Over

Brazilië Nieuws, of afgekort BRNieuws, is een initiatief dat in 2017 opgestart werd, voor elke Nederlandstalige met belangstelling voor dit immens grote Zuid-Amerikaanse land. Het nieuws wordt geplukt en vertaald uit diverse Braziliaanse media, met de voorkeur voor de belangrijkste tijdschriften, dagbladen en nieuwsportaals op het internet.

Wie op zoek is naar sensatie, geweld, misdaden, rampen e.d. meer, zal niet aan zijn trekken komen. BRNieuws spitst zich voornamelijk toe op de politiek en de Braziliaanse maatschappij voor wie de gevolgen van de politiek van levensbelang zijn. Ook het milieu komt regelmatig aan bod, immers, de gevolgen van het milieubeleid zijn voelbaar op gans de planeet. Het plaatje bij deze tekst staat min of meer symbool voor de inhoud: de Braziliaanse vlag, omringd door de respectievelijke presidenten sinds de herinvoering van de democratie, een grote naam uit de sportwereld, de invloed en werking van het hoogste gerechtshof – 1 van de drie machten -, bosbranden, corruptie, misdaadbestrijding door een politiemacht die meedogenloos tewerk gaat, en de immer stijgende invloed van een religieuze gemeenschap die zijn tentakels uitsteekt naar de politiek.

Brazilië Nieuws is een blijft een niche in de virtuele wereld, en zal nooit hoge bezoekersaantallen scoren omwille van de beperkt omvang van de doelgroep. Maar dat is minder van belang. De voorkeur gaat naar objectiviteit, het brengen van het nieuws zoals de Braziliaanse bevolking het te horen en te zien krijgt, met enige nuances waar nodig.

BRNieuws kiest geen politieke zijde, maar staat aan de kant van de benadeelden die het slachtoffer zijn van de grote ongelijkheid die, helaas, nog altijd een werkelijkheid is.

Lezers kunnen reageren onder elke bijdrage en zelfs een discussie voeren indien gewenst. Grove uitlatingen of scheldwoorden worden systematisch geschrapt.

Wil u persoonlijk reageren of contact opnemen, stuur dan een mail naar link2brazil@gmail.com, het overgenomen e-mailadres van de voormalige website link2brazil.com.

Tip: Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderwerp of naam, gebruik dan de zoek-functie onderaan die meteen alle mogelijke resultaten in een of meerdere eerder gepubliceerde artikels (nu bijna bijna 2.000!) weergeeft. 

Veel leesplezier!