Het doel heiligt alle middelen

DatenaBolsoLula

Lula en Bolsonaro staaan nu recht tegenover elkaar in het vooruitzicht van de tweede kiesronde. Beiden bevestigden hun aanwezigheid op een debat, nu zondag 16 oktober om 20h lokale tijd, georganiseerd door de media UOL, Folha de São Paulo, TV Bandeirantes en TV Cultura. In afwachting proberen beide kandidaten zoveel mogelijk stemmen bij elkaar te sprokkelen.

Bolsonaro

De huidige president plande voor deze week reizen naar de staten Minas Gerais, Rio Grande do Sul en Santa Catarina. Hij zal ook een bezoek brengen aan Aparecida (São Paulo) op woensdag, “Dia de Nossa Senhora de Aparecida”, een feestdag.

Lula

De ex-president plande een kiesmeeting in Rio de Janeiro op dinsdag. Mogelijk gaat ook hij naar Aparecida.

Het doel heiligt alle middelen

Vanaf vandaag is het mogelijk om voor steuntrekkers (Auxílio Brasil) om een goedkopere lening aan te gaan (empréstimo consignado), niet echt een verstandige maatregel maar wel stemmen opleverend. Vanaf morgen beginnen de volgende uitbetalingen van de steunuitkeringen, en een uitkering voor noodlijdenden om keukengas te kunnen kopen. Beide uitkeringen werden eveneens vervroegd in het kader van de verkiezingen.

Peilingen

De Kamer van volksvertegenwoordigers stemt mogelijk vandaag over de mogelijkheid om peilingen strafbaar te maken indien de resultaten van de intentiestemmen grote verschillen vertonen met de werkelijke uitslag in de stembussen. Toch komen worden ook deze week weer uitslagen verwacht van nieuwe peilingen door de instituten Ipec (vandaag) en Datafolha (vrijdag).

Foto boven: De bekende TV-presentator en journalist José Luis Datena naast Bolsonaro en (enkele dagen later) naast Lula. Datena trok zijn eerdere kandidatuur (Senaat) in, en stelt zichzelf neutraal op, zo beweert hij.

Bron: UOL

Foto's: Twitter

Wakker met een kater

LULBOLJustELEI

De presidentiële verkiezing zal een tweede kiesronde kennen op zondag 30 oktober. Ex-president Lula (PT) kreeg gisteren 57,2 miljoen stemmen, Bolsonaro 51 miljoen. Na de bevestiging zei Lula zondagavond dat de tweede ronde “slechts een voortzetting is” en loofde het feit dat hij nog 30 dagen krijgt om campagne te voeren. Bolsonaro (PL) ironiseerde de peilingsinstituten em kondigde aan dat hij zijn positie nog wil versterken in het zuidoosten van Brazilië, en bij de arme kiezers. Het is nog even afwachten welke positie Simone Tebet (MDB) en Ciro Gomes (PDT) gaan innemen, bepaald geen onbelangrijke factor.

Gebrekkige peilingen

In een verkiezing, gekenmerkt door een explosie van voorafgaandelijke peilingen in vergelijking met vorige verkiezingen, slaagden zelfs de meest traditionele instituten er niet in om dichtbij de werkelijke uitslag te komen van de eerste kiesronde, dit omdat het presidentieel dispuut naar een tweede ronde gaat met een verschil van iets meer dan 5 percentuele punten tussen Lula en Bolsonaro, veel minder dan de peilingen aanduidden. In de jongste onderzoeken van Ipec, Datafolha en Ipespe bedroeg het verschil 14 punten, en in de peiling van Quaest 11 punten.

Uiteraard lopen de Braziliaanse kranten over van commentaren en meningen over het dispuut van gisteren. BRNieuws pikte er eentje uit, een redactioneel stuk in de krant Estadão dat min of meer gelijkloopt met andere opinies en commentaren.

Wakker met een kater

Spijtig genoeg komt er een twee ronde met de twee slechtste beschikbare kandidaten. Er blijft niets anders over dan de hoop dat ze de kiezer zullen respecteren, maar afgaande op de geschiedenis van beiden, is dat wellicht een ijdele hoop.

Dat is wat ervan komt als men vertrouwt op Luiz Inácio Lula da Silva om de “democratie te redden”. Zelfs met Jair Bolsonaro als tegenstander, de president die de hoogste afwijzing van zijn functie verdiende, bleek de PT-leider niet in staat om de meerderheid van het electoraat achter zich te scharen. Brazilië kijkt aan tegen een kwelling van nog eens 4 weken verkiezingscampagnes die tot dusverre niet alleen het meest verstoken was van voorstellen en ideeën in de recente nationale geschiedenis, maar ook nog een pijnlijkere fase betreedt door de beperking van twee kandidaten die elk, op hun manier, de exacte antithese zijn van wat het land nodig heeft.

Lula en Bolsonaro verdienen elkaar, maar het land verdient hen niet.

Er bestaat niet de minste voorwaarde voor nog eens 4 jaren Bolsonaro. Zijn beleid was chaotisch, tegenstrijdig, onmenselijk en angstaanjagend destructief. Jair Bolsonaro kwam de eerste en meest fundamentele verplichting van de president van een republiek niet na, met name het respecteren en verdedigen van de grondwet uit 1988. Hij bedreigde het kiesproces, betrok de strijdkrachten bij politieke partijkwesties, was afwezig en pervers in de aanpak van de covid-19 pandemie, haalde de publieke administratie overhoop, toonde geen respect voor de fiscale- en kieswetten, implodeerde het sociale zekerheidsstelsel, was medeplichtig aan corruptieschandalen bij de portefuilles van Gezondheid en Onderwijs, transformeerde het beheer van de overheidsfinanciën in een truukje om te onderhandelen, hierbij de criteria van transparantie en efficiëntie ondermijnend, en gebruikte het staatsapparaat om onder meer politieke tegenstanders te vervolgen en om familieleden en vrienden te bevoordelen. En dan nog gezwegen over het gebrek aan fatsoen bij de uitoefening van zijn ambt.

Bolsonaro veegde vrijwel alle republikeinse en democratische principes uit de weg, een reden waarom hij eigenlijk niet geschikt is om het land nog eens 4 jaren te leiden. Mocht de procureur-generaal van de republiek of het parlement zijn rol spelen in de bescherming van de wet en het democratisch regime, dan zou de PL-kandidaat vandaag onverkiesbaar zijn, waardoor de kiezer verlost zou zijn van de nachtmerrie om de president nog eens 4 jaren te moeten verdragen.

Lula daarentegen, dacht dat het volstond om Jair Bolsonaro aan de horizon te zien met de mogelijkheid om herverkozen te worden, opdat de kritische kiezer zonder enige voorwaarde zijn steun zou geven aan zijn kandidatuur. Hij vond het niet nodig om een regeringsprogramma voor te leggen, noch enig concreet voorstel voor de komende vier jaren. Hij vroeg gewoon een blanco cheque aan de kiezer, iets wat Lula en de PT, zoals geweten, nooit verdienden.

De arbeiderspartij overtrof zichzelf aan durf. Nadat hij de hoofdrolspeler was in de twee grootste corruptieschandalen van de voorbije decennia, wilde hij de steun krijgen van het electoraat zonder zich te verontschuldigen bij de Braziliaanse bevolking, en vooral zonder uit te leggen wat hij gaat doen om te voorkomen dat de corruptie terugkeert. De stembussen bewezen gisteren dat die tactiek niet werkte. Het volstaat niet om het duistere karakter van de regering Bolsonaro te benadrukken. Het democratische regime eist meer van diegene die president wil worden.

Indien hij echt bezorgd zou zijn voor de democratie, dan zou Lula om te beginnen afstand genomen hebben in duidelijke termen, van zijn kameraden dictators in Latijns-Amerika. Hij zou ook, zonder enige twijfels na te laten, zijn respect aantonen voor de vrijheid van de pers, eender welk idee over de controle van de media laten vallen, en hij zou de ideologische manipulatie van de staatsmachine en het onverantwoordelijke gedrag van economisch beleid hebben afgewezen, tekenen van het Lulopetisme dat uiteindelijk de samenleving opsplitste. Maar Lula deed niets van dat alles en men moet ook niet hopen dat hij het ooit zal doen.

Rekening houdend met dit scenario, kan men redelijkerwijs verwachten dat beide deelnemers aan de tweede kiesronde op zijn minst respect hebben voor de intelligentie van de kiezer, en een minimum aan fatsoen vertonen. Afgaande op de reputatie van beiden, is dat mogelijk teveel gevraagd.

Bron

Foto's: Rovena Rosa - Tomaz Silva/Agência Brasil

De voorbode van een zinkend schip

BolsoShip

Ministers, ex-ministers en politici die tot nog toe Jair Bolsonaro steunden, begonnen reeds met het sturen van boodschappen aan woordvoerders van ex-president Lula om te laten weten dat “ze niets tegen hem hebben”, integendeel zelfs. Het fenomeen wordt vooral vastgesteld bij hen die een electorale en politieke basis hebben in het noordoosten van het land.

Ondanks dat zij, publiekelijk, Bolsonaro volgden en zelfs zware kritiek gaven op Lula, geven de ministers en politici nu toe dat Bolsonaro het pleit kan verliezen, en sturen signalen uit dat ze niet van plan zijn om oppositie te voeren tegen Lula, mocht hij als president verkozen worden in oktober.

Sommige politici roepen hierbij de hulp in van zakenlui als boodschappenjongens, ondernemers die al contacten hebben met de PT.

Vorige week toonde DataFolha aan dat Lula 50% van de geldige stemmen zou halen. Deze week maandag was het de beurt aan het peilingsinstituut Ipec dat bevestigde dat Lula 52% van de geldige stemmen zou halen.

Ondanks het optimisme van de PT, en het pessimisme bij de bolsonaristen, geeft niemand toe dat de uitslag al vast staat. Naast de laatste dagen van de campagne op radio en TV voor de eerste kiesronde, is er ook nog een laatste debat. De stemonthoudingen, vooral in de lagere inkomensklasse, kunnen nog voor verrassingen zorgen voor een overwinning van Lula, uitmondend in een eerste ronde met kleinere verschillen.

Historisch gezien, is de onthouding groter bij de lagere scholingsgraad en inkomensgroep, omwille van de verplaatsingskosten en de moeilijkheden die zij vaak ondervinden om naar het lokaal van de stemming te gaan. Die afwezigheid kan de vreugde bij de ‘petistas’, om meteen te winnen in de eerste ronde, temperen.

Bron

Illustratie: Reproductie YouTube

De ‘Mission Impossible’ van Bolsonaro

LulaPortela

Ex-president Luiz Inácio Lula da Silva zag zijn voorsprong op tegenstrever Bolsonaro stijgen in de negen jongste peilingen die als relevant kunnen beschouwd worden op nationaal vlak. De afstand tussen beide kandidaten groeide of kende een positieve variant (binnen de foutmarge) in de onderzoeken van de belangrijkste peilingsinstituten en bedrijven van Brazilië: DataFolha, Ipespe, FSB, Atlas, Quaest, Ipec en PoderData.

De conclusie baseert zich op alle onderzoeken die geregistreerd werden bij het kiestribunaal TSE (Tribunal Superior Eleitoral) en publiekelijk bekendgemaakt tussen 15 en 23 september, behalve de peilingen van Paraná Pesquisas en van Brasmarket. De eerste kwam niet in aanmerking omdat de partij PL (Partido Liberal), waar Jair Bolsonaro een lid van is, betalingen uitvoerde aan het bedrijf van januari tot juli van dit jaar. Paraná Pesquisas sloot ook een contract af met de federale regering t.b.v. R$ 1,6 miljoen. Brasmarket werd niet opgenomen wegens het schreeuwend verschil met alle andere geloofwaardige instituten en met een resultaat dat Bolsonaro aan de leiding toont.

Ondanks dat de andere instituten en bedrijven kleine verschillen vertonen in de resultaten van hun onderzoeken, tonen alle peilingen die wel ernstig mogen genomen worden, aan dat een overwinning van Lula in de eerste kiesronde een realistische mogelijkheid is. Op een week van de eerste kiesronde zal Bolsonaro een historische ommekeer nodig hebben om beter te scoren dan de leider van de arbeiderspartij. Meer: hij zou het feit moeten terugdraaien dat alle kandidaten die de peilingen leidden op 10 dagen voor de eerste kiesronde sinds 1989, ook echt de meeste stemmen wegkaapten.

Mocht Bolsonaro op de tweede plaats eindigen en naar een tweede kiesronde gaan, dan staat hij voor een nieuwe ‘mission impossible’. In zes voorafgaande tweede presidentiële kiesrondes, kwam er geen enkele ommekeer. Bij elke verkiezing werd de kandidaat die aan de leiding stond in de eeste ronde, als president verkozen.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

Beslissend debat?

Debate

Een nieuw presidentieel debat, georganiseerd door het portaal Terra, de krant Estadão, radio Nova Brasil FM, SBT, het weekblad Veja en CNN Brasil vindt vanavond plaats om 18h15 lokale tijd.

Kandidaat en ex-president Lula liet gisteren weten dat hij er niet bij zal zijn wegens “onverenigbaar” met zijn agenda en “gebrek aan tijd om zich voldoende voor te bereiden”. Een ander excuus was dat hij Padre Kelmon, de nieuwe kandidaat van de PTB die Roberto Jefferson vervangt, onvoldoende kent.

Tegenstrever Jair Bolsonaro bevestigde zijn deelname. Andere aanwezigen: Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) en Felipe d’Ávila (Novo).

De afwezigheid van Lula zal zeker benut worden, en bekritiseerd door de andere kandidaten, vooral door zijn grootste tegenstrever, Jair Bolsonaro.

Met 47% van de voorkeurstemmen, volgens de Datafolha peiling van vorige donderdag 22 oktober, mobiliseert Lula zijn campagneploeg om te overwinnen in de eerste kiesronde. Met 33% van de intentiestemmen in dezelfde peiling zal Bolsonaro op zijn tegenstrever mikken in een poging om de definitieve uitslag uit te stellen tot de 2de ronde op 30 oktober. Dat zou hem 4 weken tijd geven om te wedden op een eventuele verbetering van de economie, een grotere impact van de pas verhoogde sociale uitkeringen door zijn regering en een groei van het anti-PT gevoel dat hem een overwinning bezorgde in 2018.

Lula zal ook een doelwit vormen van kandidaat Ciro Gomes, een ex-geallieerde met wie hij in de voorbije dagen in conflict kwam door te mikken op diens kiezers middels een poging om hen te overtuigen tot een zogenaamde “nuttige stem” die hem kan laten winnen in de 1ste ronde. Gomes haalde slechts 7% in de peiling en is van plan om de ex-president aan te pakken omdat zijn electoraat door hem “aangevallen werd”.

Dit geldt ook voor Simone Tebet wiens kiezers eveneens aangeraden werden om hun stem op een “nuttige manier” te gebruiken, t.t.z. “beter stemmen op een waarschijnlijke winnaar dan op een waarschijnlijke verliezer”.

Ook Felipe d’Ávila en Padre Kelmon zullen het hem niet makkelijk maken; beiden zijn fervente tegenstanders van de arbeiderspartij.

Bron

Illustratie: Reproductie Veja

Niets nieuws onder de zon

BolsoCharles

De reacties van de Brazilianen op de reis van president Bolsonaro en zijn (in vraag gestelde) gevolg zijn voor een groot deel gelijklopend en kunnen samengevat worden in enkele woorden. Twitter gebruikers komen ze veelvuldig tegen vandaag: “verhonha” en “sem vergonha” (schaamte en schaamteloos).

Bolsonaro profiteerde van de begrafenis van koningin Elizabeth II om stemmen te ronselen bij zijn landgenoten in Londen, een video opname te maken en om (opnieuw) het Braziliaanse kiessysteem aan te vallen.

Verrassing? Gelooft iemand – op 14 dagen van de eerste kiesronde – dat hij een gebaar van grootsheid stelt door naar Londen te vliegen om Brazilië te vertegenwoordigen op een dergelijke plechtigheid? Bolsonaro was op jacht naar beelden om een nederlaag in de eerste kiesronde te voorkomen. Hij profiteerde daarvan om campagne te voeren.

AntiBolsoGB
De Braziliaanse president werd ook onthaald op manifestanten tegen zijn beleid

Net aangekomen op de Braziliaanse ambassade – in de wetenschap dat lokale aanhangers toegestroomd waren om hem te zien – verscheen hij op het balkon van de residentie en ronselde stemmen. Hij verwees naar gebruikelijke ideologische standpunten als de legalisering van abortus en drugs, en naar de afwijzing van de genderideologie, en bevestigde op een bepaald moment, tot groot afgrijzen van de aanwezige diplomaten en de internationale pers – niet de Braziliaanse pers want die is hij al gewoon: “Zo denkt de meerderheid van de Brazilianen erover. Ik was in Pernambuco en het onthaal was er simpelweg uitzonderlijk. Het is ondenkbaar dat wij niet zouden winnen in de eerste ronde”.

Van de meer dan 500 presidenten en staatsleiders die aanwezig waren in Londen, was hij de enige die er niet voor terug schrikte om politiek voordeel te halen uit de gelegenheid. Om zich te bevrijden van de verplichtingen om bepaalde protocols op te volgen, zoals het begroeten van koning Charles en een bezoek aan de stoffelijke resten van de overleden koningin, trok hij naar een benzinestation om aan te tonen hoeveel een liter benzine kost in Groot Brittannië.

Onmiddellijk nam hij er een video op en publiceerde die op de sociale media, zeggende dat de benzine goedkoper was in Brazilië dan in Engeland: “Dat is de inzet van de Braziliaanse regering die voor u werkt!”.

BolsoGaso

Een liter benzine in het land van de koningin kost tweemaal zoveel als in Brazilië. Bolsonaro vergat echter dat een minimumloon in Groot Brittannië zes keer hoger ligt dan in zijn eigen land.

Samen met first lady Michelle en dominee Silas Malafaia, die ervan droomt dat het kiessysteem in de elektronische stembussen faalt waardoor de verkiezingen zouden opschuiven, vond de president ook nog tijd om een exclusief interview toe te staan aan de zender SBT (Sistema Brasileiro de Televisão van de miljonair Silvio Santos), ook gekend onder de bijnaam “Sistema Bolsonarista de Televisão”.

Bolsonaro stond erop om te ontkennen dat hij naar Londen kwam om campagne te voeren, en viel – zonder bewijzen – het kiessysteem aan:

“Indien ik minder dan 60% van de stemmen haal, dan gebeurde er iets abnormaals, gezien Datapovo (een ironische verwijzing naar de Datafolha peilingen) die de grote aantallen weergeeft van de mensen die niet alleen aanwezig zijn op mijn evenementen, maar ook al diegenen die ons opwachten bij mijn aankomst en op weg naar de plaats van het evenement”.

De jongste Datafolha peiling, waarvan het resultaat vorige donderdag bekend werd, geeft 45% van de intentiestemmen aan Lula tegen 33% voor Bolsonaro; de vorige peiling, van Ipec, gaf 46% aan Lula en 31% aan Bolsonaro. De uitslag van het instituut Ipespe, eergisteren gepubliceerd: Lula 45%, Bolsonaro 35%. “Datapovo” is geen peilingsinstituut, maar wel nepnieuws.

Morgen geeft Bolsonaro een toespraak in New York, bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een nieuwe kans om Brazilië te beschamen. Voor de Brazilianen is er vooralsnog niets nieuws onder de zon.

Bron

Foto's: Twitter

Angst voor politiek geweld

VIPOL

De jongste Datafolha peiling, die meer slecht nieuws bracht voor Bolsonaro dan voor Lula, vroeg aan de Brazilianen of zij denken dat politiek geweld mogelijk is op 2 oktober, de dag van de 1ste kiesronde.

Het antwoord is bepalend voor het moment waarin het land een top bereikt in de polarisatie, ver uitstekend boven een normaal publiek debat en reeds geconfronteerd met extreem geweld, inclusief moorden die veel, zoniet alles te maken hebben met de opzwepende retoriek van de huidige president.

Minstens 40% van de kiezers is ervan overtuigd dat de kansen op politiek geweld over twee weken erg hoog liggen. Erger nog: 9% denkt eraan om niet te gaan stemmen uit angst wat er kan gebeuren op de dag van de verkiezingen.

Een meerderheid van die groep bestaat uit aanhangers van de arbeiderspartij PT.

In juli drong een gewapende bolsonarist binnen bij een verjaardagsfeestje van een PT-militant. Het thema van het feestje was net de leider van de partij, ex-president Lula. De jarige kwam om het leven door de kogels uit het wapen van de bolsonarist. Marcelo Arruda was de lokale schatbewaarder van de partij in Foz de Iguaçú – Paraná.

Op 7 september, de nationale feestdag, eindigde een discussie met een moord op een andere PT-aanhanger door een bolsonarist. De ruzie kwam er naar aanleiding van politieke motieven.

Bron

De solo carriére van Michelle

MichBol

Tot nog stelde de Braziliaanse first lady Michelle Bolsonaro zich tevreden met een tweede plaats in de verkiezingscampagne van haar echtgenoot. Dat was zo tot vorige week toen ex-mensaleiro Valdemar Costa Neto (PL) de kandidatuur van Bolsonaro lanceerde in São Paulo.

Morgen trekt de “verschrikkelijk evangelische” Michelle naar Recife – Pernambuco, zonder haar echtgenoot, voor een ontmoeting met ondernemers van de industriële federatie van Pernambuco, de inhuldiging van een nieuw agentschap van de overheidsbank Caixa Económica en tenslotte in de late namiddag een kopje thee tijdens een ontmoeting met evangelische vrouwen.

Maken deel uit van het gezelschap: de nieuwe voorzitster van de Caixa Económica Daniella Marques, ex-minister van Vrouwen, Familie en Mensenrechten Damares Alves, minister van Toerisme Carlos Brito en de voorzitter van Embratur, Silvio Nascimento.

Gilson Machado, de accordeonspeler en kandidaat voor een zetel in de Senaat, en Anderson Ferreira, ex-burgemeester van Jaboatão en kandidaat voor de regering, voegen zich bij het gezelschap. Beiden worden gesteund door het presidentiële paar. Volgende zaterdag trekt Bolsonaro eveneens naar Recife, om deel te nemen aan een nieuwe Mars voor Jezus.

De inspanningen van Michelle bij de lancering van de kandidatuur van haar man (foto) worden als opmerkelijk beoordeeld door de marketingmensen van de campagne van Bolsonaro. Ze weet emotie over te brengen en heeft er geen enkele moeite mee om een massa mensen aan te spreken bovenop een podium. Of dit zal volstaan om Bolsonaro vooruit te helpen in de peilingen, valt nog af te wachten. De jongste Datafolha peiling wijst uit dat Lula een grote kans heeft om te winnen in de eerste kiesronde. Mocht dat gebeuren dan staat niets meer in de weg voor een eventuele solocarriére van de first lady.

Bron

Foto: Twitter

Cadeautje voor de oppositie

51860943472_606f43695e_c

De uitslag van de jongste Datafolha laat er geen twijfel over bestaan: de voorsprong van ex-president Lula op zijn rivaal, de huidige president Bolsonaro, laat uitschijnen dat de eerste een goede kans maakt om de verkiezingen te winnen in de eerste ronde. Die vaststelling leidde er al toe dat Bolsonaro zei dat hij naar het buitenland zou trekken, mocht Lula winnen. Anderzijds doet hij – wellicht tegen beter weten in – pogingen om de bevolking, vooral de arme bevolking in het noordoosten van het land, voor zich te winnen door te zwaaien met cadeautjes.

Op doortocht in de noordoostelijke staat Paraíba zei Bolsonaro dat de steunuitkering Auxílio Brasil zal opgetrokken worden van R$ 400 naar R$ 600. Niet alleen dat, maar ook: “Ten tijde van de Bolsa Família (de vorige benaming van de uitkering) werd de uitkering geschrapt wanneer de begunstigde een baan vond. Bij de Auxílio Brasil mag men gerust gaan werken, zonder de uitkering te verliezen”.

Te vrezen valt dat het populisme van Bolsonaro niet zal volstaan om de zaken om te keren. De gebeurtenissen met Milton Ribeiro, zijn ex-minister van Opvoeding, beginnen uit de hand te lopen. De federale politie tapte de telefoon af van Ribeiro, tijdens het onderzoek. Hierbij lekte een gesprek uit tussen de ex-minister en zijn dochter waarin hij haar zei dat hij gewaarschuwd werd door Bolsonaro in eigen persoon: “Hij zei me dat hij een voorgevoel heeft dat er een huiszoeking en inbeslagname op komst zijn”. Dat telefoontje vond plaats op 9 juni.

De president was op dat moment in de Verenigde Staten, samen met minister Anderson Torres. Deze laatste heeft, als minister van Justitie, de federale politie onder zich die de huiszoekingen, inbeslagnames en arrestaties verrichtte op de adressen van Milton Ribeiro en de dominees die betrokken zijn in het onderzoek naar corruptie bij het ministerie van Opvoeding. De huidige baas van de federale politie is Márcio Nunes, een vriend van Torres. Voor zijn benoeming was hij secretaris-executive op het ministerie van Justitie.

Het uitlekken van het onderzoek en de verdenking van tussenkomst van president Bolsonaro resulteerde in een verzoek van het federale openbare ministerie om de zaak in handen te geven van het hooggerechtshof STF.

Milton Ribeiro werd ondertussen weer vrijgelaten, maar de aangerichte schade is zeker niet van aard om Bolsonaro in een beter daglicht te stellen, integendeel. De oppositie wrijft in zijn handen met het verrassende cadeautje.

Bron

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

Een staafje goud graag

BolsoPastors

Vier jaar geleden pochtte Jair Bolsonaro er in zijn kiescampagne op dat er in zijn regering geen corruptie zou bestaan. Die ballon werd inmiddels al enkele malen doorprikt. Brazilië lijkt een land te zijn waar de corruptie erg moeilijk is om uit te roeien, om de eenvoudige reden dat velen die hardnekkig beweren er tegen te zijn, hun hoofd wegdraaien als ze er zelf even de vruchten van kunnen plukken. Dat wordt dan uitgelegd als de fameuze “jeitinho”.

Minister van Opvoeding Milton Ribeiro, de vierde in de rij van de regering Bolsonaro, stond de constructie toe van een parallel kabinet, gecontroleerd door evangelische lobbyers die hun gunsten aanboden tot het bekomen van toelagen van het fonds voor de ontwikkeling van de opvoeding (FNDE – Fundo de Desenvolvimento da Eduacação). Ribeiro wordt al beschuldigd van administratieve oneerlijkheid en misbruik van invloed. Niemand minder dan president Bolsonaro in eigen persoon zou de aanstichter zijn van het schema.

Volgens de krant Estado de São Paulo wordt het parallelle kabinet geleid door de dominee’s Gilmar Silva dos Santos en Arilton Moura. Beiden bekleden geen officiële functie bij het ministerie en treden louter op als lobbyisten. Sinds het begin van vorig jaar komen zij tussen als er moet onderhandeld met de gemeentebesturen over de toekenning van fondsen voor de bouw van scholen, creches en voor de levering van schoolmaterialen. Om die fondsen te bekomen, moeten eerst de voorwaarden aanvaard worden, opgelegd door de religieuze leiders die samen met de minister het land afdweilden in een vliegtuig van de FAB (Força Aérea Brasileira – Braziliaanse luchtmacht), en deelnamen aan allerlei interne vergaderingen, zonder officieel deel uit te maken van de ploeg ambtenaren van het ministerie.

Gold

Burgemeesters die erin slaagden om gehoord te worden door de dominee’s, werden vriendelijk maar beslissend verzocht om te betalen voor hun “diensten” met cash geld, contracten om Bijbels aan te kopen (1.000 Bijbels aan R$ 50/stuk), financiële steun voor evangelische evenementen te geven of voor de bouw van kerken, en in een bepaald geval zelfs te betalen met een baar goud. De situatie van Ribeiro werd onhoudbaar. Bolsonaro observeert de crisis en de politieke tragedie die door dit alles veroorzaakt werd, maar geeft geen enkel teken dat hij zijn minister de laan zal uitsturen, meer, in zijn recente live uitzending zei Bolsonaro dat hij zijn kop in het vuur steekt voor Ribeiro.

De bom ontplofte in Ribeiro’s gezicht na het uitlekken van een audio, aan het licht gebracht door de krant Folha de São Paulo op maandag 21 maart. Daarin is te horen hoe de minister zegt: “Ik geef voorrang aan de gemeentebesturen waar de nood het hoogst is. Ten tweede aan iedereen die bevriend is met pastor Gilmar. Het heeft niets te maken met pastor Arilton, maar alles met Gilmar. En waarom hij? Omdat het op een speciaal verzoek is van de president van de republiek. Het gaat om steun. De steun die wij vragen is geen geheim. Dat mag gepubliceerd worden. Het gaat over de steun voor de bouw van kerken”.

Volgens het weekblad Istoé hadden de dominee’s Gilmar en Arilton vorig jaar 18 ontmoetingen met minister Ribeiro, in zijn kabinet, dit volgens zijn officiële agenda. Ze ontmoeten elkaar ook bij diverse gelegenheden, reizen, evenementen en ceremonieën. Beide heren zijn invloedrijke evangelische leiders en mengen zich tussen de regering alsof ze er deel van uitmaken, sinds Bolsonaro aan de macht kwam.

Wie is Milton Ribeiro?

In juli 2020 koos president Bolsonaro een nieuwe naam voor het ministerie van Onderwijs, de vierde op rij: professor en dominee van de Presbyteriaanse Kerk Milton Ribeiro (64). De ex-vice-rector van de Presbyteriaanse Universiteit Mackenzie werd gevormd als advocaat en theoloog.

BolsoRibeiroPresident Bolsonaro en zijn minister van Opvoeding Milton Ribeiro.

De sociale media zijn genadeloos en kwamen al snel op de proppen met polemische uitspraken van de nieuwe minister door video’s te publiceren waarin hij verklaringen aflegt die niet meteen passend zijn voor een goede opvoeder. In een van die video’s zegt hij dat moeders hun kinderen moeten opvoeden door fysieke pijn, in een andere verklaart hij dat een vader de richting moet “afdwingen” van zijn familie.

“Velen hebben het idee dat een kind onschuldig is, maar dat is relatief”, zo zei hij tijdens een preek, en: “Er is een verschil tussen een straf en discipline. Straf uw kind zolang er hoop is, maar ga niet zover om te doden. Een klap van een man, of een slag met de riem van een vrouw kan veel harder aankomen dat een kind kan verdragen. Ik ben hier niet om les te geven over de straffen die kinderen moeten krijgen, maar een stok om de discipline af te dwingen mag niet ontbreken in ons huis”.

Ribeiro argumenteert dat dergelijke correcties nodig zijn voor een genezing en dat een goed resultaat “niet bereikt wordt met eerlijke middelen en soepele methodes”: “Misschien bestaat er een percentage van zeer kleine, vroegrijpe en begaafde kinderen dat uw betoog zal begrijpen. Maar er moet strengheid zijn, sorry, ernst. Ik ga nog een stap verder, ook al zullen sommige moeders boos op mij zijn: ze moeten pijn voelen”.

In een andere video heeft de nieuwe onderwijsminister het over het belang van de vader in het gezin. Ribeiro vindt dat de vaderfiguur de weg moet aanwijzen die door het gezin moet gevolgd worden: “Bij afwezigheid van een vader, valt de vijand het gezin aan. Volgens de Bijbel is het de vader die de weg wijst”.

In een interview, verklaarde Ribeiro ooit zonder blikken of blozen dat het MEC (Ministerie van Opvoeding) eigenlijk nergens voor dient: noch om een leidersrol te spelen in de sociale insluiting via het onderwijs, ook niet om de terugkeer naar de schoolbanken te organiseren op het moment dat de pandemie zich schijnbaar wat stabiliseerde, of om een programma op te zetten dat de toegang tot het internet vergemakkelijkt voor de leerlingen van het publieke onderwijs en om hen de nodige apparaten te verschaffen. Waar dient het ministerie dan wel voor?

MiltonRibeiroPRMilton Ribeiro: “Ongelovige jongeren zijn extentiële zombies”, en “homoseksuelen zijn het resultaat van ontwrichte families”.

Om studenten en leerkrachten op alle niveaus in het oog te houden en om de ideologie van Ribeiro en Bolsonaro in te planten. Ribeiro zei zonder aarzelen dat “jongeren zonder geloof extentiële zombies zijn”, en dat homoseksuelen het resultaat zijn van “ontwrichte families”.

De wedloop

Indien er genoeg redenen zijn voor de kiezers om in oktober niet meer voor Bolsonaro te stemmen, dan geldt dat ook voor Lula, hoewel in mindere mate. In de jongste peiling van Ipespe blijft Lula aan de leiding staan met 44%, gevolgd door Bolsonaro met 26%. Het onderzoek geeft ook aan dat 65% van de deelnemers de huidige regering afwijzen.

De peiling van Datafolha wijst erop dat Bolsonaro door 55% van de kiezers wordt afgewezen, en Lula door 37%. Dat is nog altijd meer dan João Doria (30%), Sérgio Moro (16%) en Ciro Gomes (23%). Hoge bomen vangen wellicht meer wind. Toch moet eraan toegevoegd worden dat de afstand tussen Bolsonaro en Lula verkleinde. Dit heeft enerzijds te maken met de bekendmaking van enkele gunsten waaronder een uitkering van het werkloosheidsfonds FGTS, en een programma voor micro kredieten voor de armsten die geen bankrekening hebben, of kampen met moelijkheden om er eentje te openen.

Powerpoint

Het Lula kamp moet afrekenen met tegenstand in de perswereld die wijst op de arrogantie van de arbeiderspartij die zichzelf uitroept als de enige en belangrijkste vertegenwoordiger van links in Brazilië. De overwinning van Lula in het proces tegen procureur Deltan Dallagnol met betrekking tot de fameuze powerpoint voorstelling in 2016 (foto) – waarin de ex-president als centrale figuur en bendeleider werd voorgesteld van de corruptie die de PT kenmerkte in die dagen – , werd enigszins benadeeld door de enorme steun die Dallagnol ondervond. Hij werd veroordeeld tot het betalen van een boete van R$ 75.000 (+ intresten), maar kreeg meteen zoveel donaties van mensen die hem steunden dat er een dag later reeds meer dan R$ 500.000 op zijn rekening stond. Met andere woorden: vele Brazilianen zijn nog altijd boos op Lula en zijn partij en vergeven hem niet dat hij voor een flink deel verantwoordelijk was voor het wegsluizen van vele miljarden bij Petrobras, ook al was dat onrechtstreeks. Lula roept zichzelf als overwinnaar uit, maar vergeet hierbij dat zijn veroordelingen gecanceld werden wegens procedurefouten, niet omdat hij onschuldig zou zijn.

Het “volk”, volgens Lula

In een recente resolutie bevestigt de PT het autoritarisme van de partij. Niet alleen worden de stemmen van de kiezers in 2018 gewoon overboord gegooid, maar wordt Lula ook voorgesteld als een reïncarnatie van het Braziliaanse volk.

De nationale directie van de PT legt de campagne van Lula als volgt uit, letterlijk: “Het wordt niets minder dan een beweging die de stoel van de president van de republiek teruggeeft aan het Braziliaanse volk”. Dit gedrag van de arbeiderspartij is niet nieuw, en zal niemand verrassen die de loopbaan van de PT volgde, maar dat wil niet zeggen dat het geen ernstige uitspraak is. Het gaat om een antidemocratische houding waarin een poging gedaan wordt om in één klap de vorige verkiezingen als onwettelijk te beschouwen, en om Lula te bekronen als de enige mogelijke belichaming van de Braziliaanse bevolking.

PEETEE

Men mag het volkomen oneens zijn met de huidige federale regering, men mag van mening zijn dat president Bolsonaro reeds lang had moeten afgezet worden, men mag hem beschouwen als de slechtste president in de geschiedenis van Brazilië, maar er is een feit dat men niet kan ontkennen: in de 2de kiesronde van 2018, na een propere en absoluut democratische stemming, kreeg de toenmalige kandidaat van de PSL 57.797.847 stemmen op zijn naam, terwijl Fernando Haddad van de PT, het moest doen met 47.040.906 stemmen.

Het noodzakelijke akkoord met het electoraal proces zorgt voor een kristalheldere conclusie: het was het Braziliaanse volk, hetzelfde waar Lula da Silva naar verwijst, die het duo Jair Bolsonaro en Hamilton Mourão verkoos. Datzelfde volk verkoos eerder Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso en Fernando Collor, met hun respectievelijke vices. Er valt heel zeker wat te betreuren bij sommige van die keuzes, maar dat ontneemt niet de democratische legitimiteit van de voorbije verkiezingen.

Het is eigen aan het autoritarisme om de keuze van de kiezers als onwettelijk te beschouwen. Het is eigen aan de PT om te vinden dat er enkel sprake is van democratie als Lula wint, of een van zijn beschermelingen. Maar zo steekt een democratie niet in elkaar. Men moet met alle mogelijke consequenties de keuze van de kiezers respecteren. Zelfs al is Bolsonaro de functie van de president van de republiek onwaardig, toch startte hij zijn functie in januari van 2019 op een volkomen wettelijke manier, tot daar gebracht door de stem van de kiezer.

De resolutie van de PT heeft het niet alleen over de verkiezingen van 2018. Er kan een ander nefast aspect vastgesteld worden, met name het idee dat enkel Lula da Silva de reïncarnatie is van het Braziliaanse volk en van de democratie. Voor deze partij staat de teruggave van de presidentiële zetel aan het Braziliaanse volk synoniem met de verkiezing van hun leider.

De vermeende samensmelting tussen Lula en het Braziliaanse volk geeft een enorme antidemocratische arrogantie weer, en bevestigt de grote onwetendheid van de PT over democratie. Er bestaan geen mythes, geen superman en vooral geen enkele vertegenwoordiging vooraleer er gestemd wordt. Een democratische regime is net datgene wat het volk het recht toekent om te bepalen wie hen zal vertegenwoordigen. Voor de PT verloopt dat proces omgekeerd. Vooraleer er gestemd wordt, voor de verkiezingen, nog voor de kiezer nauwelijks heeft nagedacht over wie hij zal kiezen om te stemmen, maakt de PT al duidelijk dat de enige mogelijke vertegenwoordiger van de Braziliaanse bevolking Luiz Inácio Lula da Silva heet – en wie tegen Lula stemt, wordt automatisch uitgesloten van dat volk.

Zoals miljoenen Brazilianen heel goed weten – kijk maar naar de mate van afwijzing van de PT in de peilingen – belichaamt Lula niet het volk, maar de hegemonische grillen van de PT, in naam waarvan het de moeite waard is Petrobras te beroven, parlementairen om te kopen en het saboteren van de inspanningen van fiscale verantwoordelijkheid. Het doel van de PT is om Lula da Silva te transformeren in een soort onmisbare en eeuwige leider.

De resolutie van de nationale directie van de PT is verre van een louter theoretische stelling. Deze houding, op zijn ergst een vergelijking met een messiaanse sekte, kan ook teruggevonden worden in hun interne documenten, in het dagelijkse leven van de partij, haar leiders en haar strijdbaarheid. Het gebeurt steeds vaker dat er in toespraken – rekening houdend met de toon waarop de verklaringen gegeven worden, beschuldigend – dat niet stemmen op Lula bij de volgende verkiezingen gelijk staat aan het verachten van de democratie en het samenspannen met de misbruiken van het bolsonarisme.

Er zijn andere namen, andere partijen, andere manieren om aan politiek te doen. Maar de PT wil de kiezer opleggen dat hun kandidaat de enige is die de democratie vertegenwoordigt, de enige die het volk begrijpt. Nadien klagen ze dat ze als autoritair beschouwd worden.

Vertaald van “O ‘povo’, segundo Lula”

Bronnen: Istoé – Congresso em Foco – Estadão – Folha de São Paulo

Foto's: Clauber Cleber Caetana - Marcos Corrêa/PR - Ricardo Stuckert/Twitter

United we stand, divided we fall

BolsoThink

De Braziliaanse president gaf een toespraak in Arinos – Minas Gerais, met aanvallen op links en op de PT-regeringen. Bolsonaro zei ook dat hij enkele “waarheden” zou blootleggen bij zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, volgende dinsdag. Hij specificeerde wel niet welke onderwerpen ter sprake gaan komen.

“We moeten ons verenigen in plaats van ons uit elkaar te laten drijven. We kunnen de politiek van links niet aanvaarden, van ‘wij tegen hen’, homoseksuelen tegen hetero’s, blanken tegen Afrikaanse afstammelingen, inwoners van het noordoosten tegen mannen en vrouwen uit het zuiden, rijk tegen arm, werkgevers tegen werknemers. Wij vormen slechts één volk”, zo zei hij.

De president legde ook de nadruk op het verschil en zei dat “groen/geel alsmaar meer overheerst over rood”, ook al wijst de meest recente Datafolha peiling een record aan wat de afwijzing tegen hem betreft. Aanhangers van Bolsonaro vertonen zich in de gele en groene kleuren van de Braziliaanse vlag tijdens manifestaties, dit terwijl de rode kleur geassocieerd wordt met de arbeiderspartij PT. De peiling geeft een forse voorsprong aan ex-president Lula (PT) inzake de vooruitblik op de verkiezingen van volgend jaar.

Over de PT-regeringen zei Bolsonaro dat hij zou terugkomen over eerdere uitspraken over de investeringsbank BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), en dat hij de huidige directeur (Gustavo Montezano) van die instelling zou uitnodigen bij een van zijn lives om uit te leggen dat er “miljarden en miljarden door de PT-regeringen werden doorgesluisd naar bevriende landen met dezelfde ideologie, zoals Venezuela en Cuba”: “En het is daarom dat wij constant aangevallen worden, maar wie mij hier neerpootte was God, en enkel Hij zal mij hier kunnen weghalen”.

BolsoOnu

Over zijn toespraak bij de Verenigde Naties: “Volgende dinsdag ben ik in New York. Jullie kunnen er zeker van zijn dat ik er de waarheid zal zeggen, dat ik de realiteit van Brazilië zal tonen, en datgene wat wij in werkelijkheid betekenen voor de wereld”. Verder ging hij niet in op de onderwerpen die hij er zou behandelen.

In een mededeling, gericht aan diplomaten in de ganse wereld, staat dat de Verenigde Naties een bewijs van inenting tegen covid-19 zullen eisen vooraleer de autoriteiten toegang krijgen tot de zaal waar de 76ste Algemene Vergadering plaatsvindt.

De brief, ondertekend door de voorzitter van de raad, Abdullah Shahid, vermeldt niet of de leiders van de diverse landen ook aan die eis moeten voldoen.

De Braziliaanse president zei in augustus dat hij zich enkel zou laten inenten met een vaccin dat hem toelaat om over gans de wereld te reizen, dit in een kritiek over het vaccin Coronavac.

Bolsonaro laat zich vergezellen bij zijn reis naar de New York door zijn echtgenote Michelle, zoon en volksvertegenwoordiger Eduardo, BZ-minister Carlos França, Anderson Torres (Justitie), Paulo Guedes (Economie), Marcelo Queiroga (Gezondheid), Joaquim Leite (Milieu), Gilson Machado (Toerisme), Luiz Eduardo Ramos (secretaris-generaal v/d regering) en Augusto Heleno (Institutionele Veiligheid).

Naar verluidt zal hij in zijn toespraak het behoud van de ‘Marco Temporal’ zal verdedigen (de regel die bevestigt dat de inheemse bevolking binnen de grenzen moet blijven van de gebieden die hen in 1988 toegewezen werden), bekritiseerd door leiders van de indianen en milieu-activisten. De zaak is momenteel in behandeling bij het hooggerechtshof waar twee van de ministers reeds stemden, 1 voor en 1 tegen. Minister Alexandre de Moraes vroeg meer tijd om het dossier te bestuderen waardoor het proces weer vastliep voor onbepaalde tijd.

Datafolha peiling

De nieuwe Datafolha peiling wijst niet alleen uit dat de regering Bolsonaro een nieuw dieptepunt haalt, maar ook dat Lula nu zou winnen met 56% tegen 31% in de 2de ronde.

59% zegt dat ze onder geen beding op Bolsonaro zouden stemmen; 38% zegt hetzelfde over Lula.

LulBolsTijdens de recente anti-Bolsonaro manifestaties (vorige zondag 12 september), georganiseerd door de beweging MBL en Vem Pra Rua, waren er poppen te zien van Bolsonaro en Lula. Beiden worden door vele Brazilianen tegelijk afgewezen.

De graad van afwijzing liep op tot 53%, het hoogste cijfer sinds zijn aantreden, en een record na dat van zijn voorganger Fernando Collor die in het laatste jaar dat hij president was, door 68% werd afgewezen.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 13 en 15 september; 3.667 mensen, ouder dan 16, werden ondervraagd in meer dan 190 steden, in het ganse land.

De afwijzing komt van 51%, vastgesteld bij de vorige peiling in juli. De positieve beoordeling haalde zijn slechtste resultaat. De president wordt als goed of uitstekend beoordeeld door slechts 22% van de ondervraagden, tegen 24% bij de vorige peiling.

Het is zo goed als zeker dat het dreigende stroomtekort met mogelijke rantsoeneringen, de absurd hoge voedselprijzen, peperdure benzine & gas, en het spook van de inflatie ervoor zorgen dat Bolsonaro dergelijke belabberde cijfers haalt. Of hij dat kan oplossen door de IOF (belasting op financiële verrichtingen) te verhogen om aldus de Bolsa Família aan te dikken in de hoop om de stemmen van de armen binnen te halen, is eerder twijfelachtig.

In de Braziliaanse pers wordt herhaaldelijk verwezen naar het werk van de parlementaire onderzoekscommissie die erg dicht op zijn hielen zit wat het (wan)beleid aangaat in de strijd tegen covid-19.

Alsof dit nog niet volstaat staat ook het kieshof klaar om hem onverkiesbaar te stellen wegens vroegtijdige kiescampagnes. De gebeurtenissen van 7 september liggen hierbij alvast onder het vergrootglas.

Steekpartij Bolsonaro opgezet spel?

De krant Folha de São Paulo meldt dat er, met betrekking tot de aanslag met een mes op Jair Bolsonaro, op 6 september 2018, mogelijk sprake is van een valse aanslag, geforceerd door Bolsonaro in eigen persoon, met als doel verkozen te worden.

Die veronderstelling wordt geïnsinueerd in ‘Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada no Coração do Brasil” (Bolsonaro en Adélio, een steekpartij in het hart van Brazilië), een documentaire van 1u en 44 minuten (hieronder). De gefantaseerde stelling wordt gepromoot door parlementairen en mensen uit de koepel van de arbeiderspartij PT via hun sociale media.

De federale politie besloot na een dubbel onderzoek, dat Adélio Bispo, de dader van de aanslag, alleen handelde, zonder enig bewijs van betrokkenheid van anderen of in opdracht van een derde persoon. Het meest recente onderzoek telt negen volumes en een totaal van 1.908 bladzijden.

Adélio hield altijd vol dat hij ageerde op bevel van God, in een poging om Brazilië te bevrijden van een overwinning van Bolsonaro, die hij zag als een bedreiging.

AdelioAdélio Bispo, op weg naar een verhoor.

Het gerecht oordeelde Adélio onontvankelijk na de diagnose van een mentale stoornis die belette dat hij de ernst inzag van zijn misdaad, waardoor hij terechtkwam in de federale strafinstelling van Campo Grande (Mato Grosso) waar hij verzorgd wordt.

De documentaire werd gemaakt door journalist Joaquim de Carvalho die hiervoor naar Minas Gerais en Santa Catarina reisde, en veel mensen interviewde. Tot op dit moment werd de documentaire al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

De prent bevat foute informatie, bijvoorbeeld dat Adélio Bispo lid was van de PSD, wat niet klopt, en haalt ook verschillende samenzweringstheorieën aan die hier en daar de ronde doen op het internet. De meeste van die theorieën werden onderzocht door de federale politie en afgeschreven wegens gebrek aan logica, of om andere redenen.

Volksvertegenwoordiger Bohn Gass (PT): “De documentaire toont aan dat de episode in zijn context veel duistere punten blootlegt, die de twijfels die ik hierover al had, laten aangroeien”. Via zijn sociale media looft hij de prent en vraagt aan zijn volgers om hem te bekijken. Hij zei wel niets over de mogelijkheid dat de PT hier hetzelfde doet als wat zij verwijten aan de bolsonaristen, met name het verspreiden van fake news en samenzweringscomplotten die in werkelijkheid niet kunnen worden bevestigd.

MariaRosarioBolsoMaria do Rosário, destijds zwaar aangevallen door, toen nog volksvertegenwoordiger Bolsonaro die zei dat zij “te lelijk was om verkracht te worden”.

Volksvertegenwoordigster Maria do Rosário (PT): “Ik geloof altijd in het slachtoffer. Het is daarom dat ik destijds mijn solidariteit betuigde aan de getroffene. Maar ik geloofde wel dat er meer achter deze aanslag zat en dat de dader dieper moest worden onderzocht. Het feit dat hij dezelfde schietclub bezocht als de zonen (van Bolsonaro) werd nooit in vraag gesteld. Afgezien van deze documentaire, denk ik dat dit een gefundeerde verdenking oproept”.

De film probeert ook de thesis te verkopen dat Adélio in feite meer geallieerd was met het bolsonarisme, en geen sympathie had voor links. In werkelijkheid was hij lid van de linkse PSOL in Uberaba, van 2007 tot 2014, maar nooit als militant. Joaquim de Carvalho haalt wel aan dat hij daarna lid was van de centrumrechtse PSD, van Gilberto Kassab, tot 2016, maar ook dat klopt niet.

Gleisi ‘Crazy’ Hoffmann, partijvoorzitster, zwijgt in alle talen en antwoordt niet op de vraag wat haar stelling is, of de officiële stelling van haar partij.

Lula uitte al eerder zijn twijfels, zeggende dat het om een “vreemde aanslag” ging, omdat er geen bloed te zien was in foto’s of filmbeelden van de steekpartij.

Het artikel van de Folha gaat veel dieper in op deze documentaire, en voegt eraan toe dat Carvalho ook verscheidene fragmenten gebruikte uit “True or Not” een film met videofragmenten van de aanslag. Die video’s suggereren dat Adélio mogelijk handelde met de medewerking van anderen, in het bijzonder privé veiligheidsmensen en agenten van de federale politie die erbij waren op 6 september 2018.

Geen nalatigheid, wel overwogen politiek

Drie juristen waren erg belangrijk in de impeachmentprocedure tegen Dilma Rousseff in 2016: Janaina Passchoal (47), vandaag raadslid in São Paulo, Miguel Reale Jr. (77) en Hélio Bicudo, medestichter van de PT die zich later tegen de partij keerde. Bicudo overleed in 2018 op 96-jarige leeftijd.

MiguelReale
Miguel Reale Jr. overhandigt het impeachment dossier tegen Dilma Rousseff aan de toenmalige Kamervoorzitter Eduardo Cunha (2016)

Reale is niet alleen een gewaardeerde advocaat met een uitgebreide juridische kennis en bagage, maar ook professor en gedurende een korte periode minister van Justitie in de regering Fernando Henrique Cardoso (2002). De jurist is nu ook de coördinator van een groep collega’s die een verslag opmaakte voor de parlementaire onderzoekscommissie die nu al maanden probeert uit te pluizen wat er fout liep in de strijd tegen de pandemie van het coronavirus, vooral dan aan de kant van de federale beleidsvoerders.

Het verslag is eigenlijk een lijst van misdaden, begaan door president Bolsonaro. Volgens Reale promoveerden de acties van de president de verspreiding van het virus: “Jair Bolsonaro trad op ten voordele van de verspreiding van het covid-19 virus in het land gedurende het verloop van de pandemie, en dat was geen nalatigheid maar een wel overwogen politiek”, zo zegt hij, en: “Dat ging zover dat Secom, het secretariaat voor communicatie van de president, een campagne lanceerde met de titel ‘o Brasil não pode parar’ (Brazilië mag niet stilvallen)”.

Reale bevestigt dat Bolsonaro de economie voorrang wilde geven in plaats van het leven en de gezondheidszorg te beschermen, waardoor het land stilviel in intensieve afdelingen en kerkhoven. Hij zegt ook dat ‘de optie van Bolsonaro om voorrang te geven aan de economie, door maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan in te perken, een misdaad is tegen de verantwoordelijkheid. Dat was een foute keuze, ook al omdat in andere landen waar die maatregelen wel toegepast werden, de economie weer vooruitging’.

Voor Miguel Reale, gebruikte Bolsonaro de periode van de uitbreiding van de pandemie, om samen te zweren in het voordeel van het virus: “Het is indrukwekkend, de manier waarop zijn gedrag, zowel vorig jaar als dit jaar, erop mikte om samen te zweren in het voordeel van het virus, het te minimaliseren, de economie voorop te plaatsen in plaats van de bescherming van het leven”.

Het lijstje wordt opgedeeld in verschillende punten:

– Misdaad tegen de verantwoordelijkheid door geweldpleging op de individuele rechten: veroorzaken van samenscholingen, het promoten van inefficiënte geneesmiddelen, kritiek geven op beperkende maatregelen, het niet tijdig aankopen van vaccins.
– Misdaad van de pandemie: publieke manifestaties en uitvaardigen van normen waardoor het virus de vrije weg kreeg.
– Inbreuken tegen sanitaire maatregelen: de uitstapjes van de president, steeds zonder mondmasker, mensen begroetend e.d. meer.
– Charlatanerie: Het stimuleren van de aankoop en het gebruik van chloroquina en andere medicijnen.
– Aanzetten tot misdaden: Het stimuleren van de bevolking om samen te scholen, geen mondmasker te gebruiken, zich niet te laten vaccineren, waardoor de bevolking inging tegen de wetenschappelijke richtlijnen.
– Prevaricação (nalatigheid): de episode dat pogingen tot corruptie werden ontdekt bij de aankoop van vaccins, gemeld aan de president die er niets aan deed.
– Misdaden tegen de mensheid: o.a. een verwijzing naar het gebrek aan zuurstoflessen in Manaus en de opflakkering van besmettingshaarden bij de inheemse bevolking.

Senator Renan Calheiros, de rapporteur van de commissie, liet weten dat zijn verslag waarschijnlijk volgende week zal klaar zijn. Daarna is het de beurt aan de openbare aanklagers om dit alles en veel meer te aanvaarden. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar zoals altijd in Brazilië, is ‘eindigen in pizza’ niet uitgesloten.

Geheime politie

De vooruitgang in de verwerking van het project van Jair Bolsonaro inzake terrorismebestrijding, wekt de zorg op dat er een soort KGB van de president op komst is, een staatsapparaat dat onder het mom van de strijd tegen terrorisme sociale bewegingen zal criminaliseren.

Volksvertegenwoordiger Paulo Teixeira (PT): “Wat hier in de maak is, is een geheime politie om tegenstanders te vervolgen. Wij willen dit project van de agenda halen omdat het een risico vormt voor de Braziliaanse democratie”.

BolsoVitorHugoMajor Vitor Hugo en Bolsonaro

Het gaat om een herziening van de antiterrorisme wet, opgemaakt door Major Vitor Hugo (PSL), een vertrouweling van Bolsonaro in de Kamer. De ANC – voluit Autoridade Nacional Contraterrorista – krijgt volledige toegang tot de gegevens van eender welke burger of bedrijf. De ANC zou geleid worden door een politieman en een militair, beiden direct onder het bevel van de president.

Naast de absolute vrijheid om het leven van de burgers uit te kammen die zogezegd betrokken zijn in een activiteit die weliswaar niet als terrorisme kan beschouwd worden, maar wel ‘een gevaar kan betekenen voor mensenlevens’, zullen de agenten van de ANC mensen kunnen doden tijdens het uitoefenen van hun functie, dit omdat het project de zogenaamde “excludente de ilicitude” (een soort ‘licence to kill) inhoudt om het optreden van de agenten mogelijk te maken.

Het voorstel werd eergisteren voorgelezen in de Kamer voor een speciale commissie. Het project omvat 32 artikelen, voorziet de vorming van agenten die acties kunnen nemen in de strijd tegen het terrorisme, inclusief militairen, leden van de militaire politie en van de Braziliaanse geheime dienst Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

De tekst voorziet ook dat de agenten van de ANC vervalste documenten mogen gebruiken tijdens de operaties, en mogen infiltreren in bewegingen, naast de bepaling dat het commando gecentraliseerd wordt bij de “Autoridade Nacional Contraterrorisma”, niemand minder dan de president in hoogsteigen persoon.

De hoge commissaris voor Mensenrechten in Zuid-Amerika, Jan Jarab, omschrijft het project als “een zeer uitgebreide formulering met vage omschrijvingen en zonder duidelijke criteria dat gemakkelijk kan misbruikt worden tegen sociale bewegingen”.

Zorgminister cancelt inenting pubers

Minister van Gezondheid Marcelo Queiroga, verklaarde in de live uitzending van zijn baas Bolsonaro dat hij een herziening doorvoerde van het inentingsschema van jongeren, na gesprekken met Bolsonaro. Tijdens de uitzending zei Bolsonaro dat de gesprekken met zijn minister geen opdracht inhielden, maar wel zijn “gevoel” over wat hij “las en zag”.

MarceloQ

Daarvoor riep de minister de pers al samen (foto) om uit te leggen dat jongeren zonder chronische ziektes die reeds een eerste dosis kregen, geen tweede meer nodig hebben. Queiroga verwees naar ongeveer 1.500 gevallen van bijwerkingen (wat bijzonder weinig is op het totaal van het aantal pubers in Brazilië), linkte de stopzetting van de vaccinatiecampagne aan de “wanorde” bij deelstaten en gemeentes, en bevestigde dat de jongeren AstraZeneca, Coronavac en Janssen toegediend kregen. Op dit moment werd enkel Pfizer goedgekeurd door het controlagentschap Anvisa voor jongeren van 12 tot 17 jaar.

Volgens de minister gaat het om een “veiligheidsmaatregel”: wie geen bijkomende ziekte heeft, afgezien van het vaccin dat bij hen toegepast wordt, hebben geen 2de dosis meer nodig, gewoon uit voorzichtigheid. Wie wel een bijkomende ziekte heeft, mag het inentingsschema vervolledigen, zo verklaarde hij.

Er kwam zware kritiek op het besluit van de minister, onder meer door Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) en Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde). Deze organen gaven een nota uit waarin het besluit van de minister betreurd wordt.

Anvisa onderzoekt het overlijden van een jongere van 16 nadat hij ingeënt werd met een eerste dosis van Pfizer, 8 dagen eerder. Het agentschap liet al weten dat er, tot op dit moment, “geen enkel bewijs gevonden werd dat aanleiding geeft tot een wijziging van het vaccinatieprogramma voor jongeren.

Bronnen: Folha de São Paulo – Metrópoles – UOL Notícias – CNN Brasil – Estadão

Foto's: Wilson Dias - Marcelo Camargo/Agência Brasil - Marcos Corrêa - Alan Santos/PR - Fotos Públicas - Walterson Rosa/MS - Twitter

Het kruitvat Brazilië

barrilpolvora

Indien u vaststelt dat deze long read vooral (en alweer) over president Bolsonaro gaat, dan heeft u gelijk. BRNieuws brengt via dit wekelijks overzicht het nieuws uit Brazilië zoals het gemeld wordt door de Braziliaanse media, uit diverse bronnen en belangrijke kranten als de Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, UOL Notícias, e.a. online media. Als het nieuws overheerst wordt door de kuren en uitspraken van de Braziliaanse leider, dan weerspiegelt zich dat hier.

ManifestSPManifestaties tegen de Braziliaanse president, vorige zaterdag 3 juli.

BolsonaristasBrasilia090720Bolsonaro kan ondanks alles nog rekenen op de steun van zijn aanhangers. Duizenden van hen manifesteerden gisteren vrijdag 9 juli in Brasília, voor het behoud van de wapendracht en de invoering van gedrukte stembiljetten.

Ondanks de pandemie kan het niet meer ontkend worden dat vrijwel alles wat zich afspeelt in de Braziliaanse politiek, rond de verkiezingen van volgend jaar draait. De ontwikkelingen bij de parlementaire onderzoekscommissie zijn bepaald nefast voor de huidige regering die zich in allerlei bochten wringt om geen terrein te verliezen. De peilingen en straatprotesten brengen nog meer slecht nieuws en de vaststelling dat ook deze regering betrokken is met corruptie, vormt als het ware een genadeslag. Geen wonder dat de president zich gedraagt als een dier dat in het nauw gedreven wordt.

Nieuwe minister bij het STF

President Bolsonaro bevestigde tijdens een ministeriële vergadering dat hij André Mendonça, advocaat-generaal van de republiek, zal aanduiden als opvolger van minister Marco Aurélio bij het hooggerechtshof (STF). Aurélio gaat officieel met pensioen vanaf 12 juli.

BolsoMendonca

Mendonça (foto), omschreven door de president als “verschrikkelijk evangelisch”, wordt goed aanvaard door de overige leden van het hof, maar kan op weerstand botsen in de Senaat waar hij vooraf ondervraagd wordt. Het hangt van de goedkeuring af van de senatoren of hij weldra de toog mag dragen of niet.

Enquête

Een Ipsos-enquête in opdracht van de partij DEM over de presidentsverkiezingen van 2022 toont aan dat als er vandaag een tweede ronde tussen president Jair Bolsonaro en voormalig president Lula zou plaatsvinden, de PT met 58% tegen 25% zou winnen. Blanco en nul-stemmen halen 13%, en 4% gaf geen antwoord. Lula zou ook Sergio Moro, Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta en Tasso Jereissati verslaan in een eventuele tweede ronde. In de eerste ronde verschijnt de PT met 48% en Bolsonaro met 22%. Ondanks zijn afwezigheid in het nationale politieke scenario, leidt oud-minister Sergio Moro met 5% de zogenaamde ‘derde weg’. Andere kandidaten, bij elkaar opgeteld, halen geen 15%. De enquête ondervroeg 1.500 Brazilianen.

Oneerlijk, leugenachtig, onbekwaam, onvoorbereid, besluiteloos, autoritair en weinig intelligent

Bovenstaande eigenschappen worden toegewezen aan de Braziliaanse president in een andere peiling (Datafolha). De uitslag is de slechtste beoordeling sinds zijn aantreden in januari van 2019: 51% van de ondervraagden vinden hem een slechte of zeer slechte leider, een percentage dat sinds december 2020 blijft stijgen. Het verband tussen deze en de volgende paragraaf lijkt dan ook duidelijk.

Met het vooruitzicht op een nederlaag in het parlement met betrekking tot het invoeren van een afgedrukt stembiljet, verhoogde Bolsonaro zijn kritiek op het gebruik van elektronische stembussen en sprak een nieuwe bedreiging uit: “Ofwel komen er propere verkiezingen in Brazilië, ofwel zullen er geen verkiezingen zijn”, zo zei hij tegen zijn aanhangers voor het Palácio da Alvorada.

BolsoFam
Jair Bolsonaro werd in zijn dertigjarige carrière herhaaldelijk verkozen als volksvertegenwoordiger en tenslotte ook als president via de elektronische stembus. Dat geldt ook voor zijn drie zonen, als gemeenteraadslid (Carlos), volksvertegenwoordiger (Eduardo) en senator (Flávio).

Gezien de slechte resultaten van de peilingen, kunnen vergelijkbare toestanden verwacht worden als die van Donald Trump, vorig jaar. Of erger. Bolsonaro vorige week: “Ik draag het presidentiële lint over aan eenieder die de verkiezingen wint op een propere manier, niet door fraude. Wij streven naar een stemming die controleerbaar is. Deze ‘mandrake’ stemming zal niet goed aflopen (Mandrake: een tovenaar die de macht had om iets te laten verschijnen of verdwijnen wanneer hij dat wilde). We zijn goed op weg naar een ernstig probleem in Brazilië”.

BolsoBarrosoBolsonaro en minister Luíz Roberto Barroso, in betere tijden.

De woede van Bolsonaro richt zich vooral op minister Luís Roberto Barroso van het hooggerechtshof STF, tevens voorzitter van het kiestribunaal TSE, die tegen de invoering is van een afgedrukt stembiljet. Op zich zijn meningsverschillen normaal in een democratie, maar als Bolsonaro er rechtstreeks bij betrokken is, dan vallen er scheldwoorden: “Een idioot. Ik betreur het dit te moeten zeggen over een autoriteit van het Supremo Tribunal Federal. Iemand als hij zou beter thuisblijven”, aldus de president die ook beweerde dat er fraude in het spel was bij de verkiezingen van 2014, toen Aécio Neves (PSDB) verloor tegen Dilma Rousseff, zonder daar enig bewijs voor aan te brengen. Neves zelf reageerde op de uitspraak van Bolsonaro en zei dat hij toen gewoon verloor omdat zijn tegenstreefster meer stemmen haalde (ondanks dat hij destijds, na die verkiezingen, de stemmen wilde laten hertellen).

Ook minister Alexandre de Moraes kreeg een flinke veeg uit de pan (over een mogelijke inzet van het leger): “Als het daar is, dan moet dat gerespecteerd worden. Ook meneer Alexandre de Moraes moet het artikel 142 van de grondwet respecteren (artikel 142 bepaalt dat het leger, marine en luchtmacht bedoeld zijn voor de verdediging van het vaderland, voor de garantie van grondwettelijke bevoegdheden en, op initiatief van een van deze, van de wet en orde). En dan komt die kerel af met AI-5 (wet uit de tijd van de militaire dictatuur met uitzonderlijke bevoegdheden voor de uitvoerende machten waardoor vervolgingen, arrestaties, marteling en zelfs de dood van politieke tegenstanders van het regime, mogelijk werden). Wat betekent AI-5? Dat bestaat niet. En dan zijn er sommigen die denken dat ik een staatsgreep wil plegen. Zeg maar tegen die onnozelaar dat ik al aan de macht ben”.

Minister Barroso reageerde kalmpjes op de uitspraak: “Ik hou mij niet bezig met bekvechten. Ik vervul mijn rol voor het welzijn van Brazilië”. Op de bedreiging van Bolsonaro dat er volgend jaar geen verkiezingen zouden plaatsvinden, antwoordde hij laconiek: “Er komen wel verkiezingen, dat garandeer ik”.

Later volgde er een nota van het TSE waarin Luís Roberto Barroso duidelijk stelde dat eender welke actie om de realisatie van verkiezingen te hinderen, een inbreuk is op de grondwet en beoordeeld kan worden als misdaad tegen de verantwoordelijkheid.

De interne controle van het TSE eist dat Bolsonaro bewijzen voorlegt van fraude in het verkiezingsproces – wat hij tot nog toe niet deed – en verbindt er zich toe om eventuele fraude te onderzoeken.

PachecoColetivo

Rodrigo Pacheco, voorzitter van de Senaat, zei tijdens een persconferentie (foto), dat het parlement geen achteruitgang zal accepteren van de rechtstaat. Hij bevestigde dat een eventuele “frustratie van de verkiezingen van 2022”, zoals gesuggereerd door Bolsonaro, iets is waarmee het parlement niet akkoord zal gaan, en sterk afkeurt.

Ex-zorgminister en pré-presidentskandidaat Luiz Henrique Mandetta drukte het zo uit: “Brazilië is een kruitvat met alcohol, stro en benzine, en Bolsonaro wil roken. Vrijwel alle dagen zegt hij dat er geen verkiezingen zullen zijn, dat de elektronische stembus niet deugt, en heeft het over ZIJN leger”.

Stoomwolken bij de parlementaire onderzoekscommissie

De boodschappen die ontdekt werden in de smartphone van politieagent en zelfverklaarde vertegenwoordiger van een leverancier van geneesmiddelen, Luiz Paulo Dominguetti, die met de regering onderhandelde over de aankoop van vaccins, tonen aan dat hij bevoorrechte informatie verkreeg, rechtstreeks afkomstig van het kabinet van Bolsonaro. In een van de audio opnames zegt hij tegen Cristiano Araújo, CEO van Davati – het bedrijf in kwestie – dat de commissie van de verkoop zou oplopen tot R$ 200 miljoen.

Arrestatie

Een dag later was Roberto Dias aan de beurt, een voormalige directeur van Logistiek bij het ministerie van Gezondheid. Zijn verhoor kan samengevat worden als een opsomming van ontkenningen en onwaarheden. Geciteerd door Dominguetti als operator van een schema waarbij smeergeld gevraagd werd voor de aankoop van vaccins, ontkende Dias de beschuldiging en omschreef de politieman als “picareta” (oneerlijk, charlatan, oplichter, schaamteloos, deugniet, schurk… ).

AzizDias
Het moment waarop CPI voorzitter meldde dat Dias zal weggeleid worden door de politie wegens meineed.

Nadat plots nieuwe audio’s aan het licht kwamen via CNN Brasil, nog tijdens de zitting, waarin bevestigd werd dat de ontmoeting tussen Dias en Dominguetti wel degelijk vooraf gepland werd, verloor commissievoorzitter Omar Aziz zijn geduld en riep de politie van het parlement erbij om Dias in hechtenis te nemen wegens meineed. Een en ander veroorzaakte veel tumult maar Aziz bleef onverbiddelijk en beëindigde de sessie. Zes uur later werd Dias vrijgelaten, na het betalen van een borgsom van R$ 1.100,00. Het bleef echter niet bij dit incident.

Tijdens het verhoor maakte senator Omar Aziz een opmerking aan het adres van de militairen, zeggende: “De goede mensen binnen de strijdkrachten zijn vast beschaamd met enkele van hun collega’s die tegenwoordig de media halen. Het is lang geleden dat Brazilië geconfronteerd werd met de rotte kant van het leger, betrokken met de bedriegerijen van de regering”.

ComandoForcasArmadasabril20
Het commando van de strijdkrachten (land-, zee- en luchtmacht) met minister van landsverdediging Braga Netto en president Bolsonaro.

Het ministerie van Defensie gaf later een nota uit waarin Aziz “een gebrek aan respect voor de militairen” verweten werd, en dat “hij de corruptieschema’s generaliseerde”: “Deze zienswijze die niets te maken heeft met de feiten, treft de strijdkrachten op een verachtelijke en lichtzinnige manier, vooral onverantwoordelijk. Het leger zal geen lichtzinnige aanvallen op de instituten tolereren die de democratie en de vrijheid van het Braziliaanse volk bedreigen”. Volgens niet bevestigde bronnen, wil de legerleiding een vervolging instellen tegen de senator, wegens “collectieve morele schade”. In principe beschikt Aziz over parlementaire immuniteit en kan niet worden vervolgd.

Twee dollar meer per… vaccin

Volgens de website The Intercept gaat de regering Bolsonaro 2 dollar meer betalen per dosis van het Russische vaccin Sputnik, 20% meer dan de prijs die de deelstaten overeen kwamen met de producent, dit door het farmaceutische bedrijf União Química in te zetten als tussenpersoon. Het bedrijf, met een zetel in het Federaal District, is in handen van een zakenman die eerder al een politieke partij financierde (de PSD). De directeur is een ex-volksvertegenwoordiger, en het bedrijf kan rekenen op de steun van lobbyist Ricardo Barros, volksvertegenwoordiger voor de PP in Paraná, en regeringsleider in de Kamer.

Sputnik

Iedere dosis van een totaal van 10 miljoen, gecontracteerd door het ministerie van Gezondheid, zal US$ 11,95 kosten. De regeringen van de deelstaten kopen hetzelfde vaccin aan voor US$ 9,95 per dosis.

De overfacturatie (een verschil van 120 miljoen) werd nog niet geconcretiseerd dankzij het controle agentschap Anvisa dat ernstige bedenkingen heeft over de veiligheid van het Russische vaccin.

Schijt aan de CPI

De leiding van de onderzoekscommissie (senatoren Omar Aziz, Renan Calheiros en Randolfe Rodrigues) stuurden een brief naar de president met de vraag om een definitief antwoord te geven op de beschuldigingen van volksvertegenwoordiger Luis Miranda (Miranda trok samen met zijn broer Ricardo, een ambtenaar bij het ministerie van Gezondheid, naar de president om een poging tot corruptie te melden. Bolsonaro zou daarop bevestigend gereageerd hebben en zelfs 1 of meer namen genoemd. Tot op vandaag bevestigde noch ontkende Bolsonaro het verhaal van Miranda).

BolsoCaguei

Tijdens zijn wekelijkse live (foto) verklaarde Bolsonaro dat hij niet zal reageren op de brief: “Weten jullie wat ik ga antwoorden? Ik ‘schijt’ op deze CPI. Er komt helemaal geen antwoord”. Hij schold de drie senatoren uit voor “hypocriet” (Aziz), “analfabeet” (Rodrigues) en “geallieerde van Lula” (Calheiros). De man met het kroeshaar achter de president is een aanhanger tegen wie hij enkele uren eerder nog een racistische opmerking maakte op een spottende manier: “Dat black power kapsel dient vooral om kakkerlakken te kweken”. Tijdens de live uitzending zei de man dat hij zich niet beledigd voelde.

Het geheime leven van Jair

Ex-schoonzus van president Jair Bolsonaro, Andreia Siqueira Valle, bevestigde dat hij haar broer André afdankte als raadgever nadat die weigerde om het grootste deel van zijn vergoeding terug te geven aan zijn “werkgever”, toenmalige volksvertegenwoordiger Bolsonaro.

Dit raakte bekend door een reeks reportages onder de titel “A Vida Secreta de Jair“, van de journaliste Juliana Dal Piva van UOL (Universo Online) die in het bezit kwam van diverse audio-opnames, waaronder ook eentje van Márcia Aguiar, de echtgenote van duivel-doet-al (voor Bolsonaro), ex-lid van de militaire politie Fabrício Queiroz. Márcia spreekt over “01” om Jair Bolsonaro aan te duiden, en zegt dat hij de grote chef is van het ‘rachadinha’* schema waarbij geld werd weggesluisd van de raadgevers van de diverse kabinetten van de clan. Het ganse verhaal (in afleveringen) van de journaliste kan u hier lezen, of ook volgen via een podcast (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts), of YouTube (Portugees).

*Rachadinha voor Dummies

Een volksvertegenwoordiger mag 5 tot 25 raadgevers aanwerven, allemaal betaald met geld van de belastingbetaler.

Het kabinet van de volksvertegenwoordiger beschikt over een maandelijks budget van R$ 111.675,59.

Een raadgever verdient maandelijks tussen R$ 1.025,12 tot R$ 15.698,32.

Dat is erg veel geld, genoeg om de aandacht te trekken van corrupte politici.

RachadinhaDes

Veronderstel dat een van deze corrupte politici R$ 60.000/maand voor zichzelf wil houden. Dan volstaat het om 10 raadgevers aan te werven, betaald met overheidsgeld. Elk van hen strijkt maandelijks R$ 10.000 op en geeft hiervan R$ 6.000 terug aan de politicus in kwestie: iedereen tevreden, immers de raadgever verhoogt zijn inkomen met R$ 4.000 zonder dat hij daar iets moet voor doen, en de politicus bereikte zijn doel.

Rachadinha: Komt van het woord ‘racha’ (barst, scheur) of het werkwoord ‘rachar’ (breken). De politicus “scheurt” de vergoeding van zijn raadgever die dat uiteindelijk met hem deelt, een win/win situatie. Rachadinha is een verkleinwoord (scheurtje, barstje), als het ware een ironische omschrijving van een daad van corruptie die door sommigen goedgepraat wordt door te stellen “Ja maar iedereen doet het, dat is geen misdaad”. Echter, de overgrote meerderheid van dergelijke raadgevers voeren geen klap uit, werden enkel aangeworven voor dit doel.

Het gaat dus wel degelijk om corruptie, ook omdat het om cash geld gaat, en geld van de belastingbetaler. De raadgever gaat het geld afhalen in een bank en bezorgt het terug aan de parlementair die hem of haar begunstigde. Echter, het gaat hier om geld dat men witwast omdat het niet aangegeven wordt aan de fiscus. De oudste zoon van de president gebruikte hiervoor zijn chocoladewinkel waar aankopen gedaan werden zonder dat er iets geleverd werd, gestaafd door de uitgave van ‘notas fiscais’ (facturen).

Een andere, niet zo slimme manier, is de aankoop van vastgoed, betaald met cash geld.

Bronnen: CNN Brasil – Metrópoles – Folha de São Paulo – UOL Notícias – Estadão – Veja – G1

Foto's: Fotos Públicas - Pedro Gontijo/Senado Federal - Paulo Pinto - Edilson Rodrigues - Casa Rosada - Waldemir Barreto/Agência Senado - Carolina Antunes - Marcos Corrêa/PR - Roberto Jayme/Ascom/TSE - Reproductie Twitter