocha, de baas van het instituut Voto Legal dat het rapport omtrent de stembussen in de 2de ronde opstelde.

Leitão: “Het besluit van Moraes maakt meteen een komaf met het delirium van Bolsonaro en de bolsonaristen over de transparantie van het Braziliaanse kiessysteem. Dat systeem, al jaren succesvol in gebruik, is het doelwit van extremisten die een nederlaag niet kunnen aanvaarden en een 3de kiesronde willen in Brazilië.

Costa Neto weigerde ook in te gaan op de eis van Moraes om ook een onderzoek naar de uitslag van de eerste kiesronde voor te leggen. Met andere woorden: de elektronische urnes werkten wel goed in de 1ste ronde, toen de PL het grootste aantal zetels veroverde in het parlement, maar enkel in de 2de ronde, waar Bolsonaro het pleit verloor, liep het fout?

Valdemar handelt duidelijk op bevel van Bolsonaro (die zichzelf wegstopt), maar hij ging tever. De beslissing van Moraes toont aan de extremisten dat er niets meer in twijfel kan getrokken worden, en dat ze de resultaten van de verkiezingen niet meer moeten betwisten. Voor hen rest hetzelfde als voor alle Brazilianen: wachten tot het jaareinde voor de beëindiging van het mandaat van Bolsonaro, en het begin van de regering Lula.

Maar dat is niet wat er zal gebeuren: het verzoek van de PL – en dat is precies wat de president van de republiek wenst – zal enkel maar het anti-democratisch koor doen aanzwellen dat zich verzamelt voor de poorten van de kazernes en vraagt om een “militair ingrijpen”. In andere woorden: een staatsgreep”.

Bron

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Het rommelt in Brazilië

Prot1

José Aparecido Bilha, een priester in de parochie Nossa Senhora Aparecida in Guaíra (Paraná), werd vorige maandag dood aangetroffen met een diepe snee in de hals. De politie sluit een zelfmoord niet uit, maar het is algemeen bekend dat hij bedreigd werd door bolsonaristen waarvan eentje zou gezegd hebben: “Als het om een rooie gaat, des te beter”. De priester kwam openlijk uit voor zijn sympathie voor verkozen president Lula. Tot nader order geniet de zaak nog van het voordeel van de twijfel, maar er is meer aan de hand in Brazilië.

In bolsonaristische kringen wordt toegegeven dat de actie van de PL, de partij van Bolsonaro die een actie opstartte bij het kieshof TSE omdat ze de werking van de elektronische urnes bij de 2de kiesronde in twijfel trekken, voornamelijk dient om de protesten aan te wakkeren. Het politieke geweld voor de poorten van de kazernes en op de Braziliaanse wegen groeide aan in de voorbije dagen en laten de rode lamp flikkeren bij de autoriteiten met betrekking tot de anti-democratische acties, geleid door aanhangers van president Bolsonaro.

Het openbaar ministerie van de staat Rondônia onderzoekt, bijvoorbeeld, een aanslag op een ondergrondse waterleiding en omschrijft het incident als een mogelijke terroristische actie.

In Santa Catarina vergelijkt de PRF (wegenpolitie) het formaat van de aanslagen met terroristische acties en de tactieken van de voormalige black blocs, die vernielingen uitvoerden en daarbij maskers gebruikten om hun gezicht te bedekken.

Bolsonaristen blijven aandringen bij de gewapende strijdkrachten om een staatsgreep te plegen, om te verhinderen dat Lula officieel aan zijn ambt begint.

De escalatie van het geweld gaat gepaard met acties, uitgevoerd door gewapende mannen, bedekt door een kap, het gebruik van zelfgemaakte bommen, plunderingen en het vernielen van vrachtwagens. Er zijn ook registraties van aanvallen op agenten van de wegenpolitie en vrachtwagenbestuurders, inclusief eentje die met stenen werd bekogeld toen hij een blokkering probeerde te doorbreken.

De meeste incidenten worden genoteerd in Mato Grosso, Santa Catarina en Rondônia, tegelijk ook de drie staten waar de meeste stemmen naar Bolsonaro gingen.

Naast zelfgemaakte bommen – flessen gevuld met brandbare substanties – vuurwerk, olie op de wegen, spijkers om banden te doorboren, stenen, barricades met verbrande autobanden, vuilbakken, worden er zelfs boomstronken op de wegen gegooid. Ook wegbeschermers worden vernield.

Marcos Rocha, gouverneur van Rondônia, riep de hulp in van de Força Nacional (speciale eenheid, samengesteld uit leden van de politie, brandweerlui, militairen en experten) om de orde te herstellen op de wegen van zijn deelstaat. De ganse lijst van politieke geweldplegingen staat te lezen in een artikel bij de krant Folha de São Paulo (bron hieronder).

Indien de autoriteiten er niet in (willen) slagen om de gemoederen te bedaren, dan zou Black Friday dit jaar wel eens een andere betekenis kunnen krijgen.

Bron

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Kwestie van prioriteiten

Lula-Guterres

De kost van een reis in een privé jet naar de klimaatconferentie COP27 in Egypte, zoals gedaan door verkozen president Lula, kan oplopen tot R$ 2,8 miljoen (bijna € 510.000), dit volgens Folha de São Paulo.

De krant baseerde zich hierbij op 3 prijsaanvragen: eentje bij een luchtvaart taxi bedrijf, de website Flapper voor charteren van vliegtuigen, en tenslotte de schatting van enkele specialisten in de sector executieve reizen, op voorwaarde van anonimiteit.

Lula reisde naar COP27 in een privé jet van zakenman José Seripieri Filho, bekend als Júnior, de stichter van Qualicorp en eigenaar van QSaúde. Beide bedrijven zijn actief in de sector gezondheidsverzekeringen.

Lula verdedigde zich door te stellen dat hij “voor zijn veiligheid moet zorgen”, voornamelijk in een land met “woedende bolsonaristen”, en dat de PT en de mensen die hem uitnodigden (Helder Barbalho – MDB, gouverneur van Pará en de president van Egypte, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi) niet in de mogelijkheid verkeerden om zijn reis te bekostigen.

Het vliegtuig is het model Gulfstream, met een capaciteit voor 12 personen, en een autonomie om in één ruk naar het Afrikaanse land te vliegen, waardoor Lula, net als vele andere wereldleiders een flinke ecologische voetafdruk naliet.

Bij een tussenstop in Portugal, tijdens zijn terugkeer, en aangesproken over zijn reis, zei Lula dat hij het opnieuw zou vragen aan zijn vriend (José Seripieri Filho) indien nodig.

Er staan nog reizen op stapel, naar Argentinië en naar Uruguay, nog voor het jaareinde. De kost van heen en weer naar deze buurlanden in een dergelijke privé jet schommelen rond (minstens) R$ 140.000 (€ 25.000).

De perswoordvoerders van de verkozen president zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van de berekening van Lula’s reis naar Egypte door de krant, en dat de afspraken van Lula in Egypte wereldwijd belangstelling opwekte en het imago van Brazilië hierdoor verbeterde, en ook dat “er geen vooruitzicht bestaat op een dergelijke reis in een vliegtuig van de FAB (Força Aérea Brasileira – de luchtmacht), niet eens werd aangeboden door de huidige regering, waarvan de president niet deelnam aan COP27”.

Er is geen budget voorzien in de begroting voor het transport van een verkozen president tijdens de overgangsperiode.

Doordat de electorale periode werd afgesloten, kan er ook geen gebruik gemaakt worden van het kiesfonds, voorbehouden voor de financiering van campagnes. De arbeiderspartij beschikt, naar verluidt, ook niet over het nodige budget om dergelijke reizen te financieren.

Raadgevers van Lula voegen eraan toe dat de reacties op de uitspraken van Lula tijdens het evenement positief waren voor Brazilië, naast de ontmoetingen die hij had met afgevaardigden uit de Verenigde Staten, China, Duitsland, Noorwegen, Spanje, de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Allemaal mooi maar uiteindelijk draait het erom dat Lula in de toekomst mogelijk een rekening gepresenteerd krijgt en dat is wel het laatste wat de nieuwe regering nodig heeft. Het Lava Jato onderzoek delfde het onderspit maar ligt nog vers in het geheugen van miljoenen Brazilianen, al dan niet woedende bolsonaristen.

Foto boven: Lula ontmoet de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, tijdens COP27.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Kiara Worth

De sheriff loopt in de weg

WeberMoraes

Tot op vandaag blijft de democratie in de republiek Brazilië standhouden, maar het lijdt geen twijfel dat velen daar liefst meteen mee willen kappen, in ruil voor wat meer “autoritair” optreden, nu al vier jaren aangewakkerd door de verslagen president, Jair Bolsonaro en de mensen die hem omringen. Zij hebben het vooral gemunt op de gerechtelijke macht die, volgens hen, stokken in de wielen steekt.

Paspoort

Minister Alexandre de Moraes is een van hun doelwitten. Hij is een van de 11 ministers van het hoogste gerechtshof Supremo Tribunal Federal, momenteel ook de voorzitter van het kieshof TSE. In die hoedanigheid bouwde hij een reputatie op als “sheriff”, streng optredend tegen eenieder die in zijn ogen nepnieuws verspreidt, en de democratie aanvalt zoals de bolsonaristische gemeenschap die, sinds de uitslag van de verkiezingen, blijft huilen aan de poorten van de kazernes, smekend om een militaire tussenkomst, ofwel wegen versperrend, tot groot ongemak van de gewone burgers die de politieke warboel stilaan beu beginnen te worden.

AllanDosSantos

Moraes gooide vandaag olie op het vuur door het paspoort van de bolsonaristische blogger Allan dos Santos (foto) ongeldig te verklaren. Het bevel werd reeds doorgestuurd door Itamaraty (ministerie BZ) naar de Braziliaanse ambassade in de Verenigde Staten, waar Santos momenteel verblijft (in Miami), op de vlucht voor de vervolging tegen zijn persoon door het gerecht in Brazilië.

De minister bepaalde ook dat de annulering van het paspoort ingesloten wordt in het MAR systeem (Módulo Alerta e Restrição), van het internationaal verkeer. Dat betekent dat de blogger niet naar andere landen kan reizen vanuit zijn huidige verblijf. Zijn situatie is bijgevolg zorgelijk: de man beschikt niet meer over een geldige identiteit op Amerikaans grondgebied.

De oplossing

De gepensioneerde ‘desembargador’ (hoge rechter) van het TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) Sebastião Coelho zei dat “de oplossing erin bestaat om Alexandre de Moraes aan te houden wegens het ‘plegen van misdaden’ bij het nemen van beslissingen in het fake news onderzoek, en op het vlak van de manifestaties tegen de verkiezing van Luíz Inácio Lula da Silva als president”.

Hij zei dat tijdens een toespraak, gisteren, bij een manifestatie voor de poort van de kazerne in de hoofdstad Brasília, en beweerde dat “80% van de rechters van Brazilië, zowel van eerste en tweede instantie, niet akkoord gaan met wat het hoogste gerechtshof doet:

“De oplossing is de arrestatie van Alexandre de Moraes. En ik geef hiervoor een wettelijke basis: wij moeten alles doen in overeenstemming met de grondwet, de wetten. Mijnheer Alexandre de Moraes heeft geen respect meer voor de grondwet, al lang niet meer”, zo zei hij.

Volgens de rechter op rust kan eender welke burger Alexandre de Moraes aanhouden wegens “betrapping op heterdaad”, maar doet dat beter niet “omdat hij niet over de nodige krachten beschikt om dat bevel uit te voeren”. Volgens Coelho moet dat uitgevoerd worden door de Senaat, maar, omdat ze dat niet doen, blijft er niets anders over dan dat de president van de republiek de gewapende strijdkrachten het bevel geeft om minister Alexandre de Moraes aan te houden”.

Er zijn nog zes weken te gaan vooraleer Lula officiëel president wordt van Brazilië. Het ziet er niet naar uit dat hem enige rust gegund wordt door de bolsonaristen, die vinden dat de sheriff hen behoorlijk in de weg loopt.

Foto boven: Rosa Weber, momenteel voorzitster van het hooggerechtshof ST, en Alexandre de Moraes

Bron

Foto's: Fotos Públicas - Antonio Augusto/Secom/TSE - Elza Fiúza/Agência Brasil

Een kwestie van uren, dagen, een week…

32438241717_03b4e9409d_c

Ministers van het Rekenhof (TCU – Tribunal de Contas da União) omschrijven de uitspraak van hun collega minister Augusto Nardes (foto) als “pure bluf”. In een audio, verstuurd naar de leden van een groep uit de landbouwindustrie bij Whatsapp, bevestigt Nardes dat hij met president Bolsonaro praatte en voedt hij de groep met de theorie dat militairen een staatsgreep voorbereiden om te voorkomen dat Lula president van Brazilië wordt vanaf 1 januari 2023.

De minister alarmeert: “Er is een grote beweging gaande in de Braziliaanse kazernes en het is een kwestie van uren, dagen, maximum een week, twee weken, misschien minder, dat dit voor een krachtig resultaat zal zorgen voor de natie, onvoorspelbaar, onvoorspelbaar”.

Hij zegt eveneens in die audio dat hij niet meer kan loslaten over dat “resultaat” tegen zijn vrienden: “Ik kan niet veel zeggen. Ja, ik beschik over veel informatie die ik wil doorspelen, voor de groep uit de landbouw, waarvan ik alle leiders ken”.

De minister was destijds de rapporteur van de rekeningen van Dilma Rousseff in 2015, toen afgewezen en het opstarten van een impeachment procedure veroorzakend waardoor zij uiteindelijk moest aftreden.

Nardes is ook een volgeling van president Bolsonaro en had vrije toegang bij hem tijdens de vier jaren van zijn regering.

Bij zijn collega’s bestaat nu het gevoel dat hij het moet gaan uitleggen bij minister Alexandre de Moraes (STF), verantwoordelijk voor het fake news onderzoek en het onderzoek naar anti-democratische acties.

Sinds de nederlaag van Bolsonaro bij de verkiezingen, blijven zijn aanhangers berichten verspreiden onder elkaar, een wake aan de kazernes stimulerend waarbij een staatsgreep verdedigd wordt. Doen o.m. mee aan dit verhaal: generaal Braga Netto, kandidaat vicepresident van Bolsonaro; generaal Augusto Heleno, chef van constitutionele veiligheid, en Eduardo Bolsonaro, volksvertegenwoordiger en zoon van de president.

Bron

Foto: Marcos Corrêa/PR

Valdemar doet raar

ValdemarBolsoMichelle

Valdemar da Costa Neto, voorzitter van de PL – de partij van Jair Bolsonaro – stelde deze week de ministers van het hooggerechtshof STF gerust, en ontkende dat de partij een verzoek opstelde om de verkiezingen van dit jaar te annuleren.

Enkele dagen later dook er wel een video op waarin Valdemar zegt dat zijn partij weliswaar niet om nieuwe verkiezingen gaat vragen, maar wel een revisie van de telling van de stemmen in de electronische stembussen die in gebruik werden genomen voor 2020. De klacht, die ten laatste op dinsdag 22 november zal ingediend worden, bevestigt dat ongeveer 250.000 apparaten “hetzelfde cijfer” vertonen.

Volgens Valdemar zijn die “nieuwe aanklachten” gebaseerd op een studie van het instituut Voto Legal: “De studie die we lieten uitvoeren, toont aan dat er verscheidene stembussen zijn die niet in aanmerking mogen komen. Dat is in gans Brazilië, apparaten van voor 2020 naar beneden. Ze hebben allemaal hetzelfde nummer en kunnen niet gecontroleerd worden. We hebben het bewijs en gaan aantonen dat die stembussen niet mochten gebruikt worden. We zullen zien wat het (kieshof) TSE hier gaat aan doen”.

Hij voegde eraan toe dat de PL niet om nieuwe verkiezingen zal vragen, maar wel een hertelling van de stemmen en een onderzoek naar eventuele onregelmatigheden, omdat ze “geen tumult willen veroorzaken in het land”.

Valdemar en Michelle

Ondertussen verscheen er een video opname bij Instagram van Maria Christina Mendes Caldeira, ex-vrouw van Valdemar da Costa Neto, nogal bombastisch. Haar verklaringen suggereren dat Valdemar de minnaar was van Michelle Bolsonaro, en belastingontduikingen van de clan Bolsonaro toedekte met de mantel der liefde.

De live werd opgenomen terwijl ze achter het stuur zat van haar voertuig in Miami (waar zij nu woont) en vormt volgens haar een reactie op de verklaringen van de PL-voorzitter over het resultaat van de verkiezingen en de stembussen. Ze richt zich hierbij direct tot haar ex-man en beweert dat Valdemar altijd minachting vertoonde voor Jair Bolsonaro die hij beschouwde als een “domme parlementair van lagere klasse”. Ze voegde eraan toe dat Michelle Bolsonaro, echtgenote van de president, zijn “hoertje” werd na “haar administratie”.

Meteen in het begin van de video bevestigt Maria Caldeira dat zij beschikt over een gigantische hoeveelheid documentatie uit de Lava Jato tijd en zijn rol in dat schandaal, en ook over belastingontduikingen van de Bolsonaro’s alhier (verwijzend naar de USA).

Over de huidige bezigheid van Bolsonaro zei ze “dat hij op de sofa ligt, kijkend naar Netflix, documenten versnipperend”.

Ze zegt ook dat ze op de 17de (waarschijnlijk december) naar Washington gaat om een verklaring af te leggen bij de Commissie voor Mensenrechten: “Ik heb geen enkel probleem. Jij bent degene met veel lijken in de kast die ik er allemaal ga uithalen, maar deze keer wel hier”.

Maria Christina Mendes Caldeira is verantwoordelijk voor een verwoestende getuigenis tegen haar ex-man ten tijde van het mensalão schandaal, bij de parlementaire onderzoekscommissie, waardoor hij uiteindelijk in de gevangenis belandde. Valdemar werd toen veroordeeld tot 7 jaren en 10 maanden opsluiting. Een deel daarvan bracht hij door in huisarrest. In 2015 werd zijn straf opgeheven door het STF. Maria Caldeira werkt vandaag als Uber-bestuurder in Miami.

Bron

Foto: Twitter

Paulo Guedes: “Hou uw mond en ga aan de slag!”

33915034868_53ac39be75_c

Economie minister Paulo Guedes gaf de overwinning van Lula eindelijk toe tijdens een evenement t.g.v. het dertigjarig bestaan van het Secretariaat voor Economische Politiek, een belangrijk onderdeel van het ministerie van Economie. Hij deed dat niet zonder enkele grofheden, zoals voorgeschreven in het bolsonaristische handboek dat vele liberale Brazilianen omarmden als een nieuwe manier van leven.

“Jullie wonnen, hou nu uw mond, ga aan de slag, en doe iets nuttigs. De uitdaging is groot, maar er zijn nog grotere kansen”, zo begon hij.

“Indien jullie minder lawaai maken en wat meer met het hoofd werken, en minder met leugens, dan wordt het misschien een goede regering. Het zal er vanaf hangen dat jullie niet liegen. En ook van andere zaken”, zo ging hij verder.

Lula veroorzaakte veel wantrouwen in de economie door kritiek te geven op de financiële markten, door de fiscale verantwoordelijkheid van de sociale verantwoordelijkheid te scheiden, die hand in hand moeten gaan.

Paulo Guedes zei niet alleen dat Lula zijn mond moest houden, maar loog ook, omdat hijzelf meewerkte aan de opmaak van maatregelen waardoor het uitgavenplafond doorboord werd.

“Wij pakten uit met het grootste sociaal programma tot nog toe, met fiscale verantwoordelijkheid. Wat voor een verhaal is me dat, om te zeggen dat er een conflict bestaat met de sociale verantwoordelijkheid? Dat is onwetendheid, dat toont een gebrek aan technische competentie om het probleem op te lossen”, zo zei hij zonder het schaamrood op zijn kaken te krijgen.

“Jullie zien de verwarring, als gevolg van het doorboren, een voorstel tot wetswijziging buiten het uitgavenplafond, zonder dat die gefinancierd wordt”, zo beweerde Guedes die er nog aan toevoegde dat een begroting buiten het uitgavenplafond uiteindelijk zal dienen om werken te financieren.

Het is goed om eraan te herinneren dat hij die kritiek geeft op de nieuwe regering, zelf de liberale regels kwetste, niet alleen door het uitgavenplafond te doorbreken, maar ook om te knoeien met de controle op de brandstofprijzen van Petrobras.

Paulo Guedes vindt het zijn goed recht om op alles kritiek te geven, ook op het overgangswetvoorstel, dat de wet minder geweld aandoet dan het kamikaze wetsvoorstel, op onregelmatige wijze op de vooravond van de verkiezingen goedgekeurd, om, ten alle prijze, de overwinning te garanderen van Jair Bolsonaro. Die kwam er niet. Brazilië blijft zitten met de brokken.

Bron

Foto: Isac Nóbrega/PR

Datena: “Ik wil dat de markt ontploft!”

BrasilUrgente

De verklaringen van verkozen president Lula riepen erg veel reacties op vanuit de financiële wereld die vindt dat het doorbreken van het uitgavenplafond om de nood te ledigen bij het noodlijdende deel van Brazilië, gepaard moet gaan met een fiscale verantwoordelijkheid. In eenvoudige woorden: een goede huisvader geeft niet meer uit dan wat er binnenkomt. Dat zal de armen worst wezen, zo vinden velen, onder hen TV-presentator José Luiz Datena (Bandeirantes).

Hij gebruikte een deel van zijn programma ‘Brasil Urgente’ om Lula te verdedigen nadat die in een toespraak, t.g.v. COP27 in Egypte, dalingen bij de beurs en een stijging van de dollar omwille van de voorrang die de nieuwe regering wenst te geven aan sociale uitgaves, veroordeelde, en zelfs de schuld op de rug schoof van speculanten die, volgens Lula, niet ernstig tewerk gaan en enkel uit zijn op winst.

“De beurs daalt nadat Lula zegt dat hij het uitgavenplafond zal doorbreken omdat hij de armen wil helpen? De financiële markten mogen voor mijn part ontploffen! Die kerels zeggen dat het spel niet gespeeld wordt in Brazilië, hoezo niet gespeeld? Die ‘gringos’ komen hier investeren wanneer de dollar stijgt. Het is een rotte munt omdat, wanneer de dollar zakt, halen ze het geld weer weg uit Brazilië en zijn er geen investeringen meer”, aldus Datena.

“De armen hebben weinig, de rijken hebben veel. Ik wil dat de markt ontploft! ‘Het mag niet omdat hij geld gaat gebruiken voor de armen’. Dat is wat Paulo Guedes doet, wat Bolsonaro deed, die het uitgavenplafond met ongeveer 1 triljoen doorbrak om de steunuitkering ‘auxílio emergencial’ te bekostigen omdat dit nodig was, zoniet zou de bevolking van honger omkomen”, zo ging hij verder.

Bron

Foto: Twitter

Open brief aan Lula

Arminio

Drie bekende namen uit de Braziliaanse financiële wereld stelden een open brief op, gericht aan verkozen president Lula, als antwoord op zijn uitspraak van gisteren: “Daalt de beurs? Gaat de dollar omhoog? Geduld … de dollar gaat niet omhoog en de beurs niet omlaag door de schuld van ernstige mensen, maar wel door lui die de ganse dag speculeren, alle dagen”. Het gaat om Arminio Fraga – ex-directeur van de Centrale Bank, Edmar Baga – directeur van het Instituut voor Economische Politiek / Casa das Garças, en Pedro Malan – economist en minister van Financiën onder de regering Fernando Henrique Cardoso. De brief werd gepubliceerd in de krant Folha. Een vertaling:

Geachte verkozen president Lula,

Wij vernamen uw uitspraken van gisteren, tijdens COP27, in Egypte. Geloof ons dat we uw sociale en beschaafde zorgen delen, uw zin van het leven. Het kan niet dat er zoveel armoede bestaat, ongelijkheid en honger, hier in Brazilië.

De uitdaging bestaat erin om maatregelen te nemen die geen grotere problemen veroorzaken dan diegenen die we willen oplossen.

De hoogte van de dollar en de daling van de beurs zijn niet het product van een actie door speculanten met slechte bedoelingen. Fiscale verantwoordelijkheid vormt geen obstakel voor het nobele doel van sociale verantwoordelijkheid, die zo snel mogelijk moet genomen worden.

Het uitgavenplafond neemt geen geld weg uit de sectoren onderwijs, gezondheid of cultuur, om intresten te betalen aan bankiers met slechte intenties. Het is geen samenzwering om de sociale sector uit elkaar te laten vallen.

Ziehier waarom.

Een economie is afhankelijk van kredieten om te functioneren. In de meeste landen is de overheid de grootste lener. In Brazilië betaalt de overheid extreem hoge rentes. Waarom? Omdat het land niet gezien wordt als een goede betaler, ofwel door een eventueel direct faillissement, ofwel door inflatie zoals dat voor kort het geval was.

Dezelfde angst die invloed uitoefent op de rentetarieven, heeft ook gevolgen voor de dollar. We kunnen ons voorstellen dat het erg frustrerend is om dit alles vast te stellen. De waarheid is echter dat recente uitspraken en benoemingen, en het voorstel tot wetswijziging dat nu besproken wordt, suggereren dat dit niet volstaat. Sorry voor de openhartigheid. Zoals u weet steunen wij uw verkiezing en hopen op een beter en eerlijker Brazilië.

Het is echter noodzakelijk om te begrijpen dat rentetarieven, de dollar en de aandelenmarkt het product zijn van ieders acties in de economie, zowel binnen als buiten Brazilië, vooral die van de overheid zelf. Het gaat hier om heel veel ernstige en hardwerkende mensen president.

We mogen ook niet vergeten dat een hoge dollar een zekere loonsdaling betekent, veroorzaakt door de inflatie die daarmee gepaard gaat. Dat weten we al vele tientallen jaren. Ook de vakbonden weten dat.

Bedenk ook dat de beurs een relevante bron van kapitaal is voor echte investeringen, een kanaal dat verstopt raakte.

Dit zijn allemaal symptomen van het verlies van vertrouwen in de nationale munteenheid, waarvan de meest extreme manifestatie bestaat uit een escalatie van de inflatie. Wanneer de overheid haar kredieten verliest, crasht de economie. Als dat gebeurt zijn de armen het grootste slachtoffer.

De financiële sector int wel rentes, maar levert ook diensten en draagt een groot deel van die rente over aan de rest van de economie, die daar haar middelen deponeert.

Het uitgavenplafond, dat van een gat naar een krater evolueert, was een poging om de prioriteiten te organiseren. Waarom? Omdat alles tegelijk uitvoeren niet kan zonder dat er druk wordt uitgeoefend op prijzen en intresten. Er zijn daarvan genoeg voorbeelden in de buitenwereld.

Waarom is er dan een tekort aan geld voor cruciale sociale sectoren? Omdat ze impliciet of expliciet geen prioriteit krijgen. En dat is de realiteit die met transparantie en moed onder de ogen moet gezien worden. Het publieke krediet verdampt. Het is tijd om in te grijpen, op het gevaar af om opnieuw tegen de lamp te lopen.

Met respect,

Arminio Fraga, Edmar Bacha en Pedro Malan
(Foto boven, v.l.n.r.)

Bron

Foto's: Wikimedia Commons