Internetregeling in aantocht

LulaJanones

Verkozen president Luíz Inácio Lula da Silva zal naar verwachting nieuwe regels uitvaardigen voor het gebruik van het internet, nog in de eerste 100 dagen van zijn regering. Voorstellen hieromtrent worden besproken door leden van de overgangsregering, bij de ploeg die verantwoordelijk is in de sector communicatie.

Volgens CNN Brasil kwam er een aanbeveling in die zin van de ministers van het hooggerechtshof STF en van het kieshof TSE, tijdens een recent bezoek van Lula aan die instellingen, na zijn overwinning.

In de context van deze regulering bestaat er eensgezindheid onder de leden van de overgangsploeg over het idee dat er gewerkt moet worden op drie vlakken: het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws – een terugkerend probleem bij de laatste verkiezingen, inspectie en productie van de inhoud.

De groep zal ook voorstellen om een ​​secretariaat voor digitale diensten op te richten binnen de reikwijdte van het ministerie van Communicatie.

De digitale militie van de PT

Ondanks de verschillende uitspraken van Lula met betrekking tot het internetgebruik, en zijn wens om dit te reguleren (censureren?), maakte zijn partij (PT) deze keer uitvoerig gebruik van deze mogelijkheid om de kiezer te beïnvloeden.

Dit was vooral het geval in de laatste week voor de 2de kiesronde toen Bolsonaro plots aan kracht begon te winnen. Lula won uiteindelijk met een verschil van iets meer dan 2 miljoen stemmen, een nipte overwinning die waarschijnlijk te danken is aan de verhoogde inzet op digitaal vlak, gekenmerkt door laag-bij-de-grondse aanvallen en de verspreiding van fake news, iets waar het Lula kamp deze keer wat beter in was.

Een van de meest invloedrijke raadgevers uit het Bolsonaro kamp verklapte aan het weekblad Veja dat drie elementen doorslaggevend waren voor zijn verlies: de uitspraken van Economieminister Paulo Guedes omtrent een mogelijke bevriezing van het minimumloon, de (gewapende) weerstand van ex-volksvertegenwoordiger Roberto Jefferson tegen zijn aanhouding en de manier waarop de bolsonaristische ‘deputada’ Carla Zambelli een politieke tegenstrever achtervolgde door de straten van São Paulo, met een vuurwapen in haar hand. Dit alles volstond al om een behoorlijke slag toe te brengen aan Bolsonaro.

Het werd, uiteraard, allemaal uitvoerig belicht via de sociale media door de tegenpartij, inclusief het linken van Bolsonaro aan dit alles, een taak die uitstekend werd waargenomen door volksvertegenwoordiger André Janones (foto boven, naast Lula), die de digitale militie van de PT coördineerde. Al deze informatie ging ook naar invloedrijke influencers als Felipe Neto e.v.a.

Een berekening wijst uit dat elke nieuwe productie van een onderwerp, meer dan 60 miljoen internetgebruikers bereikte. Omwille van de repercussie zag Bolsonaro zich verplicht om publiekelijk in te gaan tegen het fake news dat hij een pedofiel was, of dat hij al eens mensenvlees zou gegeten hebben in zijn leven. Een ander bericht insinueerde dat hij bindingen had met de vrijmetselaars, nieuws dat insloeg als een bom bij zijn evangelische volgelingen. Dat nieuws verscheen via TikTok, drie weken voor de 2de kiesronde, en kreeg meer dan 350.000 bezichtigingen. De vrouw die het nieuws verspreidde was geen evangelische gelovige (zoals ze zich voordeed), maar wel de streamer Marina Mamede, een van de medewerkers van Janones. Zij creëerde een vals profiel als bolsonarista om hem “nadien af te vallen omdat bleek dat hij een vrijmetselaar was”.

Janones ging nog verder en produceerde het nieuws dat het secretariaat voor Communicatie (van de regering Bolsonaro) R$ 13 miljoen had betaald aan een peilingsinstituut. In werkelijkheid ging het om een contract van R$ 1,6 miljoen, ondertekend na de goedkeuring van een aanbesteding, die volgens Secom, tot op vandaag zelfs nog niet eens betaald werd. Janones beweert dat hij die informatie kreeg van een bron die hij niet kan of mag onthullen.

Het ligt in de verwachtingen dat Janones een belangrijke positie zal krijgen in de regering Lula, in de sector communicatie. Er kan aan getwijfeld worden dat dit een goed begin is.

Bron 1Bron 2

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

Excessen verzwakken de democratie

AlexandreDM

De Estadão publiceert vandaag een evenwichtig opiniestuk onder de titel “Excessos que enfraquecem a democracia”, erop neerkomend dat de neiging tot overdrijven overal merkbaar is, hetzij in de boete van R$ 22,9 miljoen wegens het opstarten van een ‘rechtszaak te kwader trouw” door Bolsonaro’s partij, de PL, hetzij in de overdreven voorstellen van de bolsonaristen.

Volgens de Estadão deed het kieshof TSE er goed aan om het verzoek van de PL om het resultaat van ongeveer 60% van de elektronische stembussen in de 2de kiesronde te annuleren, te weigeren. Zonder enig realistisch fundament , was de gerechtelijke actie van de PL een onverantwoord manoeuver om verwarring en instabiliteit te veroorzaken in het land. Minister Alexandre de Moraes handelde bijgevolg correct.

De beslissing was vooral belangrijk omwille van het ongewone scenario, met name de manier waarop een deel van de aanhangers van Bolsonaro reageerde op de uitslag van de verkiezingen. In een democratische regime komt het niet toe aan de verliezers om wegen te blokkeren om te protesteren tegen het resultaat, of om te roepen om een militaire tussenkomst omdat hun kandidaat verloor.

Nochtans en ondanks al deze ongewone omstandigheden, overdreef de voorzitter van het TSE bij het opleggen van de zware boete. Zo werkt het gerecht niet, zo wordt de democratie niet beschermd. Het gaat om een buitensporige interpretatie van het recht dat meer schade veroorzaakt dan de kwestie op zich. Een democratische staat werkt zo niet.

Er is sprake van een grote ironie. Het bolsonarisme proeft nu van zijn eigen venijn dat ze aan anderen willen toedienen. De krant herinnert aan de verschillende pogingen tot invoering van het zogenaamde “excludente de ilicitude” voor de politie, een “licence to kill” als zij achten dat de situatie dat noodzakelijk maakt.

Een ander voorbeeld is het bolsonaristische voorstel om een komaf te maken met de “audiência de custodia”. Internationaal bekend als het “Pact van São José van Costa Rica” gaat het om het recht van gearresteerden om meteen voor een rechter te verschijnen om te oordelen over de wettelijkheid van de aanhouding, en of het gaat over betrapping op heterdaad. Dit recht is bedoeld om illegale aanhoudingen te voorkomen, alsmede na te gaan of er sprake is van mishandeling of marteling.

Sommigen vinden dat de overheid, in bepaalde omstandigheden, wat verder mag gaan dat de wet toelaat, maar hier is veel voorzichtigheid nodig. Een voorbeeldige straf, bij wijze van voorbeeld, mag niet geïnterpreteerd worden als een straf die de limieten overschrijdt, net alsof een bepaalde overtreding een uitzonderlijke straf vereist. In een democratische rechtsstaat bestaat het grote voorbeeld – dat iedereen moet geven, vooral de autoriteiten – erin om de limieten van de wet te respecteren. Uitzonderingen brengen geen vrede, en beschermen ook niet de democratie.

Het bolsonarisme zorgt voor spanning, intens en frequent, in een democratische rechtsstaat. Maar dat verrechtvaardigt geen anti-republicaanse methodes, gebaseerd op persoonlijke en selectieve criteria. De regels worden gevormd door de wet, en niet door degene die over de matrak of de pen beschikt.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Carlos Moura/SCO/STF

Valdemar maakt bezwaar

Valdemar

De liberale partij PL van Valdemar Costa Neto (foto) wil in beroep gaan tegen het besluit van minister Alexandre de Moraes, die weigerde in te gaan op het verzoek van de partij om het resultaat van ongeveer 60% van de elektronische stembussen in de 2de kiesronde te annuleren. In die ronde werd het pleit beslecht tussen Bolsonaro en Lula, met een overwinning voor deze laatste. Moraes legde ook een boete op aan de partij van Jair Bolsonaro, oplopend tot R$ 22,9 miljoen (meer dan € 4 miljoen). Marcelo Bessa, de advocaat van de partij, bestudeert op dit moment de mogelijkheden om in beroep te gaan bij het kiestribunaal TSE.

Volgens sommige partijleden, kwam het antwoord van van Alexandre de Moraes niet onverwacht. Marcelo Bessa had partijvoorzitter Costa Neto zelfs gewaarschuwd dat er een soortgelijk antwoord zou komen van de minister.

Het besluit om het verzoek tot annulatie werd verrechtvaardigd door de partij door de druk van Bolsonaro die zich niet kan neerleggen bij zijn nederlaag, en van de bolsonaristen in het Parlement die sterk in aantal groeiden als resultaat van de 1ste kiesronde.

Er dient op gewezen te worden dat het opleggen van de zware boete door de minister niet alleen pijn doet aan de schatkist van de partij, maar ook aan de leden van geallieerde partijen, de PP en de Republicanos (de partij van vicepresident Hamilton Mourão). De minister beval de onmiddellijke blokkering van de quotas van het partijfonds waar de partijen recht op hebben, tot dat de opgelegde boete volledig betaald is.

Columnist Matheus Leitão (Veja) schrijft dat Alexandre de Moraes een grote dienst bewees aan Brazilië en aan de Brazilianen. Het besluit om het verzoek tot annulering van de 2de stemronde te weigeren, valt samen met een flinke straf aan de partij van Bolsonaro.

Moraes was categoriek in zijn stelling dat er sprake is van “een rechtszaak te kwader trouw” en gaf ook het bevel om een administratief onderzoek op te starten om de verantwoordelijkheid van partijvoorzitter Valdemar Costa Neto te bepalen, alsmede die van Carlos Rocha, de baas van het instituut Voto Legal dat het rapport omtrent de stembussen in de 2de ronde opstelde.

Leitão: “Het besluit van Moraes maakt meteen een komaf met het delirium van Bolsonaro en de bolsonaristen over de transparantie van het Braziliaanse kiessysteem. Dat systeem, al jaren succesvol in gebruik, is het doelwit van extremisten die een nederlaag niet kunnen aanvaarden en een 3de kiesronde willen in Brazilië.

Costa Neto weigerde ook in te gaan op de eis van Moraes om ook een onderzoek naar de uitslag van de eerste kiesronde voor te leggen. Met andere woorden: de elektronische urnes werkten wel goed in de 1ste ronde, toen de PL het grootste aantal zetels veroverde in het parlement, maar enkel in de 2de ronde, waar Bolsonaro het pleit verloor, liep het fout?

Valdemar handelt duidelijk op bevel van Bolsonaro (die zichzelf wegstopt), maar hij ging tever. De beslissing van Moraes toont aan de extremisten dat er niets meer in twijfel kan getrokken worden, en dat ze de resultaten van de verkiezingen niet meer moeten betwisten. Voor hen rest hetzelfde als voor alle Brazilianen: wachten tot het jaareinde voor de beëindiging van het mandaat van Bolsonaro, en het begin van de regering Lula.

Maar dat is niet wat er zal gebeuren: het verzoek van de PL – en dat is precies wat de president van de republiek wenst – zal enkel maar het anti-democratisch koor doen aanzwellen dat zich verzamelt voor de poorten van de kazernes en vraagt om een “militair ingrijpen”. In andere woorden: een staatsgreep”.

Bron

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Het rommelt in Brazilië

Prot1

José Aparecido Bilha, een priester in de parochie Nossa Senhora Aparecida in Guaíra (Paraná), werd vorige maandag dood aangetroffen met een diepe snee in de hals. De politie sluit een zelfmoord niet uit, maar het is algemeen bekend dat hij bedreigd werd door bolsonaristen waarvan eentje zou gezegd hebben: “Als het om een rooie gaat, des te beter”. De priester kwam openlijk uit voor zijn sympathie voor verkozen president Lula. Tot nader order geniet de zaak nog van het voordeel van de twijfel, maar er is meer aan de hand in Brazilië.

In bolsonaristische kringen wordt toegegeven dat de actie van de PL, de partij van Bolsonaro die een actie opstartte bij het kieshof TSE omdat ze de werking van de elektronische urnes bij de 2de kiesronde in twijfel trekken, voornamelijk dient om de protesten aan te wakkeren. Het politieke geweld voor de poorten van de kazernes en op de Braziliaanse wegen groeide aan in de voorbije dagen en laten de rode lamp flikkeren bij de autoriteiten met betrekking tot de anti-democratische acties, geleid door aanhangers van president Bolsonaro.

Het openbaar ministerie van de staat Rondônia onderzoekt, bijvoorbeeld, een aanslag op een ondergrondse waterleiding en omschrijft het incident als een mogelijke terroristische actie.

In Santa Catarina vergelijkt de PRF (wegenpolitie) het formaat van de aanslagen met terroristische acties en de tactieken van de voormalige black blocs, die vernielingen uitvoerden en daarbij maskers gebruikten om hun gezicht te bedekken.

Bolsonaristen blijven aandringen bij de gewapende strijdkrachten om een staatsgreep te plegen, om te verhinderen dat Lula officieel aan zijn ambt begint.

De escalatie van het geweld gaat gepaard met acties, uitgevoerd door gewapende mannen, bedekt door een kap, het gebruik van zelfgemaakte bommen, plunderingen en het vernielen van vrachtwagens. Er zijn ook registraties van aanvallen op agenten van de wegenpolitie en vrachtwagenbestuurders, inclusief eentje die met stenen werd bekogeld toen hij een blokkering probeerde te doorbreken.

De meeste incidenten worden genoteerd in Mato Grosso, Santa Catarina en Rondônia, tegelijk ook de drie staten waar de meeste stemmen naar Bolsonaro gingen.

Naast zelfgemaakte bommen – flessen gevuld met brandbare substanties – vuurwerk, olie op de wegen, spijkers om banden te doorboren, stenen, barricades met verbrande autobanden, vuilbakken, worden er zelfs boomstronken op de wegen gegooid. Ook wegbeschermers worden vernield.

Marcos Rocha, gouverneur van Rondônia, riep de hulp in van de Força Nacional (speciale eenheid, samengesteld uit leden van de politie, brandweerlui, militairen en experten) om de orde te herstellen op de wegen van zijn deelstaat. De ganse lijst van politieke geweldplegingen staat te lezen in een artikel bij de krant Folha de São Paulo (bron hieronder).

Indien de autoriteiten er niet in (willen) slagen om de gemoederen te bedaren, dan zou Black Friday dit jaar wel eens een andere betekenis kunnen krijgen.

Bron

Foto: José Cruz/Agência Brasil

De sheriff loopt in de weg

WeberMoraes

Tot op vandaag blijft de democratie in de republiek Brazilië standhouden, maar het lijdt geen twijfel dat velen daar liefst meteen mee willen kappen, in ruil voor wat meer “autoritair” optreden, nu al vier jaren aangewakkerd door de verslagen president, Jair Bolsonaro en de mensen die hem omringen. Zij hebben het vooral gemunt op de gerechtelijke macht die, volgens hen, stokken in de wielen steekt.

Paspoort

Minister Alexandre de Moraes is een van hun doelwitten. Hij is een van de 11 ministers van het hoogste gerechtshof Supremo Tribunal Federal, momenteel ook de voorzitter van het kieshof TSE. In die hoedanigheid bouwde hij een reputatie op als “sheriff”, streng optredend tegen eenieder die in zijn ogen nepnieuws verspreidt, en de democratie aanvalt zoals de bolsonaristische gemeenschap die, sinds de uitslag van de verkiezingen, blijft huilen aan de poorten van de kazernes, smekend om een militaire tussenkomst, ofwel wegen versperrend, tot groot ongemak van de gewone burgers die de politieke warboel stilaan beu beginnen te worden.

AllanDosSantos

Moraes gooide vandaag olie op het vuur door het paspoort van de bolsonaristische blogger Allan dos Santos (foto) ongeldig te verklaren. Het bevel werd reeds doorgestuurd door Itamaraty (ministerie BZ) naar de Braziliaanse ambassade in de Verenigde Staten, waar Santos momenteel verblijft (in Miami), op de vlucht voor de vervolging tegen zijn persoon door het gerecht in Brazilië.

De minister bepaalde ook dat de annulering van het paspoort ingesloten wordt in het MAR systeem (Módulo Alerta e Restrição), van het internationaal verkeer. Dat betekent dat de blogger niet naar andere landen kan reizen vanuit zijn huidige verblijf. Zijn situatie is bijgevolg zorgelijk: de man beschikt niet meer over een geldige identiteit op Amerikaans grondgebied.

De oplossing

De gepensioneerde ‘desembargador’ (hoge rechter) van het TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) Sebastião Coelho zei dat “de oplossing erin bestaat om Alexandre de Moraes aan te houden wegens het ‘plegen van misdaden’ bij het nemen van beslissingen in het fake news onderzoek, en op het vlak van de manifestaties tegen de verkiezing van Luíz Inácio Lula da Silva als president”.

Hij zei dat tijdens een toespraak, gisteren, bij een manifestatie voor de poort van de kazerne in de hoofdstad Brasília, en beweerde dat “80% van de rechters van Brazilië, zowel van eerste en tweede instantie, niet akkoord gaan met wat het hoogste gerechtshof doet:

“De oplossing is de arrestatie van Alexandre de Moraes. En ik geef hiervoor een wettelijke basis: wij moeten alles doen in overeenstemming met de grondwet, de wetten. Mijnheer Alexandre de Moraes heeft geen respect meer voor de grondwet, al lang niet meer”, zo zei hij.

Volgens de rechter op rust kan eender welke burger Alexandre de Moraes aanhouden wegens “betrapping op heterdaad”, maar doet dat beter niet “omdat hij niet over de nodige krachten beschikt om dat bevel uit te voeren”. Volgens Coelho moet dat uitgevoerd worden door de Senaat, maar, omdat ze dat niet doen, blijft er niets anders over dan dat de president van de republiek de gewapende strijdkrachten het bevel geeft om minister Alexandre de Moraes aan te houden”.

Er zijn nog zes weken te gaan vooraleer Lula officiëel president wordt van Brazilië. Het ziet er niet naar uit dat hem enige rust gegund wordt door de bolsonaristen, die vinden dat de sheriff hen behoorlijk in de weg loopt.

Foto boven: Rosa Weber, momenteel voorzitster van het hooggerechtshof ST, en Alexandre de Moraes

Bron

Foto's: Fotos Públicas - Antonio Augusto/Secom/TSE - Elza Fiúza/Agência Brasil

Een kwestie van uren, dagen, een week…

32438241717_03b4e9409d_c

Ministers van het Rekenhof (TCU – Tribunal de Contas da União) omschrijven de uitspraak van hun collega minister Augusto Nardes (foto) als “pure bluf”. In een audio, verstuurd naar de leden van een groep uit de landbouwindustrie bij Whatsapp, bevestigt Nardes dat hij met president Bolsonaro praatte en voedt hij de groep met de theorie dat militairen een staatsgreep voorbereiden om te voorkomen dat Lula president van Brazilië wordt vanaf 1 januari 2023.

De minister alarmeert: “Er is een grote beweging gaande in de Braziliaanse kazernes en het is een kwestie van uren, dagen, maximum een week, twee weken, misschien minder, dat dit voor een krachtig resultaat zal zorgen voor de natie, onvoorspelbaar, onvoorspelbaar”.

Hij zegt eveneens in die audio dat hij niet meer kan loslaten over dat “resultaat” tegen zijn vrienden: “Ik kan niet veel zeggen. Ja, ik beschik over veel informatie die ik wil doorspelen, voor de groep uit de landbouw, waarvan ik alle leiders ken”.

De minister was destijds de rapporteur van de rekeningen van Dilma Rousseff in 2015, toen afgewezen en het opstarten van een impeachment procedure veroorzakend waardoor zij uiteindelijk moest aftreden.

Nardes is ook een volgeling van president Bolsonaro en had vrije toegang bij hem tijdens de vier jaren van zijn regering.

Bij zijn collega’s bestaat nu het gevoel dat hij het moet gaan uitleggen bij minister Alexandre de Moraes (STF), verantwoordelijk voor het fake news onderzoek en het onderzoek naar anti-democratische acties.

Sinds de nederlaag van Bolsonaro bij de verkiezingen, blijven zijn aanhangers berichten verspreiden onder elkaar, een wake aan de kazernes stimulerend waarbij een staatsgreep verdedigd wordt. Doen o.m. mee aan dit verhaal: generaal Braga Netto, kandidaat vicepresident van Bolsonaro; generaal Augusto Heleno, chef van constitutionele veiligheid, en Eduardo Bolsonaro, volksvertegenwoordiger en zoon van de president.

Bron

Foto: Marcos Corrêa/PR

Valdemar doet raar

ValdemarBolsoMichelle

Valdemar da Costa Neto, voorzitter van de PL – de partij van Jair Bolsonaro – stelde deze week de ministers van het hooggerechtshof STF gerust, en ontkende dat de partij een verzoek opstelde om de verkiezingen van dit jaar te annuleren.

Enkele dagen later dook er wel een video op waarin Valdemar zegt dat zijn partij weliswaar niet om nieuwe verkiezingen gaat vragen, maar wel een revisie van de telling van de stemmen in de electronische stembussen die in gebruik werden genomen voor 2020. De klacht, die ten laatste op dinsdag 22 november zal ingediend worden, bevestigt dat ongeveer 250.000 apparaten “hetzelfde cijfer” vertonen.

Volgens Valdemar zijn die “nieuwe aanklachten” gebaseerd op een studie van het instituut Voto Legal: “De studie die we lieten uitvoeren, toont aan dat er verscheidene stembussen zijn die niet in aanmerking mogen komen. Dat is in gans Brazilië, apparaten van voor 2020 naar beneden. Ze hebben allemaal hetzelfde nummer en kunnen niet gecontroleerd worden. We hebben het bewijs en gaan aantonen dat die stembussen niet mochten gebruikt worden. We zullen zien wat het (kieshof) TSE hier gaat aan doen”.

Hij voegde eraan toe dat de PL niet om nieuwe verkiezingen zal vragen, maar wel een hertelling van de stemmen en een onderzoek naar eventuele onregelmatigheden, omdat ze “geen tumult willen veroorzaken in het land”.

Valdemar en Michelle

Ondertussen verscheen er een video opname bij Instagram van Maria Christina Mendes Caldeira, ex-vrouw van Valdemar da Costa Neto, nogal bombastisch. Haar verklaringen suggereren dat Valdemar de minnaar was van Michelle Bolsonaro, en belastingontduikingen van de clan Bolsonaro toedekte met de mantel der liefde.

De live werd opgenomen terwijl ze achter het stuur zat van haar voertuig in Miami (waar zij nu woont) en vormt volgens haar een reactie op de verklaringen van de PL-voorzitter over het resultaat van de verkiezingen en de stembussen. Ze richt zich hierbij direct tot haar ex-man en beweert dat Valdemar altijd minachting vertoonde voor Jair Bolsonaro die hij beschouwde als een “domme parlementair van lagere klasse”. Ze voegde eraan toe dat Michelle Bolsonaro, echtgenote van de president, zijn “hoertje” werd na “haar administratie”.

Meteen in het begin van de video bevestigt Maria Caldeira dat zij beschikt over een gigantische hoeveelheid documentatie uit de Lava Jato tijd en zijn rol in dat schandaal, en ook over belastingontduikingen van de Bolsonaro’s alhier (verwijzend naar de USA).

Over de huidige bezigheid van Bolsonaro zei ze “dat hij op de sofa ligt, kijkend naar Netflix, documenten versnipperend”.

Ze zegt ook dat ze op de 17de (waarschijnlijk december) naar Washington gaat om een verklaring af te leggen bij de Commissie voor Mensenrechten: “Ik heb geen enkel probleem. Jij bent degene met veel lijken in de kast die ik er allemaal ga uithalen, maar deze keer wel hier”.

Maria Christina Mendes Caldeira is verantwoordelijk voor een verwoestende getuigenis tegen haar ex-man ten tijde van het mensalão schandaal, bij de parlementaire onderzoekscommissie, waardoor hij uiteindelijk in de gevangenis belandde. Valdemar werd toen veroordeeld tot 7 jaren en 10 maanden opsluiting. Een deel daarvan bracht hij door in huisarrest. In 2015 werd zijn straf opgeheven door het STF. Maria Caldeira werkt vandaag als Uber-bestuurder in Miami.

Bron

Foto: Twitter

Paulo Guedes: “Hou uw mond en ga aan de slag!”

33915034868_53ac39be75_c

Economie minister Paulo Guedes gaf de overwinning van Lula eindelijk toe tijdens een evenement t.g.v. het dertigjarig bestaan van het Secretariaat voor Economische Politiek, een belangrijk onderdeel van het ministerie van Economie. Hij deed dat niet zonder enkele grofheden, zoals voorgeschreven in het bolsonaristische handboek dat vele liberale Brazilianen omarmden als een nieuwe manier van leven.

“Jullie wonnen, hou nu uw mond, ga aan de slag, en doe iets nuttigs. De uitdaging is groot, maar er zijn nog grotere kansen”, zo begon hij.

“Indien jullie minder lawaai maken en wat meer met het hoofd werken, en minder met leugens, dan wordt het misschien een goede regering. Het zal er vanaf hangen dat jullie niet liegen. En ook van andere zaken”, zo ging hij verder.

Lula veroorzaakte veel wantrouwen in de economie door kritiek te geven op de financiële markten, door de fiscale verantwoordelijkheid van de sociale verantwoordelijkheid te scheiden, die hand in hand moeten gaan.

Paulo Guedes zei niet alleen dat Lula zijn mond moest houden, maar loog ook, omdat hijzelf meewerkte aan de opmaak van maatregelen waardoor het uitgavenplafond doorboord werd.

“Wij pakten uit met het grootste sociaal programma tot nog toe, met fiscale verantwoordelijkheid. Wat voor een verhaal is me dat, om te zeggen dat er een conflict bestaat met de sociale verantwoordelijkheid? Dat is onwetendheid, dat toont een gebrek aan technische competentie om het probleem op te lossen”, zo zei hij zonder het schaamrood op zijn kaken te krijgen.

“Jullie zien de verwarring, als gevolg van het doorboren, een voorstel tot wetswijziging buiten het uitgavenplafond, zonder dat die gefinancierd wordt”, zo beweerde Guedes die er nog aan toevoegde dat een begroting buiten het uitgavenplafond uiteindelijk zal dienen om werken te financieren.

Het is goed om eraan te herinneren dat hij die kritiek geeft op de nieuwe regering, zelf de liberale regels kwetste, niet alleen door het uitgavenplafond te doorbreken, maar ook om te knoeien met de controle op de brandstofprijzen van Petrobras.

Paulo Guedes vindt het zijn goed recht om op alles kritiek te geven, ook op het overgangswetvoorstel, dat de wet minder geweld aandoet dan het kamikaze wetsvoorstel, op onregelmatige wijze op de vooravond van de verkiezingen goedgekeurd, om, ten alle prijze, de overwinning te garanderen van Jair Bolsonaro. Die kwam er niet. Brazilië blijft zitten met de brokken.

Bron

Foto: Isac Nóbrega/PR

Datena: “Ik wil dat de markt ontploft!”

BrasilUrgente

De verklaringen van verkozen president Lula riepen erg veel reacties op vanuit de financiële wereld die vindt dat het doorbreken van het uitgavenplafond om de nood te ledigen bij het noodlijdende deel van Brazilië, gepaard moet gaan met een fiscale verantwoordelijkheid. In eenvoudige woorden: een goede huisvader geeft niet meer uit dan wat er binnenkomt. Dat zal de armen worst wezen, zo vinden velen, onder hen TV-presentator José Luiz Datena (Bandeirantes).

Hij gebruikte een deel van zijn programma ‘Brasil Urgente’ om Lula te verdedigen nadat die in een toespraak, t.g.v. COP27 in Egypte, dalingen bij de beurs en een stijging van de dollar omwille van de voorrang die de nieuwe regering wenst te geven aan sociale uitgaves, veroordeelde, en zelfs de schuld op de rug schoof van speculanten die, volgens Lula, niet ernstig tewerk gaan en enkel uit zijn op winst.

“De beurs daalt nadat Lula zegt dat hij het uitgavenplafond zal doorbreken omdat hij de armen wil helpen? De financiële markten mogen voor mijn part ontploffen! Die kerels zeggen dat het spel niet gespeeld wordt in Brazilië, hoezo niet gespeeld? Die ‘gringos’ komen hier investeren wanneer de dollar stijgt. Het is een rotte munt omdat, wanneer de dollar zakt, halen ze het geld weer weg uit Brazilië en zijn er geen investeringen meer”, aldus Datena.

“De armen hebben weinig, de rijken hebben veel. Ik wil dat de markt ontploft! ‘Het mag niet omdat hij geld gaat gebruiken voor de armen’. Dat is wat Paulo Guedes doet, wat Bolsonaro deed, die het uitgavenplafond met ongeveer 1 triljoen doorbrak om de steunuitkering ‘auxílio emergencial’ te bekostigen omdat dit nodig was, zoniet zou de bevolking van honger omkomen”, zo ging hij verder.

Bron

Foto: Twitter

With a little help from his friends

EduardoGomes

Er zijn van die berichten die niet meteen veel aandacht trekken, maar wel grote gevolgen hebben, wanneer ze bewaarheid worden.

De leider van de regering in de Senaat, senator Eduardo Gomes (PL – de partij van Bolsonaro), is van plan een voorstel tot een wetswijziging in te dienen dat aan ex-presidenten de titel zal bezorgen van “Senador Vitalício”, met andere woorden een levenslange status als senator van de republiek.

Het idee, aldus de senator (foto boven), bestaat erin om het land te “pacificeren”, na de verkiezingen. Indien het voorstel goedgekeurd wordt, dan zullen ex-presidenten Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor en José Sarney hierdoor bevoordeeld worden. Het parlement zou in het komende legislatuur over 6 senatoren meer beschikken dan de 81 die reeds verkozen werden. Er wordt nog gewerkt aan de tekst van het voorstel, maar het idee bestaat erin om het nog voor het jaareinde in te dienen.

Kan een “senador vitalício” stemmen?

Hij/zij zou kunnen stemmen op wetsvoorstellen, maar niet op wetswijzigingen.

Kan hij stemmen bij de verkiezing van een Senaatsvoorzitter?

Neen, want dat gaat om een geheime stemming en met een meerderheid die hoger ligt dan de helft plus éen.

Wat zijn hun bevoegdheden?

Naast het stemmen op onderwerpen die beoordeeld worden door een gewone meerderheid, mogen zij ook wetsvoorstellen indienen en deelnemen aan thematische commissies.

Gaat dat meer kosten aan de senaat?

Ex-presidenten krijgen nu al een salaris en ze genieten ook van een veiligheidsapparaat en chauffeurs. In de Senaat hebben ze recht op een kabinet en parlementaire raadgevers die nu al deel uitmaken van de groep ambtenaren die er werkt. Er zijn dus geen extra kosten voor de Senaat.

Het zal ook gelden voor Lula

Eduardo Gomes zegt dat het voorstel klaar zal zijn op 15 november. Hij pretendeert om het onmiddellijk in te dienen en het te laten stemmen voor het jaareinde. Op de opmerking dat er al eerder pogingen gedaan werden in die zin en de vraag wat het probleem was dat het tot nog toe niet lukte, luidt het antwoord: “Het probleem is dat dit altijd lijkt op casuïstiek, iets om de president te bevoordelen die zijn ambt beëindigt. Maar het gaat hier om een voorstel dat ook voor Lula zal gelden, net zoals voor Temer, Sarney… Maar dat is niet het achterliggende idee, maar wel een minimale pacificatie van het land. De collega’s begrijpen dat wel”.

Salva-vida
Als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij.

Gomes zegt dat hij al met meer dan 25 parlementairen hierover praatte, ook met de voorzitter van Kamer en Senaat. En ook met senator Flávio Bolsonaro die het licht op groen zette. Dat zal wel zijn. Indien het Italië verhaal niet doorgaat, dan is de kans niet gering dat Bolsonaro senior problemen zal krijgen met het gerecht. Zonder de parlementaire onschendbaarheid is dat geen leuk vooruitzicht. De titel van “Senador Vitalício” lost dat op, voor de rest van zijn leven, indien de “reddingsboei” van senator Gomes het haalt. “With a little help from his friends” lukt het misschien.

Bron

Foto: Agência Senado

“Lua de mel” ingekort

conselho-politico-transicao

Vrijwel meteen na de uitslag van de verkiezingen op zondagavond 30 oktober, was de rol van Jair Bolsonaro en zijn regering uitgespeeld, ondanks de pogingen van zijn aanhangers om keet te schoppen aan de poorten van de kazernes in het land. Het militaire commando hield zich op de vlakte, treuzelde met de indiening van een “rapport” over het gangbare kiessysteem en gaf uiteindelijk een nietszeggende nota uit met wat bla-bla over de protesten, de democratie en de rol van de militairen die er feitelijk op neerkomt dat zij zich met hun kanonnen moeten bezighouden, en niet met de gangbare democratische instituten waarvan eentje het opperbevel voert over hen.

Er is dus momenteel geen regering, of ze doen niets en laten alles over aan de overgangscommissie o.l.v. verkozen vicepresident Geraldo Alckmin, die op zijn beurt door Lula gestuurd wordt. En dat verloopt niet zonder moeilijkheden.

Lula botst op een negatief scenario, veel erger dan wat hij 20 jaar geleden erfde. Door het getreuzel over de echte aard van zijn economisch programma, stijgt de slechtgezindheid van de markten met betrekking tot de toekomst.

Het economische nieuws voor de komende maanden is niet goed. Lula begint zijn derde ambtstermijn met grote fiscale uitdagingen. Daarnaast zorgde het vooruitzicht dat Henrique Meirelles niet langer minister van Economische Zaken zou worden en de steeds concretere mogelijkheid dat Fernando Haddad de functie overneemt, de economie onder Lula behoorlijk bloot aan kritiek op de financiële markt, ook al gaat nu het nieuws weer rond dat Haddad naar Buitenlandse zaken gaat, een functie waar oudgediende Aloizio Mercadante naar lonkt. Het terug verschijnen van namen uit vroegere PT-regeringen (zoals ook ex-minister Guido Mantega) leidt allesbehalve naar geruststelling en naar uitspraken als “Lula Dilmou?”, verwijzend naar de economische krater, veroorzaakt door Dilma Rousseff en haar regering.

Bovendien ligt het in de verwachting dat het hoogste gerechtshof STF rond de jaarwisseling de deelstaten weer zal toelaten om hogere ICMS-tarieven in rekening te brengen op brandstoffen, wat dan weer gevolgen heeft voor de inflatie en de middenklasse zal irriteren. Lula zal het erg moeilijk krijgen om de begroting in evenwicht te brengen. Eerst moet hij een oplossing vinden om de uitgaves (die niet door inkomsten gedekt worden) van Jair Bolsonaro met electorale doelstellingen, te accomoderen, vooral vanaf het tweede semester van dit jaar. Onder de noemers voorschotten, verhogingen van sociale uitkeringen en belastingverlagingen, werd er al meer dan R$ 300 miljard in de economie geïnjecteerd. Een perfecte storm is in aankomst.

“De economische ploeg zal een witte olifant in een kooi moeten plaatsen” – Gil Castello Branco, economist.

De uitspraak hierboven komt van economist Gil Branco, stichter van de “Associação Contas Abertas”. Volgens hem waren de beloftes van de campagne veel groter dan de beschikbare middelen voor 2023. Lula zal ook de begroting moeten ontgrendelen, die, in het voorstel dat Bolsonaro naar het parlement stuurde, sociale-, hulp- en milieuprogramma’s in de kou liet staan.

De “Pec de Transição”, een voorstel om de wet tijdelijk te wijzigen gedurende de overgang, dat momenteel onderhandeld wordt met het parlement, zal niet volstaan om de knoop van de electorale beloftes te ontwarren.

Lula’s uitdaging vanaf 1 januari bestaat er niet alleen in om de kloof in de begroting, veroorzaakt door de regering Bolsonaro, aan te pakken, maar ook om terug te keren naar een duurzame groei, dit terwijl de wereld op een recessie afstevent. De “herança maldita” (vervloekte erfenis) bestaat niet alleen in het fiscaal gebied, maar ook in de economische- en milieu indicatoren, naast een sociale crisis. De verkozen president zal zijn regering niet samenstellen in een gunstig scenario zoals 20 jaar geleden, met de publieke rekeningen in orde. Integendeel, hij zal moeten knokken om een ongunstig scenario te overwinnen.

De “strategische dubbelzinnigheid” waarmee hij de zaken tot nog toe aanpakte, deed het slechte humeur van de markten aangroeien, en zou de “Lua de mel” (huwelijksreis) als gevolg van de euforie na de verkiezingen, wel eens sterk en snel kunnen inkorten.

Foto boven: Vergadering van de Politieke Raad van Overgang in de zetel van het kabinet van de overgangsregering.

Bron

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pacificatie betekent niet vergeven en vergeven

BoulosEsMinas

De rol van de verkozen president, Luiz Inácio Lula da Silva, om een pacificatie door te voeren in de Braziliaanse maatschappij, strijden tegen het gebrek aan tolerantie en politiek geweld, mag niet verward worden met amnestie voor electorale misdaden, tegen de democratische instituten en corruptie.

Dat is de mening van verkozen volksvertegenwoordiger Guilherme Boulos (PSOL) die meer dan 1 miljoen (1.001.472) stemmen wist te veroveren, het hoogste aantal in São Paulo waardoor hij versterkt uit de stembusslag kwam, sterk genoeg om, met de steun van de PT, te mikken op de zetel van de burgemeester van São Paulo, in 2024.

“We willen een dialoog voeren, en dat is de rol van president Lula, met zijn visie op vereniging, een pacificatie doorvoeren in de Braziliaanse maatschappij. Maar dat houdt geen enkel type van amnestie in”, zo verklaart hij in een interview met de krant Estado de Minas, hierbij verwijzend naar de aanklachten waarbij president Bolsonaro en leden van zijn familie betrokken zijn, aanklachten die dienen onderzocht te worden.

Uitgenodigd om zich bij Lula’s overgangsteam aan te sluiten, beweert Boulos dat, ondanks het brede front ter verdediging van de democratie dat de PT-presidentiële kandidatuur steunde, links, vertegenwoordigd door zijn partij, zijn agenda voor het land niet zal opgeven.

“Lula werd verkozen en de democratische instellingen moeten behouden blijven, maar de mensen lijden honger, Brazilië verkeert in een noodlijdende situatie, werd verwoest. Er is dus nood aan een gedurfde agenda om de sociale rechten uit te breiden, opnieuw publieke investeringen door te voeren, een beleid om de honger te bestrijden en om de volkshuisvesting te stimuleren, een sociale bijstand waarbij links een hoofdrol moet spelen”, zo verdedigde Boulos, en:

“Maar dat betekent niet dat we moeten afzien van de agenda waardoor we de verkiezingen wonnen. En dat betekent dat er geen sprake kan zijn van eender welk type van amnestie. Ik hoor bij diegenen die van mening zijn dat Jair Bolsonaro en zijn zonen moeten boeten voor hun misdaden. De pacificatie van het land is niet hetzelfde als vergetelheid, het vergeten en vergeven van de misdaden die gepleegd werden. Vanaf 1 januari 2023, wanneer hij niet meer kan genieten van parlementaire onschendbaarheid, dan komen er criminele beschuldigingen via de rechtbank van eerste aanleg, zoals tegen eender welke burger. Hij zal hierop moeten antwoorden. Geen verzegeling meer voor een termijn van 100 jaar”.

Door de manifestaties, waarbij een militaire tussenkomst geëist wordt, niet af te keuren, versterkt Jair Bolsonaro zich als leider van de oppositie tegen Lula?

“Als hij voet aan de grond wil krijgen als oppositieleider tegen Lula, en meer misdaden wil begaan, dan zal hij ook daar verantwoording moeten over afleggen. Wat hij doet, door de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen, en door de Federale Wegenpolitie in te zetten in zijn voordeel, is ook een misdaad. Eerlijk gezegd maak ik me geen zorgen over de demonstraties. Ze lossen stilaan op, het worden steeds meer karikaturale groepen. Het is logisch dat het Bolsonarisme doorgaat in de oppositie tegen Lula, maar dit geschil zal plaatsvinden in het parlement”.

Bron

Illustratie: Twitter