Afdankingen of heksenjacht?

CostaRui

De regering Lula ontsloeg gisteren, op hun eerste dag, meer dan 1.000 ambtenaren die betaald werden via een commissie en in de federale administratie werkten. De meesten onder hen werden geïdentificeerd met de regering Bolsonaro.

Een van de afgedankten was Filipe Martins, internationale raadgever van de president van de republiek. In 2021 werd hij ervan beschuldigd om een racistisch gebaar te maken tijdens een audiëntie in de Senaat. Een andere ambtenaar die bedankt werd voor zijn diensten, was José Vicente Santini; hij was speciale raadgever in het persoonlijk kabinet van de president van de republiek.

Ook afgedankt: de voorzitter van het milieu instituut Ibama, de ganse directie van de inlichtingendienst Abin (Agência Brasileira de Inteligência), naast de voorzitter van de FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) die sterk gelinkt was aan senator Ciro Nogueira – voormalige stafchef, en de directeur van de Educatieve Acties van hetzelfde orgaan, een vertrouweling van Valdemar Costa Neto, partijvoorzitter van de PL, de partij van Bolsonaro.

De massale afdanking (in het totaal 1.204 mensen) zorgde voor klachten in de wandelgangen en deed het rode licht knipperen bij de carrière ambtenaren omwille van een mogelijke stop van de overheidsmachine bij de aanvang van de nieuwe regering.

Diverse directeurs en raadgevers op niveau 5 en 6, de hoogste niveau’s bij de overheid, werden naar huis gestuurd. De afdankingen werden gepubliceerd op 15 pagina’s van het staatsblad DOU (Diário Oficial da União), alsmede enkele nieuwe benoemingen. Rui Costa (foto), de nieuwe stafchef, liet weten dat er meer mensen zullen verwijderd worden van hun functie.

De afdankingen komen niet onverwacht, maar verrassend was het grote aantal secretarissen op lager niveau die vooral werkzaam waren in operationele functies.

De bezorgdheid van het STF

Enkele niet nader genoemde ministers van het hoogste gerechtshof STF toonden hun bezorgdheid over wat zij beschouwen als “een verlangen naar wraak tegen bolsonaristen”. Een van hen zei tegen een journalist van het weekblad Veja: “Er bestaan radicalen aan beide zijden. Dit wraakgevoel is niet goed”.

De vrees bestaat erin dat dit omslaat tot een “vervolging”.

Een collega zei dat het één ding is om eventuele misdaden te onderzoeken, maar een ander om een “heksenjacht te ontketenen” die, in zijn ogen, niet goed kan zijn voor het land.

Bron

Foto: José Cruz/Agência Brasil

De verslagenheid van Bolsonaro

52535998481_669358f218_c

Vrienden en geallieerden van president Bolsonaro beginnen zich zorgen te maken over zijn groeiende verslagenheid. Sinds zijn nederlaag tegen Lula in de 2de kiesronde, vertoont hij een passief gedrag, zonder de energie en de explosies van woede, eigen aan zijn persoonlijkheid. Het beeld dat gisteren te zien was bij TV Brasil waarbij de generaals van het Braziliaanse leger hun eer betuigden aan de president (foto), ging rond op de sociale netwerken met allerlei commentaren over zijn catatonische uitdrukking, een begrafenissfeer, een wake.

Volgens een nauwe vriend geloofde hij dat de manifestaties aan de kazernepoorten, en de wegblokkeringen nog enige veranderingen zouden veroorzaken in het politieke kader, maar kwam hij stilaan tot het besef dat dit wishfull thinking was.

Vorig weekend was hij aanwezig bij de vorming van de kadetten in de militaire academie Agulhas Negras (Rio de Janeiro). Een video opname van dat bezoek toont vicepresident en verkozen senator Hamilton Mourão die aandringt bij Bolsonaro om zijn aanhangers te gaan begroeten in de nabijheid van de plechtigheid, iets wat hij altijd pleegde te doen bij dergelijke aangelegenheden in de voorbije 4 jaren. De president bleef echter zwijgen en verliet de plechtigheid zonder met hen te praten.

Sinds de verkiezingen gaat hij ook niet meer praten met zijn sympathisanten aan het hekje nabij het Alvorada paleis, de presidentiële residentie in Brasília, voorheen ook bijna een dagelijkse gewoonte.

Volgens mensen uit zijn kringen zorgde de aangekondigde vervroegde ‘diploma uitreiking’ (officiële erkenning van de winnaar van de verkiezingen door het kieshof) aan Lula op 12 december, nog voor meer verslagenheid bij Bolsonaro.

“Naargelang de regeringswissel nadert, dringt het feller tot hem door dat het echt afgelopen is, dat de situatie onomkeerbaar is. Zijn droefheid is zorgelijk, misschien heeft hij zelfs medische verzorging nodig”, aldus een politicus die Bolsonaro onlangs bezocht.

Dezelfde politicus gelooft ook dat hij bevreesd is voor “wraakacties” van de gerechtelijke macht nadat hij het presidentsschap (en bijgevolg ook zijn onschendbaarheid) verlaat, meer specifiek vanwege minister Alexandre de Moraes van het hoogste gerechtshof STF.

Valdemar Costa Neto, de voorzitter van de PL (partij van Bolsonaro), zegt tegen politici in de wandelgangen van het parlement dat hij een stevigere- en meer actievere houding verwachtte van de president na de verkiezingen, dit omwille van het idee dat hij de leider zou worden van de oppositie tegen de regering Lula. Echter, zijn passieve houding zorgde ervoor dat zijn geallieerden niet meer weten wat te doen.

Vrienden en politieke partners zijn unaniem in hun kritiek op de houding van zoon 03, volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro, die naar Qatar reisde voor het wereldkampioenschap voetbal met zijn echtgenote, ondanks de moeilijke situatie waarin zijn vader zich momenteel bevindt. Eduardo verdedigde zich door te zeggen dat hij de reis maakte om wat pendrives af te geven met een inhoud die de huidige toestand van Brazilië weergeeft.

Les excuses sont faites pour s’en servir.

Bron

Foto: Estevam Costa/PR

Valdemar maakt bezwaar

Valdemar

De liberale partij PL van Valdemar Costa Neto (foto) wil in beroep gaan tegen het besluit van minister Alexandre de Moraes, die weigerde in te gaan op het verzoek van de partij om het resultaat van ongeveer 60% van de elektronische stembussen in de 2de kiesronde te annuleren. In die ronde werd het pleit beslecht tussen Bolsonaro en Lula, met een overwinning voor deze laatste. Moraes legde ook een boete op aan de partij van Jair Bolsonaro, oplopend tot R$ 22,9 miljoen (meer dan € 4 miljoen). Marcelo Bessa, de advocaat van de partij, bestudeert op dit moment de mogelijkheden om in beroep te gaan bij het kiestribunaal TSE.

Volgens sommige partijleden, kwam het antwoord van van Alexandre de Moraes niet onverwacht. Marcelo Bessa had partijvoorzitter Costa Neto zelfs gewaarschuwd dat er een soortgelijk antwoord zou komen van de minister.

Het besluit om het verzoek tot annulatie werd verrechtvaardigd door de partij door de druk van Bolsonaro die zich niet kan neerleggen bij zijn nederlaag, en van de bolsonaristen in het Parlement die sterk in aantal groeiden als resultaat van de 1ste kiesronde.

Er dient op gewezen te worden dat het opleggen van de zware boete door de minister niet alleen pijn doet aan de schatkist van de partij, maar ook aan de leden van geallieerde partijen, de PP en de Republicanos (de partij van vicepresident Hamilton Mourão). De minister beval de onmiddellijke blokkering van de quotas van het partijfonds waar de partijen recht op hebben, tot dat de opgelegde boete volledig betaald is.

Columnist Matheus Leitão (Veja) schrijft dat Alexandre de Moraes een grote dienst bewees aan Brazilië en aan de Brazilianen. Het besluit om het verzoek tot annulering van de 2de stemronde te weigeren, valt samen met een flinke straf aan de partij van Bolsonaro.

Moraes was categoriek in zijn stelling dat er sprake is van “een rechtszaak te kwader trouw” en gaf ook het bevel om een administratief onderzoek op te starten om de verantwoordelijkheid van partijvoorzitter Valdemar Costa Neto te bepalen, alsmede die van Carlos Rocha, de baas van het instituut Voto Legal dat het rapport omtrent de stembussen in de 2de ronde opstelde.

Leitão: “Het besluit van Moraes maakt meteen een komaf met het delirium van Bolsonaro en de bolsonaristen over de transparantie van het Braziliaanse kiessysteem. Dat systeem, al jaren succesvol in gebruik, is het doelwit van extremisten die een nederlaag niet kunnen aanvaarden en een 3de kiesronde willen in Brazilië.

Costa Neto weigerde ook in te gaan op de eis van Moraes om ook een onderzoek naar de uitslag van de eerste kiesronde voor te leggen. Met andere woorden: de elektronische urnes werkten wel goed in de 1ste ronde, toen de PL het grootste aantal zetels veroverde in het parlement, maar enkel in de 2de ronde, waar Bolsonaro het pleit verloor, liep het fout?

Valdemar handelt duidelijk op bevel van Bolsonaro (die zichzelf wegstopt), maar hij ging tever. De beslissing van Moraes toont aan de extremisten dat er niets meer in twijfel kan getrokken worden, en dat ze de resultaten van de verkiezingen niet meer moeten betwisten. Voor hen rest hetzelfde als voor alle Brazilianen: wachten tot het jaareinde voor de beëindiging van het mandaat van Bolsonaro, en het begin van de regering Lula.

Maar dat is niet wat er zal gebeuren: het verzoek van de PL – en dat is precies wat de president van de republiek wenst – zal enkel maar het anti-democratisch koor doen aanzwellen dat zich verzamelt voor de poorten van de kazernes en vraagt om een “militair ingrijpen”. In andere woorden: een staatsgreep”.

Bron

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

De toekomst van Bolsonaro

CostaNetoBolso

De bijzonder korte (2 minuten) toespraak van president Bolsonaro, gisteren in de late namiddag, zorgde niet voor het einde van de wegblokkeringen, maar die verminderen in aantal op de derde dag na de 2de kiesronde. Alles wijst erop dat de Braziliaanse democratie, na een hoop lawaai, uiteindelijk de test overleefde. De winnaar werd erkend door de gerechtelijke instantie en de regering verklaarde zich akkoord om mee te werken aan de overgang.

Gedurende drie jaren en tien maanden regeren, zorgde Jair Bolsonaro voor de langste test van de instituten in het Braziliaanse democratische regime. Er waren veel aanvallen op de wetgevende macht, in de eerste jaren van de regering – met Rodrigo Maia als Kamervoorzitter -, aanvallen op het hooggerechtshof Supremo Tribunal Federal gedurende de ganse periode, en bedreigingen voor een staatsgreep in diverse manifestaties, waarvan eentje zelfs vlak voor het commando van het leger, in Brasília.

Tanks bulderden door de Esplanada, maar het democratische systeem bleef overeind. De instituten toonden hun sterkte. De korte toespraak van Bolsonaro was het symbool van het einde van het electoraal dispuut waarin hij verslagen werd. Hij veroordeelde de aanhangers die de vrijheid van komen en gaan van de burgers belemmerden in de straten, en zal de twee maanden die hem nog resten, uitdienen.

In die periode van bijna 4 jaren maakte hij politiek gebruik van het imago van de strijdkrachten voor politieke doeleinden. In zijn regering deelde hij postjes en salarissen uit aan militairen, maar slaagde er nooit in om de koepel van de land-, zee- en luchtmacht volledig onder zijn controle te krijgen.

De militairen, gehoorzaam aan hun grondwettelijke rol, bleven in de kazernes en reageerden niet op de provocaties over een eventueel partnership voor een staatsgreep met Bolsonaro. Het is nu wel duidelijk dat dit niet bestond.

Er werd veel gesproken over de aansluiting van de militaire politie aan een dergelijke mogelijkheid, maar ook dat liep uit op een sisser, net zoals alle presidenten die het pleit verliezen: ook zij buigen zich voor de grondwet en het democratische regime dat bepaalt dat zijn machtsproject ten einde loopt.

Uiteindelijk keert alles in Brasília weer stilaan terug naar normaal. De volgende regering zal zeker geen tuin met bloeiende rozen zijn, maar ook niet het einde van de wereld. Integendeel, Lula werd verkozen met de belofte om de democratie te respecteren en zelfs te versterken, de instituten de vrije baan gevend om te focussen op de echte problemen van het land.

De toekomst van Bolsonaro

Nadat hij verslagen werd door Lula, bracht Bolsonaro de voorbije dagen door in het gezelschap van (o.m.) de voorzitter van zijn partij (PL), Valdemar Costa Neto (foto boven), om het te hebben over de volgende stappen. De partij bood hem een baantje aan met salaris en de opbouw van een politiek kantoor van waaruit hij de oppositie tegen Lula kan organiseren.

Daarnaast suggereerde Costa Neto aan Bolsonaro om in Brasília te blijven, in een woning, bekostigd door de partij, in de edelijke wijk Lago Sul. Daar zou hij kunnen genieten van meer privacy dan in zijn eigen woning in het condomínio Vivendas da Barra, in Rio de Janeiro.

Een ander punt in het voordeel van een permanentie in de hoofdstad is dat zijn zonen, senator Flávio Bolsonaro en volksvertegenwoordiger Eduardo, ook in Brasília wonen om er hun mandaat uit te oefenen. De ‘primeira dama’, Michelle Bolsonaro, geeft er eveneens de voorkeur aan om in Brasília te blijven. De enige van de familie die in Rio de Janeiro blijft, is raadslid Carlos Bolsonaro, die reeds terugkeerde om zijn mandaat weer op te nemen na de periode waarin hij zijn vader hielp in de campagne.

Woordvoerders van de president zeggen dat Valdemar Costa Neto denkt dat Bolsonaro zijn aanhangers kan blijven leiden en hun conservatieve ideeën kan verenigen in het nieuwe politieke kantoor. Volgens de PL vormen hun parlementairen, deel uitmakend van de meest radicale basis en sterk verbonden met Bolsonaro, een derde uit van het totaal van 99 verkozenen.

Met het nieuwe baantje zal Bolsonaro een salaris uitbetaald krijgen dat bovenop zijn militair pensioen (nu R$ 8.919,63) komt. Volgens UOL Notícias zou Bolsonaro nog niet beslist hebben of hij ingaat op dat voorstel.

Bepaalde kranten weten te melden dat hij de overdracht van het presidentiële lint zal overlaten aan vicepresident Hamilton Mourão. Zelf zou hij in de eindejaarsperiode een reisje maken naar het buitenland.

Bronnen: Veja – UOL Notícias

Foto: José Cruz - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

De solo carriére van Michelle

MichBol

Tot nog stelde de Braziliaanse first lady Michelle Bolsonaro zich tevreden met een tweede plaats in de verkiezingscampagne van haar echtgenoot. Dat was zo tot vorige week toen ex-mensaleiro Valdemar Costa Neto (PL) de kandidatuur van Bolsonaro lanceerde in São Paulo.

Morgen trekt de “verschrikkelijk evangelische” Michelle naar Recife – Pernambuco, zonder haar echtgenoot, voor een ontmoeting met ondernemers van de industriële federatie van Pernambuco, de inhuldiging van een nieuw agentschap van de overheidsbank Caixa Económica en tenslotte in de late namiddag een kopje thee tijdens een ontmoeting met evangelische vrouwen.

Maken deel uit van het gezelschap: de nieuwe voorzitster van de Caixa Económica Daniella Marques, ex-minister van Vrouwen, Familie en Mensenrechten Damares Alves, minister van Toerisme Carlos Brito en de voorzitter van Embratur, Silvio Nascimento.

Gilson Machado, de accordeonspeler en kandidaat voor een zetel in de Senaat, en Anderson Ferreira, ex-burgemeester van Jaboatão en kandidaat voor de regering, voegen zich bij het gezelschap. Beiden worden gesteund door het presidentiële paar. Volgende zaterdag trekt Bolsonaro eveneens naar Recife, om deel te nemen aan een nieuwe Mars voor Jezus.

De inspanningen van Michelle bij de lancering van de kandidatuur van haar man (foto) worden als opmerkelijk beoordeeld door de marketingmensen van de campagne van Bolsonaro. Ze weet emotie over te brengen en heeft er geen enkele moeite mee om een massa mensen aan te spreken bovenop een podium. Of dit zal volstaan om Bolsonaro vooruit te helpen in de peilingen, valt nog af te wachten. De jongste Datafolha peiling wijst uit dat Lula een grote kans heeft om te winnen in de eerste kiesronde. Mocht dat gebeuren dan staat niets meer in de weg voor een eventuele solocarriére van de first lady.

Bron

Foto: Twitter

Wat is erger voor Brazilië: de president of Covid-19?

Sergio-Moro-Recall

Er bestaat geen twijfel meer over: de regering Bolsonaro lekt aan alle kanten na een ophoping van zwakheden, een onverantwoorde aanpak van de covid-19 crisis, deelname aan een manifestatie tegen de democratie en een reeks opeenvolgende aanvallen tegen zijn eigen ministers, een voor een. Het kan bezwaarlijk gesteld worden dat dit het juiste moment is om opnieuw een aanval te lanceren tegen een minister, nog minder als het gaat om de voormalige rechter Sérgio Moro, vandaag minister van Justitie (voor hoelang nog?).

Het is inmiddels al bekend: een minister die aan populariteit wint in de regering van de kapitein, loopt het risico om onderuit gehaald te worden. Luíz Henrique Mandetta, de voormalige zorgminister, kan erover meepraten. Sérgio Moro is het beu om alsmaar op te botsen tegen een njet van de kapitein, dezelfde die hem overtuigde om minister te worden in zijn regering en hem ‘carte blanche’ gaf, de vrijheid om het ministerie naar eigen inzicht te beheren. Paulo Guedes werd omver gelopen nadat de pandemie de oude oorlog tussen “liberalen en ontwikkelingsdeskundigen” weer deed opflakkeren. Een andere minister die belaagd wordt door bolsonaristas is Tereza Cristina (landbouw) en het kotsbeu is om telkens weer geconfronteerd te worden met aanvallen op China door Ernesto Araújo (BZ), Abraham Weintraub (onderwijs) en Eduardo Bolsonaro, terwijl de handel tussen China en Brazilië fundamenteel is voor haar ministerie en de sector.

Araújo, Weintraub en Eduardo horen bij de kern van de ideologen in het Palácio do Planalto, het officiële gebouw van de regering. Moro, Guedes, Tereza Cristina, net als Mandetta, horen in een andere categorie thuis. Zij aanvaardden hun benoeming om te werken op eigen terrein en om datgene wat zij juist achtten voor het land, om te zetten in de praktijk, niet om de volgeling te worden van een extreemrechtse goeroe ergens in het buitenland en om oorlog te voeren tegen een veronderstelde communistische samenzwering om de wereld te veroveren.

In het licht van deze absurde visie vielen Mandetta, Guedes en Moro in ongenade, en stegen twijfelachtige figuren als Roberto Jefferson (PTB), Valdemar Costa Neto (PL) en Arthur Lira (Progressista), leiders van centrumpartijen die eender wat beloven in ruil voor postjes en voordelen, inclusief het vervolgen van Kamervoorzitter Rodrigo Maia (DEM). De deuren van het Palácio do Planalto sluiten zich voor de eersten, alsook voor het Lava Jato onderzoek, altijd geleid door Sérgio Moro met behulp van Maurício Valeixo, chef van de federale politie (PF) die nu door Bolsonaro opzij geschoven werd. Valeixo werd in het begin van 2019 aangesteld door Moro en is zijn vertrouwensman.

In het oog van deze orkaan ligt Rio de Janeiro waar Jair Bolsonaro en zijn familie aan politiek doen. De federale politie voert er diverse operaties en onderzoeken uit, inclusief bij de achterban van de president. Het mag dan ook niet verwonderen dat deze laatste zijn eigen mannetje aan de top wil van de PF.

Sérgio Moro kondigde inmiddels aan dat hij zich vandaag zal uitspreken. Het zou niemand verwonderen dat het om zijn ontslag gaat. Lees de tweets van BRNieuws om op de hoogte te blijven.

Blijft tenslotte de vraag: Wat is erger voor Brazilië, de president of de covid-19 pandemie?

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

Moeilijk voor iedereen

Haddad-Drone

Bolsonaro is zelfbedruipend. Wie iemand aan zijn zijde heeft als generaal Mourão, heeft geen vijanden nodig. Fernando Haddad is niet zelfbedruipend: op vele plaatsen in Brazilië worden er materialen in beslag genomen van de kiescampagne van de PT, waarop niets te lezen staat, behalve “Stem op nr. 13” naast een foto van Lula. Het leven kan hard zijn: Bolsonaro, een fan van de ijzervreters, moet een generaal dwingen om zijn mond te houden. En Haddad? Om na zovele jaren te studeren te moeten eindigen als een generisch geneesmiddel? Lees verder “Moeilijk voor iedereen”