Zwijgen (en wegwezen?)

ClaBols3

Wie de sociale netwerken volgt van president Bolsonaro en zonen Eduardo, Flávio en Carlos, heeft vast opgemerkt dan het aantal publicaties drastisch verminderden, na de overwinning van Lula op zondag 30 oktober. Reeds tien dagen is er sprake van een haast absolute stilte van de clan Bolsonaro. Voorheen waren er dagelijks diverse publicaties, en nu worden de feeds niet of nauwelijks nog gevoed.

Het bevel tot terugtrekking komt van de president in hoogsteigen persoon die categoriek was. Hij vroeg om het finale rapport van de strijdkrachten over het kiesproces af te wachten (dat naar verluidt vandaag zal ingediend worden). Bolsonaro wil er namelijk niet van beschuldigd worden dat hij een discussie opstart over het correcte verloop van de verkiezingen vooraleer hij een verslag in handen heeft dat hij aan zijn volgers kan tonen.

Italiaans burgerschap

Volksvertegenwoordiger Eduardo en senator Flávio Bolsonaro werden deze week gezien in de ambassade van Italië. Beiden proberen al sinds 2019 om het Italiaans burgerschap te bekomen.

Ondervraagd door columnist Rodrigo Rangel, antwoordde de senator dat hij niet van plan is om Brazilië te verlaten: “Ik ben al meer dan vier jaar senator van de republiek Brazilië en ben van plan om me kandidaat te stellen voor een herverkiezing. Vooraleer men allerlei fantastische theorieën begint rond te strooien, wil ik duidelijk maken dat het land verlaten voor mij geen optie is. Mijn familie is van Italiaanse afkomst en ik heb het recht om het Italiaanse burgerschap aan te vragen”.

Een snel onderzoek door de krant O Globo wees uit dat het gemiddelde dagelijkse aantal publicaties bij de sociale media door de clan Bolsonaro, daalde tot minder dan twee, voorheen 26. De president plaatste slechts twee publicaties in een periode van 9 dagen: een live video nadat de overwinning van Lula verklaard werd, en een korte uitspraak waarin hij zijn steun toezegde aan de golf manifestaties die door het land gingen, evenwel met het verzoek om de wegblokkeringen op te heffen.

Bronnen: VejaJornalistas Livres

Foto: Facebook

Het laatste debat: een gemiste kans

DebateOGlobo

De kandidaten die de 2de ronde haalden in de presidentiële verkiezingen, verknoeiden de laatste kans om zich tot de kiezers te richten die morgen naar de stembus gaan. Het debat bij TV O Globo werd gekenmerkt door veel bekgevechten en weinig voorstellen.

Wie het evenement bijwoonde kreeg onvoldoende informatie over de regeringsprogramma’s van Jair Messias Bolsonaro (PL) en zijn uitdager, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), maar bracht wel twee uren door, luisterend naar scheldwoorden als “leugenaar”, “bandiet”, “aborteur” en andere, soortgelijke “liefkozingen”.

Achterop lopend in de peilingen en met de bedoeling om zijn rivaal uit het evenwicht te brengen, nam Bolsonaro het initiatief tot agressiviteit en haalde met volle kracht uit tegen Lula, vooral in de eerste blokken van het debat, terwijl Lula pogingen deed om op een ironische manier te antwoorden.

Bolsonaro, gekozen door het lot om te beginnen, deed dat met een nieuwigheid, een nieuwe belofte met betrekking tot een onderwerp dat hem schade oplevert in de finale van de campagne, met name het minimumloon. Beschuldigd door Lula om zijn mandaat door te brengen zonder dat loon aan te passen boven de inflatie, beloofde de president een minimumloon van R$ 1.400 in 2023, als hij herverkozen wordt. Dat is ongeveer R$ 100 meer dan het voorstel dat de regering indiende bij het parlement.

Daarbij stootte hij meteen door naar het meest gevoelige punt in de campagne van Lula, de corruptie, tierde scheldwoorden als “bandiet” naar Lula, herinnerde aan de corruptieschandalen onder de PT-regeringen zoals de wegsluizingen van geld bij het staatsbedrijf Petrobras. Lula antwoordde ironisch: “Het lijkt erop dat mijn tegenstrever uit elkaar viel”.

Beide kandidaten maakten elkaar uit voor “leugenaar” en wisselden beschuldigingen uit. Toen Bolsonaro zei dat Lula zijn geallieerden, betrokken met corruptie, wegstopte, kwam Lula op de proppen met de affaire Roberto Jefferson, de geallieerde van Bolsonaro die vorige zondag weerstand bood aan zijn arrestatie en vuurde in de richting van agenten van de federale politie.

Het ganse debat, niet alleen het eerste blok, verliep op een agressieve toon waarbij Lula herhaaldelijk zei dat hij het eigenlijk liever wou hebben over zijn plannen. De verliezer bij dit alles was, andermaal, de kiezer. De agressie en ironie was van die omvang dat zelfs William Bonner, de moderator van het debat, zich verplicht zag om een recht op antwoord op te eisen. Bolsonaro citeerde zijn naam omdat Bonner tijdens een vorig interview op het avondjournaal gezegd had dat Lula niets meer schuldig is aan het gerecht. Bonner zei dat hij zijn werk als journalist ernstig opneemt en dat hij zijn uitspraak baseerde op besluiten van het hoogste gerechtshof STF.

Ook na het debat, toen beide kandidaten elk tien minuten kregen om vragen van de pers te beantwoorden, liep het fout. Een journalist vroeg aan Bolsonaro waarom hij meent dat Lula enkel een favela kon bezoeken (Complexo do Alemão – RJ) met de hulp van bandieten, terwijl dit alles in werkelijkheid georganiseerd was door een bekende activist in Rio de Janeiro. Bolsonaro reageerde woedend: “Waar haal jij de moraal vandaan om mij een leugenaar te noemen”, klopte op de lessenaar voor hem en liep weg nadat Sérgio Moro – die naast hem stond – hem probeerde te kalmeren.

Het debat maakte de keuze niet makkelijker, en was zeker niet van aard om onbesliste- en blanco stemmers over de streep te halen. Indien Bolsonaro het morgen zou halen, dan kunnen zij enkel maar hopen dat het er in de komende jaren wat beschaafder aan toe gaat. Indien Lula het haalt, dan moeten de kiezers hopen dat hij zijn huidige energie blijft behouden, en dat hij zijn eigen partij onder controle kan houden.

Bron

Foto: TV O Globo

Derde kiesronde?

ADMTSE

De campagne van president Bolsonaro wil het gebrekkige verslag over veronderstelde inhouding van propaganda spotjes bij radiozenders in het noorden en noordoosten van het land, gebruiken als een manier om een juridisch debat op te starten over de wettelijkheid van het kiesproces, voor het geval hij zondag de verliezer wordt.

De president verhoogde het offensief in de aanvallen tegen het kieshof TSE en blijft volhouden in de boycot van zijn kiespropaganda door enkele van die zenders.

De voorzitter van het TSE, Alexandre de Moraes (foto), verwierp gisteren de aanklacht, ingediend door de campagne van Bolsonaro, benadrukte het gebrek aan bewijzen en zei dat de klacht gebaseerd was op de conclusie van een bedrijf dat “niet gespecialiseerd is in het uitvoeren van een audit”.

De minister wees ook op een mogelijk electoraal misdrijf met als bedoeling om tumult te veroorzaken in de laatste week voor de 2de kiesronde, en stuurde de zaak door om verder onderzocht te worden in het kader van het proces tegen digitale milities, waarvan hijzelf de rapporteur is bij het hoogste gerechtshof STF.

Bolsonaro beloofde gisterenavond om in beroep te gaan tot het uiterste en kondigde aan dat zijn partij een ander consultancy bedrijf zou contracteren om de zaken te analyseren, dit alles “binnen de 4 lijnen van de grondwet”.

De president wijzigde hiervoor zijn agenda van gisteren, riep zijn ministers samen (de weinigen die aanwezig waren in Brasília) en de drie bevelhebbers van de strijdkrachten. Later zou blijken dat hij uit diverse richtingen te horen kreeg om de toon wat te verzachten, zoniet “zou hij zeker de verkiezingen verliezen”.

De aanklacht tegen Moraes werd in werkelijkheid geen waterval, maar slechts een druppel. Tenslotte, een staatsgreep wordt niet aangekondigd, maar wel uitgevoerd.

Het onderwerp van vandaag en morgen, is het laatste TV-debat bij O Globo. Indien hij gelijkspel speelt met Lula, of verliest met enkele punten, is zijn lot op zondag bezegeld. Indien Lula zondag wint, dan zal hij zeggen dat de verkiezingen “gestolen werden” en dat hij “binnen de vier lijnen van de grondwet” zal reageren.

De rest is voor rekening van zijn meest radicale aanhangers. Bolsonaro zal wensen dat die de straat op komen om herrie te schoppen, een soort derde kiesronde eisend.

En daar zal het waarschijnlijk bij blijven.

Bronnen: Folha de São PauloMetrópoles

Foto: Fotos Públicas - Antonio Augusto/Secom/TSE

Hoeveel verdient de Braziliaanse president?

BOLCC

Wie er ook verkozen wordt op 30 oktober zal een maandloon krijgen van bijna R$ 31.000 bruto (€ 6.050). Na de aftrek van verplichte bijdrages, blijft daar netto nog iets meer dan R$ 24.000 (€ 4.700) van over, dit volgens de gegevens van het “Portal da Transparência”.

Het salaris plaatst de president bij de 1% van de bevolking dat het best betaald wordt in Brazilië, een land dat bekend staat om zijn ongelijkheden.

In vergelijking met andere wereldleiders hoort het salaris niet bij de hoogsten. Bij de leiders van de G-20, hoort de president van Brazilië bij de vijf die het minst verdienen.

Omgerekend naar de Braziliaanse munt verdient de Amerikaanse president ongeveer R$ 160.000 per maand. De eerste minister van Japan moet het doen met R$ 87.000/maand.

In Latijns Amerika betaalt Chili R$ 43.000 aan zijn president, terwijl Argentinië maandelijks R$ 29.000 uitkeert.

Bijkomende voordelen

De verkozene om Brazilië te leiden heeft ook recht op andere belangrijke vergoedingen, zoals twee woningen in Brasília en een ziekte verzekering.

Geen enkele financiële gunst trekt echter zoveel aandacht als de “cartão corporativo”, een fonds waarmee de president uitgaven dekt zoals levensmiddelen, de brandstof van zijn vloot voertuigen, het onderhoud van zijn officiële residentie en zijn reiskosten.

De financiële bron is eigenlijk een soort kredietkaart met een elastische limiet, gedekt door overheidsgeld waarbij het gebruik niet transparant is. Bolsonaro spendeert op deze manier een gemiddelde van R$ 875.000 per maand, tot nog toe (€ 170.900).

Volgens een onderzoek van de krant O Globo, gaf Bolsonaro in zijn drie eerste jaren ongeveer 20% meer uit dan in de vier jaren daarvoor, verdeeld onder Dilma Rousseff en Michel Temer.

Bolsonaro wil echter niet zeggen hoe hij dat geld besteedde en liet de informatie op de facturen van de kaart voor 100 jaar verzegelen. Een onderzoek van het Rekenhof wees alvast uit dat hij maandelijks ongeveer R$ 100.000 uitgaf aan levensmiddelen.

Bron

Foto: Reproductie Facebook

De Kelmon stijl

KelmonStyle

President Jair Bolsonaro zou van plan zijn om de strategie van “Padre” Kelmon toe te passen in het debat van zondagavond bij TV Bandeirantes, dit met de bedoeling om zijn tegenstrever, ex-president Lula, uit evenwicht te brengen. Dit meldt de krant Estadão.

Kelmon was in de eerste kiesronde kandidaat voor de extreemrechtse partij PTB in plaats van Roberto Jefferson – momenteel in huisarrest en als dusdanig onverkiesbaar gesteld door het kieshof TSE. In werkelijkheid was hij niet meer dan een extra steuntje voor president Bolsonaro maar slaagde er niettemin in om Lula van zijn stuk te brengen in het debat bij TV O Globo.

Bolsonaro werd georiënteerd om de weddenschap van Kelmon te verdubbelen in het komende debat, maar wel door kalm te blijven en zonder zijn zelfbeheersing te verliezen. Bij O Globo, op 29 september, werd Lula door Kelmon omschrven als “descondenado” en “Chef van de corruptie”. Lula trapte in de val en het Palácio do Planalto vierde feest.

Om het rolletje te spelen dat hem wordt aanbevolen door de marketing van zijn campagne, oordeelt de ploeg raadgevers dat Bolsonaro in het offensief moet gaan tegen Lula, maar wel “binnen de 4 lijnen van de grondwet”, zoals hijzelf vaak pleegt te zeggen.

Eigenlijk gaat het gewoon om een retoriek in een wedloop, gekenmerkt door fake news en beledigingen, een “alles mag” bij onderwerpen als abortus, kannibalisme, vrijmetselaars, scheldpartijen en manipulatie van het geloof, zoals te zien was op de feestdag “Dia de Nossa Senhora Aparecida”. In een dergelijke arena komt alles aan bod, behalve voorstellen waar het land en de bevolking nood aan heeft.

Lula is, uiteraard, op de hoogte van de plannen van Bolsonaro om de “Kelmon stijl” toe te passen, en wapende zich alvast met meer aanklachten van corruptie tegen de regering van zijn rivaal. Op de lijst staat ondermeer de affaire van de dominee’s bij het ministerie van Onderwijs.

De ex-president streeft naar de stemmen van de middenklasse en onbeslisten. In dat scenario zoekt hij naar voorstellen om de honger en de werkloosheid te bestrijden, en niet alleen te kijken naar zijn achteruitkijkspiegel, aldus een lid van Lula’s campagne. Zonder een Kelmon voor zich te krijgen, “verkleed als een priester”, wil Lula kalmte uitstralen om zich te onderscheiden van Bolsonaro, maar zal ook niet nalaten om terug te slaan en om in elk geval de afwijzing tegen Bolsonaro omhoog te drijven.

Daarnaast, indien het debat echt begint te draaien rond slagen onder gordel, is Lula van plan om zich te verontschuldigen bij de kiezers voor het “vuile spelletje”, met de vinger wijzend naar zijn tegenstrever.

Of dat allemaal lukt, zien we zondagavond.

Bron

Illustratie: Reproductie Twitter

Verontrustend

HaddadLulaBol

Dat de voorafgaandelijke peilingen aan de presidentsverkiezing niet 100% betrouwbaar zijn, is geen nieuws meer. Het verschil tussen de resultaten in de onderzoeken, uitgevoerd voor de eerste kiesronde, en de werkelijke uitslag, was niet gering, vooral in het geval van kandidaat Jair Bolsonaro die veel meer stemmen kreeg dan voorspeld werd. Daardoor werd een overwinning van Lula in die eerste ronde, onmogelijk.

Gisteren verscheen de uitslag van een Ipec peiling, in opdracht van media gigant O Globo. Niet echt iets nieuws onder de zon, behalve de verontrustende vaststelling dat drie op vier kiezers zeggen dat de kans groot is dat ze hun stem zullen geven aan een kandidaat opdat de tegenstrever het niet zou halen.

Met andere woorden, en gezien ook deze keer Lula het hoogste aantal intentiestemmen haalt, kan men ervan uitgaan dat velen op de PT-leider stemmen omdat ze Bolsonaro niet meer willen, en niet omdat het regeringsprogramma van Lula beter is, zijn partij meer betrouwbaar, of omdat Lula blauwe ogen heeft. Het is een film die de Brazilianen al eens gezien hebben.

Voor 46% van de Braziliaanse kiezers is het heel waarschijnlijk dat ze op ex-president Lula gaan stemmen om te voorkomen dat president Bolsonaro herkozen wordt. Het percentage van het omgekeerde, met name van de kiezers die op Bolsonaro stemmen omdat ze Lula niet meer terug willen, is 33%.

32% zegt dat de kans heel groot is dat ze op Lula zullen stemmen, 14% spreekt over een grote kans. 29% zegt dat de kans om op Bolsonaro te stemmen erg hoog is, en 12% zeggen dat die kans groot is.

Het gaat in Brazilië (al jaren) niet meer om de beste kandidaat, maar wel om de minst slechtste, en dat is verontrustend.

Bron

Foto: Isac Nóbrega/PR - Fotos Públicas/Ricardo Stuckert

Een gezellige avond

PadreSoraya

Het langverwachte debat tussen de presidentskandidaten, gisterenavond bij TV O Globo, werd het onderwerp van de dag op de Braziliaanse sociale media. De confrontatie leverde een waterval op van recht op antwoord en memes. De twee koplopers, Lula en Bolsonaro, staan ook aan de leiding van het aantal beschuldigingen. Toch kwamen ze niet tegenover elkaar te staan.

Padre Kelmon, waarvan niemand goed weet of hij al dan niet een vermomde ortodoxe priester is, kwam in botsing met Lula en Soraya Thronicke. Deze laatste vroeg of hij niet bang was om naar de hel gestuurd te worden, en omschreef hem als een “Padre de festa junina” (foto hieronder). Ook hij werd een meme op het internet. Lula gebruikte de termen “brutale rekel” en “bedrieger”. Moderator William Bonner moest regelmatig tussenkomen om de gemoederen te bedaren.

Padre

Lula: “Ik ben een christen, huwde in de kerk, werd gedoopt en ben een kerkganger. Maar ik zie geen kerkelijke vertegenwoordiger in u, ik zie een bedrieger, iemand die zich verkleedde. Ik begrijp alleen niet hoe zoveel mensen daar in trappen”, aldus de ex-president.

Soraya werd op haar beurt aangevallen door Bolsonaro die persoonlijk werd: “U zou heel vriendelijk tegen mij zijn, bijvoorbeeld als ik ingegaan was op alle verzoeken voor een postje bij Sudeco, Iphan, Ibama… Mevrouw houdt van postjes, en omdat u daar niet in slaagde, werd u onze vijand”.

Bolsonaro deed ook een onrechtstreekse aanval op Lula via Simone Tebet aan wie hij een vraag stelde over de ex-burgemeester van Santo André, Celso Daniel, die vermoord werd in 2002 (u leest dat verhaal hier): “Uw kandidaat vicepresident (Mara Gabrili) zegt dat Lula de mentor is van de moord op Celso Daniel. Wat denkt u hierover?”.

Tebet antwoordde: “Het ontbreekt u aan moed om dat te vragen aan de PT-kandidaat die, volgens u, hierin betrokken is. Waarom vraagt u dat niet aan Lula?”.

Lula vroeg en kreeg een recht op antwoord: “Het is onmogelijk om samen te leven met een pokerface als de president. Celso Daniel was mijn vriend, hij werd weggeroepen van het gemeentehuis om mijn regeringsprogramma te coördineren in 2002. En nu ga je Lula beschuldigen voor de moord op Celso Daniel? Neem je verantwoordelijkheid, je hebt een dochter van 10 die naar dit debat kijkt”, zo snauwde de ex-president.

Het debat, bedoeld als een ernstige gelegenheid om voorstellen te doen die de Brazilianen ten goede kunnen komen en helpen om een keuze te maken in het kieshokje, leek meer op een avondje cabaret. De Braziliaanse pers zocht vandaag naar een winnaar. Het is gemakkelijker om te zoeken naar een kandidaat die niet verloor, in dit geval de twee dames: Simone Tebet en Soraya Chronicke. Jammer voor hen horen ze niet bij de favorieten.

Voor het overige was het een gezellige avond.

Bron

Foto's: Twitter - Reproductie TV O Globo

Joaquim Barbosa keert terug

Barbosa

Op enkele dagen van de eindmeet en aan de top van de peilingen zal ex-president Lula, naar verwachting, investeren in een emotionele toon om het imago “Lulinha paz e amor” te recupereren, naast het vermijden van aanvallen op anderen. Het idee bestaat erin om de zogenaamde “nuttige stem” te stimuleren tegen Jair Bolsonaro. Het optimisme van Lula en zijn partij in de eerste kiesronde, vormt wel munitie voor de president die van plan is om de “arrogantie” van links te gebruiken als argument in het laatste presidentiële debat, morgenavond bij TV O Globo. Bolsonaro pakte gisteren al uit met een bijzonder agressieve aanval over de corruptie onder de PT-regeringen met de vraag aan de kiezers: “Wil u dit laten terugkeren?”.

De terugkeer van Joaquim Barbosa

Ex-minister Joaquim Barbosa was destijds de rapporteur van het mensalão schandaal bij het hooggerechtshof STF waar hij de arbeiderspartij PT hard aanpakte. Gisteren verscheen er een video van hem op het internet waarin hij verklaarde op Lula te zullen stemmen in de eerste ronde. Hierbij viel hij ook stevig uit naar Jair Bolsonaro die hij omschreef als een “slechte keuze” en als een “verachtelijk mens, een persoon om te mijden”. Barbosa herinnerde eraan dat hij ook in 2018 al tegen Bolsonaro was, toen hij Fernando Haddad steunde. De video met de verklaringen van de ex-rechter zal gebruikt worden in de PT-campagne.

Alexandre de Moraes

STF-minister en voorzitter van het kieshof TSE Alexandre de Moraes kreeg gisterenavond een forse uitbrander van president Bolsonaro via zijn – nu dagelijkse – live: “U overschreed alle limieten Alexandre de Moraes, alle limieten. Wat denkt u eigenlijk? Dat u alles mag? En dat dit ok is? Gaat u op een dag uw handtekening zetten en mij laten oppakken? Is dat wat door uw hoofd gaat?”.

Bolsonaro reageerde op deze wijze omdat Moraes het bankgeheim liet opheffen van zijn nauwe medewerker, de militair Mauro Cesar Barbosa Cid. De minister ging in op het verzoek van de federale politie die een onderzoek uitvoert naar de oorsprong van het geld dat de medewerker gebruikte om rekeningen te betalen van de familie van de president, en of hierbij gebruikt gemaakt werd van overheidsgeld.

Bolsonaro deed ook zijn beklag in grove bewoordingen op het feit dat hij niet kan bewijzen dat hij geen gebruik maakte van overheidsmiddelen bij zijn campagne, en zei dat hij politiek vervolgd wordt. Ook minister Cármen Lúcia (STF) kreeg ervan langs omdat ze outdoors (grote reclameborden langs de wegen) liet verbieden in de hoofdstad waar reclame gemaakt werd voor de president.

BolsoFarofa

Vele mensen zijn, spijtig genoeg, gewoon geraakt aan de absurde uitspraken van de president. Het gaat om een bijzonder zware inbreuk van de leider van een natie, de president van de republiek, waarvan verwacht wordt dat hij de instituten, de democratie en de democratische autoriteiten respecteert.

Vlak voor de eerste kiesronde laat Bolsonaro zich opnieuw van de slechtste kant zien en maakt duidelijk dat hij niet verbeterde gedurende zijn mandaat. Zijn ervaring als president verminderde niet de deliriums, noch het radicalisme van een leider die dezelfde vergissingen herhaalt die hij nu al bijna 4 jaren maakt.

Bron: Veja

Foto's: Twitter

Het zandmannetje ligt op loer

Coletiva

President (willen) zijn is geen sinecure. Lula en Jair Bolsonaro horen niet meer bij de jongsten. De PT-leider is 76, Bolsonaro 67. Donderdag staan beiden in de frontlijn van het debat bij TV O Globo dat begint om 22h30 en waarschijnlijk pas zal eindigen na 1h vrijdagochtend.

Zowel Lula als Bolsonaro hebben de gewoonte om vroeg naar bed te gaan. Hierdoor wordt het debat beschouwd als nachtelijk, iets wat beide campagne ploegen kopzorgen oplevert. Eén vergissing volstaat om een pak stemmen te verliezen in de laatste strook naar de finale. Slaap en vermoeidheid spelen in het voordeel van blunders, foute uitspraken en een gebrek aan voldoende rationaliteit om op aanvallen te reageren. En dat is waar de geallieerden bang voor zijn.

Na het debat, in drie blokken, wordt van de kandidaten verwacht dat ze nog praten met de mensen van Jornal do Globo en een persconferentie bijwonen over het gevoerde debat. Stalen zenuwen kunnen van pas komen.

Bron

De zaakjes van Jair

NegJair

Stel je voor: op een dag krijg je te horen van een politicus: “Kijk, je kan mijn raadgever worden met een commissie van R$ 7.000/maand, maar je moet mij hier wel R$ 5.000 van teruggeven”. Uiteraard gaat de raadgever in spe onmiddellijk akkoord. Wie wil er geen extraatje verdienen van R$ 2.000, een pak geld voor veel Brazilianen. Et voilá, een “rachadinha” is een feit. Het raadslid in kwestie, meestal een vriend of familielid, vult er zijn al niet bescheiden inkomen mee aan, en de raadgever hoeft er zelfs niet eens voor te werken. Er zijn een pak “parlementaire” raadgevers in Brazilië die nog nooit een gemeentelijke of provinciale raadszaal aan de binnenkant zagen, laat staan het parlement in Brasília.

Rachadinha, letterlijk vertaald “scheurtje”, werd een “rachadona” (grote scheur) in het geval van senator Flávio Bolsonaro, zoon 01 van de Braziliaanse president. De federale politie klopte op 18 december 2019 aan de deuren van 24 adressen, gelinkt aan de jarenlange vriend van de familie, ex-raadgever en ex-lid van de militaire politie Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro en Ana Cristine Valle de (2de) ex-vrouw van de president. Het openbaar ministerie handhaafde hierbij twee belangrijke thesissen: ten eerste dat Queiroz geld inzamelde voor Flávio Bolsonaro via dergelijke “rachadinhas”, en ten tweede dat Flávio dit geld witwaste via een winkel (Bolsotini) waar chocolade verkocht wordt (in Barra da Tijuca – hij is een vennoot) en via de aankoop van appartementen in Rio de Janeiro, betaald met cash geld.

FlavioBolsoWDiasABrSenator Flávio Bolsonaro naast zijn vader, president Bolsonaro.

Tussen 2007 en 2018 werd er meer dan 2 miljoen reais gestort op de rekening van Queiroz door 13 raadgevers van Flávio, het grootste deel daarvan in cash. Dat geld werd vervolgens weer afgehaald door Queiroz en doorgegeven aan Flávio, aldus het openbaar ministerie. De raadgevers waren opgedeeld in groepjes. Een van die groepjes bestaat uit de familie van Ana Cristina Valle, tweede (ex) echtgenote van de president en moeder van de jongste zoon, Jair Renan.

Rachadinha, criminaliteit, corruptie, wegsluizen van overheidsgeld, schandaal… De verdenking over het financieel gesjoemel van senator Flávio Bolsonaro kreeg al deze etiketjes opgeplakt. Zijn patrimonium in vastgoed idem.

DalPiva

De onderzoeksjournaliste Juliana Dal Piva (foto), die zich in de voorbije jaren toespitste op dit thema, betitelde haar boek met de omschrijving “O Negócio do Jair” (De zaak van Jair). Het boek, van de uitgeverij Zahar, werd deze week officieel gelanceerd.

De journaliste baseerde haar werk op een uitgebreid onderzoek over de affaire, vooral met betrekking tot de details van de familie van Ana Cristina Siquera Valle, de 2de ex-vrouw van Jair Bolsonaro, tot op vandaag donkere wolken veroorzakend in het leven van de president.

Gespreid over 283 pagina’s beschrijft de journaliste de oorsprong van het schema, het onderzoek, de bewegingen van de betrokkenen, en wijst naar de opgelegde hindernissen om te voorkomen dat het onderzoek vooruitgang maakte. Ze sluit daarbij namen in van het hooggerechtshof Supremo Tribunal Federal, en het openbaar ministerie van Rio de Janeiro.

Het grootste deel van deze informatie werd eerder al gepubliceerd door de krant O Globo, het portaal UOL (waar zij voor werkt) en bij andere media zoals de Folha de São Paulo. De conclusie van Dal Piva is dat het “rachadinha” schema, in werkelijkheid, geleid werd door de president. Volgens het boek zei Flávio tegen een vriend, zo gauw de zaak aan het licht kwam: “Bij wie hoort Queiroz? En de cheques voor Michelle? Waarvoor waren die cheques? Wat heb ik daarmee te maken?”.

QueirozJair Bolsonaro en Fabrício Queiroz (midden)

Fabricio Queiroz, ervan beschuldigd om de financiële operator te zijn van het schema, is al drie decennia lang een vriend van Bolsonaro. Michelle Bolsonaro is de ‘first lady’ die R$ 89.000 in cheques incasseerde van de familie van het gepensioneerde lid van de militaire politie. Senator Flávio ontkende later in een nota dat hij die uitspraak gedaan had.

JairMichelleMichelle Bolsonaro kreeg de bijnaam “Micheque” nadat uitkwam dat zij cheques kreeg van Fabrício Queiroz voor een totale waarde van R$ 89.000.

Om de oorsprong van de ‘rachadinha’ uit te leggen, keert Juliana Dal Piva terug naar de intrede van Bolsonaro in de politiek. Het boek relateert de acties van de huidige president toen hij nog raadslid was in Rio de Janeiro, een functie die hij drie jaar bekleedde, inclusief het moment waarop hij zich bereid verklaarde om de namen van spookwerknemers van zijn collega’s bekend te maken.

Ondanks dat de verdenkingen tegen Bolsonaro al bestaan sinds zijn intrede in de politiek, is het pas na het huwelijk met Cristina, in 2002, dat het schema geperfectioneerd werd, aldus de journaliste. Volgens de woorden van Cristina, aldus het boek, “organizeerde” zij het leven van de huidige president.

AnaCristinaJairFB
Ana Cristina Siquera Valle en haar voormalige echtgenoot Jair Bolsonaro

De organisatie van het ‘rachadinha’ schema ontstond volgens Dal Piva, tijdens een familiale samenkomst waarbij zij de vraag stelde wie medewerker wilde worden van Bolsonaro in zijn kabinet bij de Kamer. Het werk zou erin bestaan om het grootste deel van de vergoeding (rachadinha) in te leveren en om kiesprentjes te verdelen in periodes van verkiezingen.

Het schema breidde zich zodanig uit dat de familie ook in andere kabinetten werd ingezet, meer bepaald in dat van Carlos Bolsonaro, bij de gemeenteraard (RJ) en dat van Flávio bij de provincieraad waar hij destijds gedeputeerd afgevaardigde was.

Minstens 18 familieleden van Cristina werden benoemd. “Gedurende vele jaren traden mensen, die hun naam en CPF-nummer (rijksregisternummer) leenden om als parlementair adviseur door te gaan, toe tot een systeem dat door de deelnemers omschreven werd als “De zaakjes van Jair”, zo schrijft de journaliste.

Het boek omschrijft het gaan en komen van cash geld, dat vaak gebruikt werd om onroerend goed aan te kopen. André, een broer van Cristina, omschreef zijn ongemak met de vele dozen met geld in de woning van zijn toenmalige schoonbroer: “Nou je had het moeten zien, je hebt geen idee hoe het was. Er komt geld binnen… je ziet Jair weer een pak openen. ‘Pak aan, pak aan’, een hoop dozen met geld in dat huis. Het drijft je gek”, zo zou hij gezegd hebben, volgens het boek.

Queiroz begon een grotere rol te spelen nadat Bolsonaro en Cristina uit elkaar gingen. Het is via hem dat de zaak publiek bekend werd.

FWDiabo

Dal Piva beschrijft de moeilijkheden van het onderzoek, sinds het begin ervan. Ze bevestigt dat de advocaat van de familie Bolsonaro, Frederick Wassef, in december 2018 zijn verdedigingsstrategie liet kennen tijdens een diner aan Kassio Nunes Marques (foto hieronder), destijds nog rechter bij de 2de instantie TRF-1 (Federale Regionale Rechtbank van de 1ste regio).

MarquesNunes

Twee jaren later slaagde de magistraat erin om de benoeming van een “verschrikkelijk evangelische” rechter bij het STF te snel af te zijn, een belofte van president Bolsonaro, en werd hij rechter bij het hoogste hof. Eenmaal daar stemde hij in het voordeel van Flávio Bolsonaro in de ‘rachadinha’ processen. Nunes Marques verklaarde nadien in een nota dat hij nooit deelnam aan het diner waar de zaak werd besproken.

Volgens het boek werden er ook moeilijkheden geschapen bij het openbaar ministerie in Rio de Janeiro. Het parket, in de administratie van voormalig procureur-generaal Eduardo Gussem, probeerde volgens de journaliste de huiszoekings- en inbeslagnemingsoperatie in de chocolaterie van de senator in december 2019 te stoppen. Hij trok zich terug na de dreiging van ontslag van de aanklagers die bij de zaak betrokken waren.

Het kantoor van procureur-generaal, momenteel geleid door Luciano Mattos, was ook niet geïnteresseerd in wat Julia Lotufo, weduwe van voormalig agent bij de militaire politie, Adriano da Nóbrega*, te zeggen had over wat ze wist over de ‘rachadinha’ zaak. Het team beoordeelde haar als een indirecte getuige van de feiten. De ploeg stelde ook het verzoek uit tot het doorbreken van het bank- en belastinggeheim van Carlos Bolsonaro en zijn raadgevers. Dat verzoek werd in het begin van 2021 ingediend, maar het duurde tot april vooraleer er een antwoord op kwam.

Dal Piva vermeldt ook de toenadering tussen senator Flávio en Queiroz. De ex-politieagent werd volgens het boek aangezocht om Marcelo Nogueira en Luiza de Souza Paes te benaderen, voormalige raadgevers van de senator die het bestaan van het ‘rachadinha’ schema bevestigden. Er staan geen details over deze toenadering in het boek.

*Wie meer wil lezen over Adriano de Nóbrega, ex-lid van de militaire politie, bevriend met Fabrício Queiroz, volg onderstaande links. Nóbrega werd gezocht door de politie wegens zijn activiteiten bij de militie in Rio de Janeiro. Hij stond ook op goede voet met de Bolsonaro clan die hem zelfs huldigde in het parlement. Op 9 februari 2020 werd hij ontdekt in de deelstaat Bahia en kwam om het leven door politiekogels in onduidelijke omstandigheden. Velen vermoeden dat hij uit de weg geruimd werd als een mogelijke gevaarlijke getuige.

Shoot to kill

Heeft Flávio iets met Adriano te maken?

O Negócio do Jair: A história proibida do clã Bolsonaro (eBook)

Bron

Foto's: Felipe Sampaio/SCO/STF - Twitter - Zahar - Marcos Corrêa/PR - Facebook - Wilson Dias/Abr - YouTube - Wikimedia Commons - Instagram

Vrouwvriendelijk

AmandaKl

President Bolsonaro ging in op het persoonlijke leven van de Jovem Pan journaliste Amanda Klein en beschuldigde haar ervan om “leviano” te zijn (lichtvaardig, loszinnig, luchthartig, onbezonnen) nadat zij vragen stelde over de aankoop van onroerende goederen door hem en zijn familie. De discussie vondt plaats tijdens een live interview bij het (rechtse) kanaal Jovem Pan.

Klein citeerde de reportage van het portaal UOL die aantoonde dat Bolsonaro en zijn familie in het totaal 107 verschillende onroerende goederen aankocht waarvan minstens 51 volledig of deels in cash geld werden betaald. De vraag:

Amanda Klein: “Het is belangrijk om te benadrukken dat dit gebeurt in de context van de onderzoeken naar ‘rachadinha’ praktijken in de kabinetten van uw zonen, raadslid Carlos en senator Flávio. U wordt er ook van verdacht om spookmedewerkers te hebben gehad toen u nog federaal volksvertegenwoordiger was, in Brasília. Uw zoon Flávio onderhandelde over de aankoop van 20 onroerende goederen in de laatste 16 jaren, waarvan de laatste een villa van R$ 6 miljoen in Brasília. Uw ex-echtgenote Ana Cristina Siqueira Valle woont in een andere villa, geschat op R$ 3 miljoen, in een nobele wijk van Brasília, samen met uw jongste zoon Jair Renan. Zij wordt onderzocht omdat zij ervan verdacht wordt het goed te laten aankopen door een “laranja” (de term laranja – leterlijk sinaasappel – duidt in de volksmond de persoon aan die vrijwillig of onvrijwillig bemiddelt bij frauduleuze financiële transacties, waarbij hij zijn naam, documenten of bankrekening leent om de identiteit van de persoon die hem in dienst neemt te verbergen). Het is van groot belang dat u de herkomst van deze middelen verklaart president”

Bolsonaro: “Amanda, je bent gehuwd met iemand die op mij stemt. Ik weet niet hoe jullie thuis samenleven…”

Amanda Klein: “Mijn privé leven speelt hier geen rol”

Bolsonaro: “En waarom speelt mijn privé leven hier dan wel een rol?”

Amanda Klein: “Omdat u een publieke functie bekleedt, u bent de president van de republiek”

Bolsonaro: “Met all respect, maar het gaat hier om een lichtzinnige beschuldiging”

De president zei nadien nog in het interview dat hij de certificaten zal opvragen van de onroerende goederen van de echtgenoot van Amanda Klein om te zien of ze met cash geld betaald werden. Hij zei ook dat de journaliste hem het etiket van ‘corruptie’ wou opkleven: “Als de (krant) Folha dit onderzoek zonder kop of staart op mij duwt om me te benadelen, mij al vier jaar lang vervolgt, ga jij van Jovem Pan, hen dan ondersteunen?”

Klein is gehuwd met de zakenman Paulo Ribeiro de Barros (foto) en geeft toe dat het koppel van mening verschilt omtrent Bolsonaro, maar dat dit niet wil zeggen dat ze niet veel gemeen hebben.

UOL herinnert in het artikel over dit incident aan diverse andere aanvallen van Jair Bolsonaro tegen vrouwelijke journalisten, zoals tijdens het eerste debat tussen de presidentskandidaten bij TV Bandeirantes waar hij uitviel tegen journaliste Vera Magalhaes: “Ik denk dat jij mij meeneemt bij het slapengaan. Je hebt een zekere passie voor mij. Je zou niet mogen deelnemen aan een debat als dit, en leugenachtige beschuldigingen uiten aan mijn adres. Je bent een schaamte voor het journalisme”, zo sprak hij, zonder in te gaan op de gestelde vraag (over vaccinaties tegen covid-19).

Andere vrouwelijke journalisten die aangevallen of beledigd werden door de president: Patrícia Campos Mello (Folha de São Paulo), Miriam Leitão (O Globo) en journalisten van CNN Brasil en TV Vanguarda. Bij deze laatste gelegenheid (een vraag van een journaliste van dat kanaal) zei hij dat de pers bestond uit “canalhas” en riep haar toe dat ze haar mond moest houden.

Bron

Foto: Instagram

Nieuwe confrontaties tussen Lula en Bolsonaro

BandDebate

Na het debat van gisteren tussen de 6 best geplaatste presidentskandidaten in de peilingen, gerealiseerd door het netwerk Bandeirantes i.s.m. enkele andere media, zijn er nog twee andere confrontaties gepland voor de eerste kiesronde op 2 oktober.

Op zaterdag 24 september om 19h wordt een gelijkaardig evenement gepland op de zetel van Rede TV, i.s.m. het weekblad Veja, de krant Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, CNN Brasil, het portaal Terra en Rádio NovaBrasil FM.

Het debat zal uit 4 blokken bestaan, de moderator is journalist Carlos Nascimento. Het geheel wordt live uitgezonden door de media die deel uitmaken van de pool. Zes journalisten, elk een van de deelnemende media vertegenwoordigend, stellen hun vragen in blok 2 en 4. In de 2 andere blokken stellen de kandidaten onderlinge vragen. De volgorde wordt bepaald door loting. De regels van het debat werden goedgekeurd door de campagneploegen van de kandidaten.

Vijf dagen later is er een derde ontmoeting gepland door TV O Globo. Dat evenement zal uitgezonden worden door de zender en via de streamingdienst Globoplay.

De aanwezigheid van de kandidaten moet nog bevestigd worden.

Foto: zo kregen de kijkers het debat van zondagavond 28 augustus te zien op hun scherm.

Bron

Foto: Reproductie Twitter Band