Internetregeling in aantocht

LulaJanones

Verkozen president Luíz Inácio Lula da Silva zal naar verwachting nieuwe regels uitvaardigen voor het gebruik van het internet, nog in de eerste 100 dagen van zijn regering. Voorstellen hieromtrent worden besproken door leden van de overgangsregering, bij de ploeg die verantwoordelijk is in de sector communicatie.

Volgens CNN Brasil kwam er een aanbeveling in die zin van de ministers van het hooggerechtshof STF en van het kieshof TSE, tijdens een recent bezoek van Lula aan die instellingen, na zijn overwinning.

In de context van deze regulering bestaat er eensgezindheid onder de leden van de overgangsploeg over het idee dat er gewerkt moet worden op drie vlakken: het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws – een terugkerend probleem bij de laatste verkiezingen, inspectie en productie van de inhoud.

De groep zal ook voorstellen om een ​​secretariaat voor digitale diensten op te richten binnen de reikwijdte van het ministerie van Communicatie.

De digitale militie van de PT

Ondanks de verschillende uitspraken van Lula met betrekking tot het internetgebruik, en zijn wens om dit te reguleren (censureren?), maakte zijn partij (PT) deze keer uitvoerig gebruik van deze mogelijkheid om de kiezer te beïnvloeden.

Dit was vooral het geval in de laatste week voor de 2de kiesronde toen Bolsonaro plots aan kracht begon te winnen. Lula won uiteindelijk met een verschil van iets meer dan 2 miljoen stemmen, een nipte overwinning die waarschijnlijk te danken is aan de verhoogde inzet op digitaal vlak, gekenmerkt door laag-bij-de-grondse aanvallen en de verspreiding van fake news, iets waar het Lula kamp deze keer wat beter in was.

Een van de meest invloedrijke raadgevers uit het Bolsonaro kamp verklapte aan het weekblad Veja dat drie elementen doorslaggevend waren voor zijn verlies: de uitspraken van Economieminister Paulo Guedes omtrent een mogelijke bevriezing van het minimumloon, de (gewapende) weerstand van ex-volksvertegenwoordiger Roberto Jefferson tegen zijn aanhouding en de manier waarop de bolsonaristische ‘deputada’ Carla Zambelli een politieke tegenstrever achtervolgde door de straten van São Paulo, met een vuurwapen in haar hand. Dit alles volstond al om een behoorlijke slag toe te brengen aan Bolsonaro.

Het werd, uiteraard, allemaal uitvoerig belicht via de sociale media door de tegenpartij, inclusief het linken van Bolsonaro aan dit alles, een taak die uitstekend werd waargenomen door volksvertegenwoordiger André Janones (foto boven, naast Lula), die de digitale militie van de PT coördineerde. Al deze informatie ging ook naar invloedrijke influencers als Felipe Neto e.v.a.

Een berekening wijst uit dat elke nieuwe productie van een onderwerp, meer dan 60 miljoen internetgebruikers bereikte. Omwille van de repercussie zag Bolsonaro zich verplicht om publiekelijk in te gaan tegen het fake news dat hij een pedofiel was, of dat hij al eens mensenvlees zou gegeten hebben in zijn leven. Een ander bericht insinueerde dat hij bindingen had met de vrijmetselaars, nieuws dat insloeg als een bom bij zijn evangelische volgelingen. Dat nieuws verscheen via TikTok, drie weken voor de 2de kiesronde, en kreeg meer dan 350.000 bezichtigingen. De vrouw die het nieuws verspreidde was geen evangelische gelovige (zoals ze zich voordeed), maar wel de streamer Marina Mamede, een van de medewerkers van Janones. Zij creëerde een vals profiel als bolsonarista om hem “nadien af te vallen omdat bleek dat hij een vrijmetselaar was”.

Janones ging nog verder en produceerde het nieuws dat het secretariaat voor Communicatie (van de regering Bolsonaro) R$ 13 miljoen had betaald aan een peilingsinstituut. In werkelijkheid ging het om een contract van R$ 1,6 miljoen, ondertekend na de goedkeuring van een aanbesteding, die volgens Secom, tot op vandaag zelfs nog niet eens betaald werd. Janones beweert dat hij die informatie kreeg van een bron die hij niet kan of mag onthullen.

Het ligt in de verwachtingen dat Janones een belangrijke positie zal krijgen in de regering Lula, in de sector communicatie. Er kan aan getwijfeld worden dat dit een goed begin is.

Bron 1Bron 2

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

De sheriff loopt in de weg

WeberMoraes

Tot op vandaag blijft de democratie in de republiek Brazilië standhouden, maar het lijdt geen twijfel dat velen daar liefst meteen mee willen kappen, in ruil voor wat meer “autoritair” optreden, nu al vier jaren aangewakkerd door de verslagen president, Jair Bolsonaro en de mensen die hem omringen. Zij hebben het vooral gemunt op de gerechtelijke macht die, volgens hen, stokken in de wielen steekt.

Paspoort

Minister Alexandre de Moraes is een van hun doelwitten. Hij is een van de 11 ministers van het hoogste gerechtshof Supremo Tribunal Federal, momenteel ook de voorzitter van het kieshof TSE. In die hoedanigheid bouwde hij een reputatie op als “sheriff”, streng optredend tegen eenieder die in zijn ogen nepnieuws verspreidt, en de democratie aanvalt zoals de bolsonaristische gemeenschap die, sinds de uitslag van de verkiezingen, blijft huilen aan de poorten van de kazernes, smekend om een militaire tussenkomst, ofwel wegen versperrend, tot groot ongemak van de gewone burgers die de politieke warboel stilaan beu beginnen te worden.

AllanDosSantos

Moraes gooide vandaag olie op het vuur door het paspoort van de bolsonaristische blogger Allan dos Santos (foto) ongeldig te verklaren. Het bevel werd reeds doorgestuurd door Itamaraty (ministerie BZ) naar de Braziliaanse ambassade in de Verenigde Staten, waar Santos momenteel verblijft (in Miami), op de vlucht voor de vervolging tegen zijn persoon door het gerecht in Brazilië.

De minister bepaalde ook dat de annulering van het paspoort ingesloten wordt in het MAR systeem (Módulo Alerta e Restrição), van het internationaal verkeer. Dat betekent dat de blogger niet naar andere landen kan reizen vanuit zijn huidige verblijf. Zijn situatie is bijgevolg zorgelijk: de man beschikt niet meer over een geldige identiteit op Amerikaans grondgebied.

De oplossing

De gepensioneerde ‘desembargador’ (hoge rechter) van het TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) Sebastião Coelho zei dat “de oplossing erin bestaat om Alexandre de Moraes aan te houden wegens het ‘plegen van misdaden’ bij het nemen van beslissingen in het fake news onderzoek, en op het vlak van de manifestaties tegen de verkiezing van Luíz Inácio Lula da Silva als president”.

Hij zei dat tijdens een toespraak, gisteren, bij een manifestatie voor de poort van de kazerne in de hoofdstad Brasília, en beweerde dat “80% van de rechters van Brazilië, zowel van eerste en tweede instantie, niet akkoord gaan met wat het hoogste gerechtshof doet:

“De oplossing is de arrestatie van Alexandre de Moraes. En ik geef hiervoor een wettelijke basis: wij moeten alles doen in overeenstemming met de grondwet, de wetten. Mijnheer Alexandre de Moraes heeft geen respect meer voor de grondwet, al lang niet meer”, zo zei hij.

Volgens de rechter op rust kan eender welke burger Alexandre de Moraes aanhouden wegens “betrapping op heterdaad”, maar doet dat beter niet “omdat hij niet over de nodige krachten beschikt om dat bevel uit te voeren”. Volgens Coelho moet dat uitgevoerd worden door de Senaat, maar, omdat ze dat niet doen, blijft er niets anders over dan dat de president van de republiek de gewapende strijdkrachten het bevel geeft om minister Alexandre de Moraes aan te houden”.

Er zijn nog zes weken te gaan vooraleer Lula officiëel president wordt van Brazilië. Het ziet er niet naar uit dat hem enige rust gegund wordt door de bolsonaristen, die vinden dat de sheriff hen behoorlijk in de weg loopt.

Foto boven: Rosa Weber, momenteel voorzitster van het hooggerechtshof ST, en Alexandre de Moraes

Bron

Foto's: Fotos Públicas - Antonio Augusto/Secom/TSE - Elza Fiúza/Agência Brasil

Een kwestie van uren, dagen, een week…

32438241717_03b4e9409d_c

Ministers van het Rekenhof (TCU – Tribunal de Contas da União) omschrijven de uitspraak van hun collega minister Augusto Nardes (foto) als “pure bluf”. In een audio, verstuurd naar de leden van een groep uit de landbouwindustrie bij Whatsapp, bevestigt Nardes dat hij met president Bolsonaro praatte en voedt hij de groep met de theorie dat militairen een staatsgreep voorbereiden om te voorkomen dat Lula president van Brazilië wordt vanaf 1 januari 2023.

De minister alarmeert: “Er is een grote beweging gaande in de Braziliaanse kazernes en het is een kwestie van uren, dagen, maximum een week, twee weken, misschien minder, dat dit voor een krachtig resultaat zal zorgen voor de natie, onvoorspelbaar, onvoorspelbaar”.

Hij zegt eveneens in die audio dat hij niet meer kan loslaten over dat “resultaat” tegen zijn vrienden: “Ik kan niet veel zeggen. Ja, ik beschik over veel informatie die ik wil doorspelen, voor de groep uit de landbouw, waarvan ik alle leiders ken”.

De minister was destijds de rapporteur van de rekeningen van Dilma Rousseff in 2015, toen afgewezen en het opstarten van een impeachment procedure veroorzakend waardoor zij uiteindelijk moest aftreden.

Nardes is ook een volgeling van president Bolsonaro en had vrije toegang bij hem tijdens de vier jaren van zijn regering.

Bij zijn collega’s bestaat nu het gevoel dat hij het moet gaan uitleggen bij minister Alexandre de Moraes (STF), verantwoordelijk voor het fake news onderzoek en het onderzoek naar anti-democratische acties.

Sinds de nederlaag van Bolsonaro bij de verkiezingen, blijven zijn aanhangers berichten verspreiden onder elkaar, een wake aan de kazernes stimulerend waarbij een staatsgreep verdedigd wordt. Doen o.m. mee aan dit verhaal: generaal Braga Netto, kandidaat vicepresident van Bolsonaro; generaal Augusto Heleno, chef van constitutionele veiligheid, en Eduardo Bolsonaro, volksvertegenwoordiger en zoon van de president.

Bron

Foto: Marcos Corrêa/PR

Valdemar doet raar

ValdemarBolsoMichelle

Valdemar da Costa Neto, voorzitter van de PL – de partij van Jair Bolsonaro – stelde deze week de ministers van het hooggerechtshof STF gerust, en ontkende dat de partij een verzoek opstelde om de verkiezingen van dit jaar te annuleren.

Enkele dagen later dook er wel een video op waarin Valdemar zegt dat zijn partij weliswaar niet om nieuwe verkiezingen gaat vragen, maar wel een revisie van de telling van de stemmen in de electronische stembussen die in gebruik werden genomen voor 2020. De klacht, die ten laatste op dinsdag 22 november zal ingediend worden, bevestigt dat ongeveer 250.000 apparaten “hetzelfde cijfer” vertonen.

Volgens Valdemar zijn die “nieuwe aanklachten” gebaseerd op een studie van het instituut Voto Legal: “De studie die we lieten uitvoeren, toont aan dat er verscheidene stembussen zijn die niet in aanmerking mogen komen. Dat is in gans Brazilië, apparaten van voor 2020 naar beneden. Ze hebben allemaal hetzelfde nummer en kunnen niet gecontroleerd worden. We hebben het bewijs en gaan aantonen dat die stembussen niet mochten gebruikt worden. We zullen zien wat het (kieshof) TSE hier gaat aan doen”.

Hij voegde eraan toe dat de PL niet om nieuwe verkiezingen zal vragen, maar wel een hertelling van de stemmen en een onderzoek naar eventuele onregelmatigheden, omdat ze “geen tumult willen veroorzaken in het land”.

Valdemar en Michelle

Ondertussen verscheen er een video opname bij Instagram van Maria Christina Mendes Caldeira, ex-vrouw van Valdemar da Costa Neto, nogal bombastisch. Haar verklaringen suggereren dat Valdemar de minnaar was van Michelle Bolsonaro, en belastingontduikingen van de clan Bolsonaro toedekte met de mantel der liefde.

De live werd opgenomen terwijl ze achter het stuur zat van haar voertuig in Miami (waar zij nu woont) en vormt volgens haar een reactie op de verklaringen van de PL-voorzitter over het resultaat van de verkiezingen en de stembussen. Ze richt zich hierbij direct tot haar ex-man en beweert dat Valdemar altijd minachting vertoonde voor Jair Bolsonaro die hij beschouwde als een “domme parlementair van lagere klasse”. Ze voegde eraan toe dat Michelle Bolsonaro, echtgenote van de president, zijn “hoertje” werd na “haar administratie”.

Meteen in het begin van de video bevestigt Maria Caldeira dat zij beschikt over een gigantische hoeveelheid documentatie uit de Lava Jato tijd en zijn rol in dat schandaal, en ook over belastingontduikingen van de Bolsonaro’s alhier (verwijzend naar de USA).

Over de huidige bezigheid van Bolsonaro zei ze “dat hij op de sofa ligt, kijkend naar Netflix, documenten versnipperend”.

Ze zegt ook dat ze op de 17de (waarschijnlijk december) naar Washington gaat om een verklaring af te leggen bij de Commissie voor Mensenrechten: “Ik heb geen enkel probleem. Jij bent degene met veel lijken in de kast die ik er allemaal ga uithalen, maar deze keer wel hier”.

Maria Christina Mendes Caldeira is verantwoordelijk voor een verwoestende getuigenis tegen haar ex-man ten tijde van het mensalão schandaal, bij de parlementaire onderzoekscommissie, waardoor hij uiteindelijk in de gevangenis belandde. Valdemar werd toen veroordeeld tot 7 jaren en 10 maanden opsluiting. Een deel daarvan bracht hij door in huisarrest. In 2015 werd zijn straf opgeheven door het STF. Maria Caldeira werkt vandaag als Uber-bestuurder in Miami.

Bron

Foto: Twitter

Ondernemers financieren blokkeringen en manifestaties

BloqManfst

Het hoogste gerechtshof Supremo Tribunal Federal onderzoekt en verzamelt de namen van diverse zakenlui, verdacht van het financieren van wegblokkeringen en manifestaties voor de poorten van kazernes. Het onderzoek gaat ook in de richting van mogelijke betrokkenheid door overheidsinstanties.

Er zouden al diverse ondernemers geïdentificeerd zijn die de acties financieren. Het onderzoek bevindt zich al in de volgende fase, met name uitzoeken hoe zij tewerk gingen, en nog steeds gaan bij hun steun aan de antidemocratische protesten.

STF-minister Alexandre de Moraes zat vandaag samen met procureurs van de openbare ministeries in São Paulo, Santa Catarina en Espírito Santo. Het was na die vergadering dat de procureurs toegaven dat er tekenen zijn die erop wijzen dat zakenlui de blokkeringen van wegen financieren en organiseren. Ze vinden ook dat er een noodzaak is om hen te bestraffen opdat de acties zouden ophouden en niet uitlopen op een routine, aangezien het om antidemocratische protesten gaat en aanzetten tot een staatsgreep.

51143995515_d565a15238_c

Het onderzoek spitst zich niet alleen toe op de ondernemerswereld, maar ook op de directeur-generaal van de wegenpolitie, Silvinei Vasques (foto), die niet op een correcte manier zou gehandeld hebben, en de PRF (Polícia Rodoviária Federal) zou gebruikt hebben als een orgaan van de regering, en niet van de staat Brazilië. Ook deze lijn van het onderzoek verkeert reeds in een gevorderde staat en zou zelfs de minister van Justitie, Anderson Torres, kunnen treffen.

Bron

Foto’s: Alan Santos/PR – Twitter

Bolsonarisme: waar Brazilië zich van bevrijdde

GTBols

Het kan niet verborgen worden: Brazilië haalt opgelucht adem na het einde van de kromme regering Bolsonaro. Het blijft echter indrukwekkend om te zien hoe duizenden bereid zijn om een belachelijke rol te spelen en een “militaire tussenkomst” te eisen voor de poorten van de kazernes, of zelfs door het leven van hun eigen kinderen in het gedrang te brengen, door hen te gebruiken als een menselijk schild om autowegen te blokkeren. Hiermee wordt de graad van krankzinnigheid aangetoond dat dit deel van de Brazilianen bereikte.

Wie heeft hier schuld aan? De president, door zijn laffe houding, met de criminele medewerking via de sociale media waar geen limieten gesteld werden om de machine van foute informatie van het bolsonarisme in te perken.

Wie de Braziliaanse sociale media volgt, kwam vast al enkele voorbeelden tegen van de gekte. Het is moeilijk om niet meteen in een lachbui te vallen bij sommige beelden, maar het onderwerp is niettemin ernstig. Het zijn kleine plaatjes die de afmetingen aantonen van datgene waar een bevolking kan in terechtkomen wanneer er gestemd wordt op een “moleque” (snotaap) – een term die gebruikt werd door een minister van het hooggerechtshof STF om de figuur te beschrijven die het Palácio do Planalto bezet. De scenes tonen het gekkenhuis waarin Brazilië terechtkwam sinds 2019.

Band

Irati – Paraná: Ongeveer dertig bolsonaristische manifestanten staan in een cirkel en geven elkaar de hand. In het midden staat een grote band rechtop (wellicht om de blokkering te symboliseren), gezien als iets wat heilig is. Met een dodelijke ernst en diep vervuld van hun overtuiging, wordt het Braziliaanse volkslied gezongen voor de band.

Kazerne: Een andere groep manifestanten staat voor een niet nader genoemde kazerne, een twintigtal. Een van hen gaat binnen. De anderen kijken, nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. Ze willen weten hoe hun nationale “held” ontvangen wordt door de recruten. Op een gegeven moment gaat een deur open en een kerel met het gele T-shirt van Brazilië wordt de straat op geschopt. Hij valt met zijn achterwerk op de grond, kijkend naar de andere manifestanten die niet goed begrijpen wat er gebeurde. Waarom wordt hij niet geholpen door de militairen? Het lijkt een scene uit het humoristische TV-programma “Os Trapalhões” (uit de jaren 70), maar het gaat wel degelijk om Brazilië, in de namiddag van 3 november 2022.

Blokkering met ongewenste afloop: Een weg wordt geblokkeerd door een half dozijn bolsonaristen. Een professionele vrachtwagenbestuurder, die wel wat anders te doen heeft dan zich te laten gijzelen door enkele gestoorden, rijdt toch door, langs het groepje bolsonaristen, aan lage snelheid om niemand te kwetsen. Een van de gestoorden wil niet uit de weg en klemt zich vast aan de voorruit van het voertuig, vlak voor de bestuurder. Hij weigert om los te laten. De chauffeur begint te rijden en waarschuwt de koppige manifestant dat hij beter loslaat indien hij niet wil gekwetst worden. De man laat niet los. De vrachtwagen vertrekt. Niemand weet goed hoe het verhaal eindigde, maar er doen vandaag een pak memes de ronde bij de sociale media, o.m. dat hij uiteindelijk in Venezuela belandde. Hieronder ziet u een opname, incl. commentaar van de bekende sportjournalist Galvão Bueno (opgeplakt).

De eenzame marcheerders: Een man, gehuld in de kleuren van Brazilië, duidelijk verward, marcheert alleen door de straat. Armen uitgestoken, brede passen. Hij lijkt gestoord, misschien heeft hij mentale problemen. Waarschijnlijk is dat zo. Hij vertoont een trotsheid over iets wat niet duidelijk is. De persoon die de opname maakte van deze scene, publiceerde de video met het muziekje “Marcha soldado, cabeça de papel”, in de versie Galinha Pintadinha. Een andere opname (hieronder) toont een man van middelbare leeftijd, met geel T-shirt en rode tennisschoenen, stampend door de straat met de Braziliaanse vlag in zijn handen, luid schreeuwend. Het is niet bekend wat later met hem gebeurde.

Foto: Bij een groep bolsonaristen op Whatsapp circuleert een melding dat Bolsonaro praatte met “Minister Stefani Germanotta, van het internationaal gerechtshof in Den Haag”, die de toelating zou gegeven hebben tot een “federale tussenkomst” in Brazilië. Het is duidelijk dat ze niet zagen dat het in werkelijkheid om Lady Gaga ging. Het zou leuk zijn om de gezichten van de mensen in die groep te zien wanneer ze dat aan de weet komen.

Gaga

Alexandre de Moraes en Lula: Een bolsonarist ontvangt een audio waarin gemeld wordt dat minister Alexandre de Moraes (TSE) vervangen werd, en dat president Lula werd aangehouden. De man laat dat weten aan een groep manifestanten (video hieronder). Iedereen juicht, weent tranen van geluk. Een algemeen orgasme aan de rand van een snelweg! Het komt goed met Brazilië! Wel pech dat het om nepnieuws gaat. Wie zou gedacht hebben dat dergelijke intelligente mensen in zo ’n val trappen?

Foto boven: Een van de memes toont milieuactiviste Greta Thunberg terwijl de vrachtwagen met de vastgeklemde bolsonarist te zien is door het raam.

Bron

Foto's: Twitter

De toekomst van Bolsonaro

CostaNetoBolso

De bijzonder korte (2 minuten) toespraak van president Bolsonaro, gisteren in de late namiddag, zorgde niet voor het einde van de wegblokkeringen, maar die verminderen in aantal op de derde dag na de 2de kiesronde. Alles wijst erop dat de Braziliaanse democratie, na een hoop lawaai, uiteindelijk de test overleefde. De winnaar werd erkend door de gerechtelijke instantie en de regering verklaarde zich akkoord om mee te werken aan de overgang.

Gedurende drie jaren en tien maanden regeren, zorgde Jair Bolsonaro voor de langste test van de instituten in het Braziliaanse democratische regime. Er waren veel aanvallen op de wetgevende macht, in de eerste jaren van de regering – met Rodrigo Maia als Kamervoorzitter -, aanvallen op het hooggerechtshof Supremo Tribunal Federal gedurende de ganse periode, en bedreigingen voor een staatsgreep in diverse manifestaties, waarvan eentje zelfs vlak voor het commando van het leger, in Brasília.

Tanks bulderden door de Esplanada, maar het democratische systeem bleef overeind. De instituten toonden hun sterkte. De korte toespraak van Bolsonaro was het symbool van het einde van het electoraal dispuut waarin hij verslagen werd. Hij veroordeelde de aanhangers die de vrijheid van komen en gaan van de burgers belemmerden in de straten, en zal de twee maanden die hem nog resten, uitdienen.

In die periode van bijna 4 jaren maakte hij politiek gebruik van het imago van de strijdkrachten voor politieke doeleinden. In zijn regering deelde hij postjes en salarissen uit aan militairen, maar slaagde er nooit in om de koepel van de land-, zee- en luchtmacht volledig onder zijn controle te krijgen.

De militairen, gehoorzaam aan hun grondwettelijke rol, bleven in de kazernes en reageerden niet op de provocaties over een eventueel partnership voor een staatsgreep met Bolsonaro. Het is nu wel duidelijk dat dit niet bestond.

Er werd veel gesproken over de aansluiting van de militaire politie aan een dergelijke mogelijkheid, maar ook dat liep uit op een sisser, net zoals alle presidenten die het pleit verliezen: ook zij buigen zich voor de grondwet en het democratische regime dat bepaalt dat zijn machtsproject ten einde loopt.

Uiteindelijk keert alles in Brasília weer stilaan terug naar normaal. De volgende regering zal zeker geen tuin met bloeiende rozen zijn, maar ook niet het einde van de wereld. Integendeel, Lula werd verkozen met de belofte om de democratie te respecteren en zelfs te versterken, de instituten de vrije baan gevend om te focussen op de echte problemen van het land.

De toekomst van Bolsonaro

Nadat hij verslagen werd door Lula, bracht Bolsonaro de voorbije dagen door in het gezelschap van (o.m.) de voorzitter van zijn partij (PL), Valdemar Costa Neto (foto boven), om het te hebben over de volgende stappen. De partij bood hem een baantje aan met salaris en de opbouw van een politiek kantoor van waaruit hij de oppositie tegen Lula kan organiseren.

Daarnaast suggereerde Costa Neto aan Bolsonaro om in Brasília te blijven, in een woning, bekostigd door de partij, in de edelijke wijk Lago Sul. Daar zou hij kunnen genieten van meer privacy dan in zijn eigen woning in het condomínio Vivendas da Barra, in Rio de Janeiro.

Een ander punt in het voordeel van een permanentie in de hoofdstad is dat zijn zonen, senator Flávio Bolsonaro en volksvertegenwoordiger Eduardo, ook in Brasília wonen om er hun mandaat uit te oefenen. De ‘primeira dama’, Michelle Bolsonaro, geeft er eveneens de voorkeur aan om in Brasília te blijven. De enige van de familie die in Rio de Janeiro blijft, is raadslid Carlos Bolsonaro, die reeds terugkeerde om zijn mandaat weer op te nemen na de periode waarin hij zijn vader hielp in de campagne.

Woordvoerders van de president zeggen dat Valdemar Costa Neto denkt dat Bolsonaro zijn aanhangers kan blijven leiden en hun conservatieve ideeën kan verenigen in het nieuwe politieke kantoor. Volgens de PL vormen hun parlementairen, deel uitmakend van de meest radicale basis en sterk verbonden met Bolsonaro, een derde uit van het totaal van 99 verkozenen.

Met het nieuwe baantje zal Bolsonaro een salaris uitbetaald krijgen dat bovenop zijn militair pensioen (nu R$ 8.919,63) komt. Volgens UOL Notícias zou Bolsonaro nog niet beslist hebben of hij ingaat op dat voorstel.

Bepaalde kranten weten te melden dat hij de overdracht van het presidentiële lint zal overlaten aan vicepresident Hamilton Mourão. Zelf zou hij in de eindejaarsperiode een reisje maken naar het buitenland.

Bronnen: Veja – UOL Notícias

Foto: José Cruz - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

Het laatste debat: een gemiste kans

DebateOGlobo

De kandidaten die de 2de ronde haalden in de presidentiële verkiezingen, verknoeiden de laatste kans om zich tot de kiezers te richten die morgen naar de stembus gaan. Het debat bij TV O Globo werd gekenmerkt door veel bekgevechten en weinig voorstellen.

Wie het evenement bijwoonde kreeg onvoldoende informatie over de regeringsprogramma’s van Jair Messias Bolsonaro (PL) en zijn uitdager, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), maar bracht wel twee uren door, luisterend naar scheldwoorden als “leugenaar”, “bandiet”, “aborteur” en andere, soortgelijke “liefkozingen”.

Achterop lopend in de peilingen en met de bedoeling om zijn rivaal uit het evenwicht te brengen, nam Bolsonaro het initiatief tot agressiviteit en haalde met volle kracht uit tegen Lula, vooral in de eerste blokken van het debat, terwijl Lula pogingen deed om op een ironische manier te antwoorden.

Bolsonaro, gekozen door het lot om te beginnen, deed dat met een nieuwigheid, een nieuwe belofte met betrekking tot een onderwerp dat hem schade oplevert in de finale van de campagne, met name het minimumloon. Beschuldigd door Lula om zijn mandaat door te brengen zonder dat loon aan te passen boven de inflatie, beloofde de president een minimumloon van R$ 1.400 in 2023, als hij herverkozen wordt. Dat is ongeveer R$ 100 meer dan het voorstel dat de regering indiende bij het parlement.

Daarbij stootte hij meteen door naar het meest gevoelige punt in de campagne van Lula, de corruptie, tierde scheldwoorden als “bandiet” naar Lula, herinnerde aan de corruptieschandalen onder de PT-regeringen zoals de wegsluizingen van geld bij het staatsbedrijf Petrobras. Lula antwoordde ironisch: “Het lijkt erop dat mijn tegenstrever uit elkaar viel”.

Beide kandidaten maakten elkaar uit voor “leugenaar” en wisselden beschuldigingen uit. Toen Bolsonaro zei dat Lula zijn geallieerden, betrokken met corruptie, wegstopte, kwam Lula op de proppen met de affaire Roberto Jefferson, de geallieerde van Bolsonaro die vorige zondag weerstand bood aan zijn arrestatie en vuurde in de richting van agenten van de federale politie.

Het ganse debat, niet alleen het eerste blok, verliep op een agressieve toon waarbij Lula herhaaldelijk zei dat hij het eigenlijk liever wou hebben over zijn plannen. De verliezer bij dit alles was, andermaal, de kiezer. De agressie en ironie was van die omvang dat zelfs William Bonner, de moderator van het debat, zich verplicht zag om een recht op antwoord op te eisen. Bolsonaro citeerde zijn naam omdat Bonner tijdens een vorig interview op het avondjournaal gezegd had dat Lula niets meer schuldig is aan het gerecht. Bonner zei dat hij zijn werk als journalist ernstig opneemt en dat hij zijn uitspraak baseerde op besluiten van het hoogste gerechtshof STF.

Ook na het debat, toen beide kandidaten elk tien minuten kregen om vragen van de pers te beantwoorden, liep het fout. Een journalist vroeg aan Bolsonaro waarom hij meent dat Lula enkel een favela kon bezoeken (Complexo do Alemão – RJ) met de hulp van bandieten, terwijl dit alles in werkelijkheid georganiseerd was door een bekende activist in Rio de Janeiro. Bolsonaro reageerde woedend: “Waar haal jij de moraal vandaan om mij een leugenaar te noemen”, klopte op de lessenaar voor hem en liep weg nadat Sérgio Moro – die naast hem stond – hem probeerde te kalmeren.

Het debat maakte de keuze niet makkelijker, en was zeker niet van aard om onbesliste- en blanco stemmers over de streep te halen. Indien Bolsonaro het morgen zou halen, dan kunnen zij enkel maar hopen dat het er in de komende jaren wat beschaafder aan toe gaat. Indien Lula het haalt, dan moeten de kiezers hopen dat hij zijn huidige energie blijft behouden, en dat hij zijn eigen partij onder controle kan houden.

Bron

Foto: TV O Globo

De plannen van Magno Malta

51241035883_c1fcac1672_c

Bolsonarist en verkozen senator (na 4 jaar afwezigheid in het parlement) Magno Malta (foto), stuurt signalen uit dat hij een heftige oppositie gaat voeren tegen het Supremo Tribunal Federal, en belooft te werken aan een parlementaire onderzoekscommissie om de activiteiten van de ministers van het hof onder de loep te leggen.

“Er bestaan geen drie machten. Er bestaat een gerechtelijk activisme dat bevelen uitvaardigt of intrekt met één pennetrek, zonder enige basis daarvoor in de grondwet. Dat gerechtelijk activisme moet afgestopt worden, met name door de Senaat”, aldus de senator.

Magno Malta, verkozen voor de partij PL in Espírito Santo, herhaalt de theorieën van president Jair Bolsonaro over de gerechtelijke macht, inclusief de beschuldiging, zonder bewijzen, dat het elektronische kiessysteem van het kiestribunaal TSE onbetrouwbaar is.

Voor de verkozen senator bestaan er harde feiten om een onderzoekscommissie op te starten, om het door hem genoemde gerechtelijk activisme van de ministers te onderzoeken.

Malta zegt dat de focus niet alleen gericht is op minister Alexandre de Moraes, die door vrijwel alle bolsonaristen als een vijand beschouwd wordt: “Dat moet uitgemaakt worden door de Senaat, maar volgens mij bestaan er voldoende feiten om ook andere ministers te onderzoeken”.

Impeachment

Moraes wordt sinds vorig jaar bedreigd met afzettingsprocedures. In augustus 2021 verwierp de voorzitter van de Senaat, Rodrigo Pacheco, een verzoek tot impeachment, ingediend door president Bolsonaro.

De bolsonaristen geloven, door de versterkte basis in het parlement vanaf 2023, dat een offensief aan kracht zal winnen, onafgezien of Bolsonaro nu opnieuw verkozen wordt of niet.

46037110435_ed892d6205_cVicepresident Hamilton Mourão, naast minister Dias Toffoli, t.g.v. de opening van het gerechtelijke ambtsjaar bij het STF, in 2019.

De huidige vice-president van de republiek, Hamilton Mourão, die verkozen werd als senator voor de partij Republicanos in Rio Grande do Sul, is een andere verdediger van een dergelijk objectief.

Bron

Foto: Alan Santos/PR - Romério Cunha/VPR

Gezocht: wijsheid

EL

Commentarist Valdo Cruz (G1 – GloboNews) vernam van leden van de campagneploeg van president Bolsonaro dat de huidige sfeer er momenteel eentje is van “bezorgdheid en onzekerheid”, en dat het gevoel van de “ommekeer” plaats ruimde voor “mogelijkheid van een nederlaag”.

Ze zeiden ook dat “de wind ophield om in een gunstige richting te waaien” voor de president omwille van “diverse fouten die door hem en zijn aanhangers” gemaakt werden in de voorbije weken, en dat, gezien dit scenario, besloten werd om alles op alles te zetten in het komende en laatste debat bij TV O Globo, vrijdagavond.

Voor deze medewerkers van Bolsonaro kan een eventuele overwinning in dat debat ervoor zorgen dat Bolsonaro zondag een gelijkspel gaat spelen met Lula.

Naast deze “alles of niets” weddenschap op het debat bij O Globo, bestaat de strategie van bolsonaristische campagne erin om in deze laatste dagen te focussen op het zuidoosten, vooral São Paulo en Minas Gerais, waar Bolsonaro vandaag aanwezig is. Het einde van de campagne voorziet een colonne in Rio de Janeiro, op zaterdag.

Vandaag schrijft dezelfde journalist dat er ook onenigheid bestaat bij de campagnemedewerkers waardoor de kloof – die vanaf het begin al bestond – nog groter werd. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpak van de zaak Jefferson. Het meer radicale deel van de ploeg verdedigt dat Bolsonaro een positie moet innemen in het voordeel van de ere-voorzitter van de PTB. Het politiek ingestelde deel geeft kritiek op de zending van minister van Justitie Anderson Torres om te onderhandelen en om een oplossing te zoeken voor het probleem. Volgens hen ontstond hierdoor het beeld dat Bolsonaro een poging deed om Jefferson te beschermen, en niet de agenten van de federale politie die gekwetst werden door de granaten van Jefferson.

Die strategie werd zondag al veranderd. Torres bleef in Juiz de Fora (Minas Gerais) en ging niet door naar de stad waar Jefferson weerstand bood tegen zijn aanhouding (Comendador Levy Gasparian). De president publiceerde op het einde van die dag een video waarin hij zijn geallieerde omschreef als een “bandiet” en een “crimineel”.

Het comité van de campagne blijft ook verdeeld in de operatie, opgestart door de coördinator van de campagne communicatie, Fábio Wajngarten, en de minister van Communicatie, Fábio Faria. Beiden riepen de pers op om een aanal radiostations ervan te beschuldigen dat ze Lula bevoordeelden, door meer propaganda spotjes van hem uit te zenden, en minder van Bolsonaro.

Minister Alexandre de Moraes, voorzitter van het kieshof, gaf hen 24 uur tijd om bewijzen in te dienen voor dat verhaal. Indien ze daar niet in slagen, lopen ze het risico om beschuldigd te worden om tumult te veroorzaken in het kiesproces in de laatste week voor de uiteindelijke verkiezingen.

Beide Fábio’s kregen emmers kritiek over zich uitgestort door zoontjes Flávio en Carlos Bolsonaro die vooraf niet ingelicht werden over deze aanklacht.

Lula

Bij de ploeg achter ex-president Lula, bestaat de indruk dat Bolsonaro zijn top bereikte wat de stemintenties betreft, en dit nu stabiel zal blijven, voornamelijk na de ongelukkige episode met Roberto Jefferson, een geallieerde van de president.

Langs de andere kant denken zij ook dat er nog ruimte is om te stijgen, in andere woorden, een mogelijkheid dat Lula de tweede ronde eindigt met meer stemmen dan in de eerste.

Het is daarom dat de campagne van Lula zijn toenadering tot het centrum toejuicht, met dankbare ondernemers, vooral door zijn beloftes dat hij een regering gaat samenstellen met een breed front, ook dat hij niet van plan is om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na zijn ambtstermijn van 4 jaar.

Tenslotte, zo schatten ze in, zal een overwinning in het debat volstaan om zondag te winnen.

Daarom zal Lula zich vrijdag wijden aan de voorbereiding van dat debat, vooral om zich niet te irriteren met de provocaties van Bolsonaro, en om een afdoende antwoord klaar te hebben op de beschuldigingen van corruptie.

Paus Franciscus

Paus Franciscus zond gisteren een boodschap naar de Brazilianen: “Ik vraag aan O.L. Vrouw van Aparecida (patroonheilige Brazilië) die voor het Braziliaanse volk zorgt, om hen te vrijwaren voor haat, het gebrek aan tolerantie en voor geweld”.

Misschien moet hij ook om een flinke portie wijsheid vragen.

Bron: G1

Bob slaat op hol

Bob

Ex-volksvertegenwoordiger Roberto ‘Bob’ Jefferson (van de rechtse partij PTB), in huisarrest met een enkelband, werd gisteren het doelwit van een actie door de federale politie (PF), op verzoek van minister Alexandre de Moraes (STF en voorzitter TSE).

Jefferson reageerde op de aanhouding en gooide granaten in de richting van de agenten. Twee van hen werden gewond en moesten naar het hospitaal voor verzorging.

Jefferson nam vooraf een video op waarin hij zegt: “Ik geef mij niet over. Ik laat mij niet aanhouden omdat dit absurd is. Het is genoeg geweest. Ik ben het slachtoffer van een arbitrair besluit, misbruik, Spijtig genoeg zal ik weerstand bieden”, zo zei hij in de opname, gemaakt in zijn eigen woning.

In een andere video is te zien hoe de ruit van een voertuig van de PF blijkbaar geraakt werd door een schot: “Om jullie te laten zien dat het menens is. Zij schieten op mij, ik schiet terug. Ik ben in mijn eigen woning maar ze omcirkelen mij. Het wordt erger, veel erger, maar ik geef me niet over”, zo bevestigde hij.

De operatie vond plaats 1 dag nadat Jefferson minister Cármen Lúcia (van het Supremo Tribunal Federal) uitscheldt als “prostituta” en “vagabunda” in een video, gepubliceerd door zijn dochter Cristiane Brasil op de sociale netwerken.

Na een tussenkomt van partijgenoot Padre Kelmon (die erin slaagde om enkele wapens van Jefferson over te dragen aan de politie), en een telefoongesprek met minister van Justite Anderson Torres, gaf Jefferson zich over en liet zich wegleiden door de politie naar Rio de Janeiro. Dat was rond 19h, vele uren later.

Jefferson werd in augustus van vorig jaar aangehouden door de PF, eveneens op bevel van minister Alexandre de Moraes (door Jefferson ‘Xandão’ genoemd) in het kader van een onderzoek naar een criminele organisatie, actief op de sociale netwerken om de democratie aan te vallen.

De voormalige volksvertegenwoordiger werd al eens veroordeeld voor zijn rol in het mensalão schandaal. Hij lanceerde zich dit jaar als presidentskandidaat, maar zag zijn kandidatuur geblokkeerd door het kieshof TSE waardoor hij onverkiesbaar werd. Jefferson werd vervangen door Padre Kelmon.

Vragen

Het hele verhaal roept veel vragen op. De tussenkomst van de minister werd bekritiseerd door de politie die ook wijst op zware fouten in het isoleren van de woning van Jefferson nadat hij vuurde en granaten wierp waarbij een voertuig van de FP doorzeefd werd. Ook de intrede van geallieerden van Jefferson in zijn woning werd afgekeurd.

Anderson Torres werd ter plaatse gestuurd door president Bolsonaro die door het hele verhaal duchtig in zijn hemd gezet werd. De president haastte zich om een verklaring af te leggen waarin hij de agressie van zijn geallieerde afkeurde en zijn steun betuigde aan de federale politie. Het is niettemin duidelijk dat het verhaal hem stemmen gaat kosten.

Delegados en agenten voelden zich in de steek gelaten door de regering en hun geallieerden, die in de eerste uren het optreden van Jefferson probeerden te verrechtvaardigen als een antwoord op de acties van minister Alexandre de Moraes, van het hooggerechtshof STF.

Het laatste woord over het bizarre optreden van Roberto ‘Bob’ Jefferson is nog niet gevallen.

Bronnen: Estadão – Folha de São Paulo – Metrópoles

Foto: Twitter

Het rollenspel van Sérgio Moro

MoroBolsoDeb

Over ex-rechter, ex-minister (Justitie) en verkozen senator Sérgio Moro werd al veel geschreven en gespeculeerd. Zijn aanwezigheid tijdens het presidentiëel debat bij TV Bandeirantes van de voorbije zondagavond, verrastte iedereen en werd een gespreksonderwerp in politieke kringen. De bolsonaristische campagne wil een heropflakkering van het antipetisme, en de ex-rechter liet zich hiervoor gebruiken… nog maar eens.

Zo roert hij opnieuw in de modderpoel die zijn publieke leven werd na enkele foute keuzes. De man heeft blijkbaar geen enkele behoefte aan samenhang, essentieel in de politiek. Voor hem telt enkel de politiek op zich, noch meer noch minder.

Een terugblik op zijn carrière toont aan dat hij groeide en overleefde met spektakels. Het was niet anders tijdens het debat waarbij hij een lijstje gaf aan Bolsonaro met de bedragen die terugbetaald werden aan de overheid door corrupte ambtenaren en zakenlui onder de regering Lula.

Sinds hij bekend werd als de strenge rechter in het Lava Jato onderzoek, verborg Moro nooit zijn intenties om op een of andere manier deel uit te maken van het politieke leven. In april van 2018 werd ex-president Lula, nu aan de kop van de meeste peilingen, gearresteerd door zijn besluit. Al vrij kort daarna werd het alsmaar duidelijker dat het objectief erin bestond om Lula te verhinderen tot een deelname aan de verkiezingen.

In oktober van datzelfde jaar, slechts zes dagen voor de eerste kiesronde, gaf Sérgio Moro een bekentenis vrij van ex-minister Antonio Palocci (PT), een duidelijke poging om de kandidatuur van Lula’s vervanger Fernando Haddad te dwarsbomen, in het voordeel van Jair Bolsonaro die het dispuut won.

In januari 2019 begon Moro zijn mandaat als minister van Justitie en Publieke Veiligheid in de regering Bolsonaro. Op dat moment werd het voor iedereen met een beetje gezond verstand duidelijk dat de “ernstige rechter uit Curitiba die de corruptie bestreed” niet meer betekende dan een gordijn voor het echte verhaal. Hoe dan ook, Bolsonaro en Moro vierden hun “partnership”.

De harmonieuze verhouding duurde welgeteld iets meer dan een jaar en eindigde met een ander spektakel. In april van 2020 organiseerde Moro een persconferentie en kondigde aan dat hij uit de regering stapte met forse beschuldigingen aan het adres van Bolsonaro omdat deze zou tussengekomen zijn bij de federale politie, bepaald geen kleine beschuldiging.

Hij zei toen: “Ik moet mijn biografie vrijwaren”. Wat gebeurde er tussen die uitspraak en de deelname aan het debat, achter de coulissen? Wat blijft er nog over van zijn biografie?

Enkele maanden geleden, in januari, twitterde hij: “Bolsonaro liegt, net als Lula. Niets van wat hij zegt kan ernstig genomen worden. Hij loog toen hij zei dat hij voor het Lava Jato onderzoek was, loog dat hij tegen de centrumpartijen was, loog over de vaccins, over Anvisa en Barra Torres (onderzoeksorgaan en zijn directeur) en nu liegt hij over mij. Hij is het presidentsschap niet waardig”.

Daarna begon de ex-rechter – vechtende voor een zetel in de Senaat in een conservatieve regering – tegenstrijdige signalen uit te sturen. Hij bracht wijzigingen aan in zijn campagne, linkte zichzelf aan Bolsonaro – opnieuw de strijd “tegen de PT” aanhalend – allesbehalve een hoogstaande politieke houding. Nadat een tweede kiesronde bevestigd werd, was Moro een van de eersten om een positie in te nemen ten voordele van de huidige president.

En nu verschijnt hij als de “boodschappenjongen” van Bolsonaro.

Net zoals het hoogste gerechtshof STF bepaalde, door de processen tegen Lula te annuleren en te concluderen dat Moro partijdig was, beschikken de Brazilianen nu over bewijzen dat de ex-rechter andere bedoelingen had toen hij oordelen uitsprak als magistraat. Er bestaan gerede twijfels of hij een zetel in de Senaat waardig is.

Het is niet onwaarschijnlijk dat hij in een volgend hoofdstuk hoger probeert te vliegen. Brazilianen doen er goed aan om het verleden hierbij niet te vergeten.

Bron

Foto: Twitter